Innowator Śląska 2015

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza firmy i instytucje naukowe do ósmej edycji konkursu Innowator Śląska. 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 12 LUTEGO 2016

więcej

PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO - OD STYCZNIA NA SCENIE BAJKA W GLIWICACH

Czy chcą Państwo spędzić wieczór w kulturalnej atmosferze, słuchając piosenek artystycznych, wykonywanych przez gwiazdy polskiej sceny i estrady? Jeśli tak, to warto zarezerwować sobie w kalendarzu każdy trzeci czwartek miesiąca, aby poczuć niezwykłą atmosferę spotkania z muzyką i tekstami piosenek, pisanymi przez znakomitych polskich i zagranicznych twórców, takich jak: Agnieszka Osiecka, Bolesław Leśmian, Jerzy Satanowski, Julian Tuwim, Wojciech Młynarski, Bułat Okudżawa czy Kurt Weill.

OFERTA PRACY - SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:  SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

SPRAWDŹ POZIOM INNOWACYJNOŚCI SWOJEJ FIRMY – BEZPŁATNA OCENA IMP3ROVE

Enterprise Europe Network w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza firmy sektora MŚP z województwa śląskiego do bezpłatnego skorzystania z narzędzia IMP3rove, pozwalającego ocenić poziom innowacyjności w przedsiębiorstwie na tle swojej branży w Europie i na świecie.

 

AUDYT DOTACYJNY

Informujemy, iż Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju oferuje usługę „AUDYT DOTACYJNY”, tj. ocena możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

Informacja

24 grudnia br. wszystkie oddzialy Górnoślaskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju będą nieczynne. W dniu 31 grudnia pracujemy do 12:00.

Wesołych Świąt!

SPOTKANIE Smart Lab Banku Światowego i MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych

W imieniu Banku Światowego i Klastra MedSilesia zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w formacie Smart Lab.

Smart Lab to kluczowy element procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) prowadzonego przez Bank Światowy i stanowi okazję dla firm do wpływu na politykę innowacyjną poprzez wskazanie obszarów priorytetowych, na których powinno koncentrować się wsparcie publiczne.

Do udziału w „Smart Labie” zapraszamy przedsiębiorstwa, Instytucje sektora B+R, które chcą zaangażować się w tworzenie projektu POLSKIEGO SYSTEMU BIOMETRYCZNEGO.

Bank Światowy będzie moderatorem spotkania.

 

Reportaż z Design Thinking

W Gliwicach 4 i 5 listopada 2015 r. odbyły się dwudniowe bezpłatne warsztaty "Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla osób z dysfunkcją ruchową" w ramach ogólnopolskiego festiwalu myślenia projektowego - Design Thinking Week 2015, opartego na pracy warsztatowej. W pierwszym tygodniu listopada miał miejsce w 13 różnych miastach Polski. Podczas warsztatów interdyscyplinarne zespoły podjęły próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznają podstawy myślenia projektowego.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia spółek (art. 500 §2 ksh)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Jaworznie z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Zarządy wyżej wskazanych spółek, działając na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) uzgodniły plan połączenia.

Już Jest! Nowelizacja normy ISO 9001

Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 zostało opublikowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną).

Organizacje, które obecnie posiadają wdrożony system zarządzania jakością wg starej normy ISO 9001:2008 (PN ISO/IEC 9001:2009) będą mogły skorzystać z 3-letniego okresu przejściowego, pozwalającego na dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.

Do końca 2018 roku wszystkie certyfikaty ISO 9001:2008 stracą ważność i nie będą uznawane.

Pierwsze spotkania w oparciu o formułę Smart Lab już za nami

30 listopada 2015 r. w Zabrzu nastąpiło otwarcie i pierwsze spotkania w oparciu o formułę Smart Lab dla obszaru: Telemedycyna, robotyka medyczna, zaawansowane technologie inżynierii biomedycznej w leczeniu chorób serca - potencjał rozwojowy branży.

 

Wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej (w tym rejestracja wyrobu medycznego, oznakowanie CE)

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na szkolenie: „Wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej (w tym rejestracja wyrobu medycznego, oznakowanie CE)”, które odbędzie się 16 grudnia 2015 roku w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze, ul. Wolności  345a.

Mobilny Punkt Informacyjny w Pszczynie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego w Pszczynie w dniu 9 grudnia 2015 r.

Med Smart Lab na Śląsku

30 listopada 2015 r. w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu nastąpi otwarcie i pierwsze spotkania w oparciu o formułę Smart Lab dla obszaru: 

Telemedycyna, robotyka medyczna, zaawansowane technologie inżynierii biomedycznej w leczeniu chorób serca - potencjał rozwojowy branży. 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i kompletu tonerów

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drukarki wraz z kompletem tonerów według poniższej specyfikacji. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Komunikat nr 1- dotyczy przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Działka: nr 14/59 Obręb „Nowe Gliwice”

W związku z oczywistą pomyłką ulega zmianie siódmy podpunkt punktu VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Działka: nr 14/59 Obręb „Nowe Gliwice”

Treść punktu VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, podpunkt siódmy SIWP zmienia się

z:

 „Oferty wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć Oferent należy złożyć do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 09:30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz jego terminu.”

na:

„Oferty wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć Oferent należy złożyć do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 09:30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz jego terminu.”

 

NOWA NORMA ISO 9001:2015

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Oferta szkolenia jest dedykowana dla menadżerów, kadry zarządzającej, specjalistów ds. jakości, pracowników działów produkcyjnych, pełnomocników ds. jakości, kierownictwo średniego szczebla oraz osób chcących podwyższyć kwalifikacje w obszarze systemów zarządzania.

Przetarg ustny ograniczony

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, złożona z działki o numerze 14/59 i powierzchni 0,3317 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

Szczegóły w załączniku

Komunikat- dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości złożonej z działki o numerze 14/54

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; informuje iż przetarg ustny ograniczony w dniu 12 listopada 2015r.- na sprzedaż  nieruchomości położonej w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, złożonej z działki o numerze 14/54 o powierzchni 0,3430 hektara, stanowiącej  własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach, został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Zapytanie ofertowe- dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem. 

Bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Efektywności energetycznej- 25 listopada 2015 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którego celem jest przybliżenie korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej oraz sposobów pozyskiwania wsparcia ze środków krajowych i unijnych na przeprowadzenie termomodernizacji budynków, szeroko rozumianej modernizacji przedsiębiorstwa dążącej do zmniejszenia zużycia nośników energii jak i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

POMOC W UZYSKANIU DOTACJI w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Przypominamy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020. Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji!

Zapraszamy na Szkolenie nt, „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ- CHROŃ DANE SWOICH KLIENTÓW, CHROŃ FIRMĘ!”

W związku z planowanymi od stycznia 2016 r. kontrolami GIODO dotyczącymi właściwej ochrony danych osobowych serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznym szkoleniu „Ochrona danych osobowych w branży medycznej – chroń dane swoich klientów, chroń firmę!”, dedykowanym firmom, instytucjom działającym również w branży medycznej, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Przetarg ustny ograniczony

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, złożona z działki o numerze 14/54 i powierzchni 0,3430 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

Szczegóły w załączniku

Klaster MedSilesia jest partnerem merytorycznym DESIGN THINKING WEEK 2015 w Gliwicach

W Gliwicach 4 i 5 listopada 2015 r. odbędą się dwudniowe bezpłatne warsztaty Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów dla osób z dysfunkcją ruchową w ramach ogólnopolskiego festiwalu myślenia projektowego - Design Thinking Week 2015, opartego na pracy warsztatowej, który w pierwszym tygodniu listopada będzie miał miejsce w 13 różnych miastach Polski. Podczas warsztatów interdyscyplinarne zespoły podejmą próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznają podstawy myślenia projektowego.

Szkolenie: Finansowanie innowacji z funduszy europejskich dla firm z obszaru zaawansowanych technologii

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na szkolenie: „Finansowanie innowacji z funduszy europejskich dla firm z obszaru zaawansowanych technologii”, które odbędzie się 26 października 2015 r. w Willi Goldsteinów w Katowicach, plac Wolności 12 a.

Bezpłatne spotkanie informacyjne INNOWACJE W MŚP (Działanie 3.2), 28.10.2015r.- NABÓR ZAMKNIĘTY

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którego celem jest przybliżenie zasad pozyskiwania wsparcia na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP.

Zapraszamy na Europejski Kongres MŚP oraz Targi BIZNES EXPO, 12-14 października 2015r., Katowice

Trzy dni debat, pięćdziesiąt paneli dyskusyjnych, sześćdziesiąt wydarzeń, ponad czterystu ekspertów, około pięciu tysięcy spodziewanych uczestników z pięćdziesięciu krajów i dwa i pół tysiące m2 powierzchni ekspozycyjnej podczas Targów Biznes Expo – tak w liczbach przedstawia się najważniejsze w Europie spotkanie firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

III Międzynarodowe Forum Innowacji „Nowe Technologie-Nowe Horyzonty”

„Jesteśmy miastem postrzeganym na mapie kraju jako miasto innowacyjne, rozwijające nowe technologie i dalej z całą mocą chcemy ten kierunek kontynuować. Zależy nam, aby Gliwiczanie i osoby przyjeżdzające do pracy w naszym mieście zarabiały głową, a nie siłą mięśni, bo w ostatecznym rozrachunku jest to dużo bardziej korzystne - powiedział Adam Neumann, Wiceprezydent Gliwic w przemówieniu otwierającym III edycję Międzynarodowego Forum Innowacji „Nowe Technologie-Nowe Horyzonty”, które odbyło się 30 września w hotelu Gold Silvia w Gliwicach.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia spółek (art. 500 §2 ksh)

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Warsztaty: Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie komunikacji z otoczeniem, 21.10.2015 r. Gliwice

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty Dla Innowacji skierowane do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli nauki i biznesu, organizowane przez działającą w naszym województwie Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. W trakcie warsztatów, oprócz prezentacji bieżących działań Obserwatorium, będą mieli Państwo możliwość pozyskania praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zdobywania poparcia dla działań innowacyjnych i programów społecznych poprzez nowoczesną komunikację z otoczeniem.

Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” 08.10.2015r., Zabrze

W imieniu Obserwatorium Medycznego zapraszamy do udziału w panelu tematycznym realizowanym w ramach projektu ,,Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, który odbędzie się podczas Konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”.

Felieton z Gali konkursu Innowator Śląska 2014 w programie Trudny Rynek

Zobacz felieton z Gali konkursu Innowator Śląska 2014 w programie Trudny Rynek

LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zaprasza do udziału w spotkaniu panelowym pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA

Komunikat o sprzedaży działki 14/55

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. informuje, iż  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb "Nowe Gliwice", złożona z działki o numerze 14/55 i powierzchni 0,3096 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach  została sprzedana w dniu 2015.10.02  w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 

O innowacjach na gliwickim Forum... 30.09.2015 r.

Jesteśmy krajem kreatywnych ludzi. Wizjonerskie pomysły szczególnie łatwo przychodzą do głowy w Gliwicach, jednych z najważniejszym polskich ośrodków innowacji. Miasto należy do World Technopolis Association, prestiżowej międzynarodowej organizacji z siedzibą w Korei Południowej.

Już po raz trzeci, gospodarze miasta Gliwice, zapraszają Państwa do dyskusji na temat innowacji i technologii podczas III edycji Międzynarodowego Forum Innowacji „Nowe technologie-nowe horyzonty”.

Konkurs Innowator Śląska 2014 – poznajmy zwycięzców i wyróżnionych

16 września 2015 r. w Chorzowie, podczas konferencji regionalnej „Śląskie potencjały: technologie dla miast przyszłości” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE”, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie Innowator Śląska 2014.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, 6-8 października 2015, Chorzów

Serdecznie zapraszamy na IX Międzynarodową Konferencję Naukową INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH organizowaną przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w dniach 6-8 października 2015 w Chorzowie.

Przetarg ustny ograniczony

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach, Obręb "Nowe Gliwice", złożona z działki o numerze 14/55 i powierzchni 0,3096 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Szczegóły w załączniku

 

Spotkanie informacyjne „Bony na innowacje dla MŚP”, 30 września 2015 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którego celem jest przybliżenie zasad i wytycznych trwającego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” - ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

GAPR sp. z o.o. objął patronatem Turniej F1E

TURNIEJ F1E „TRZY ZAMKI ŚLĄSKIE ” to przyjęta od 2014 r. ogólna nazwa rozgrywanych na Śląsku, w pobliżu średniowiecznych zamków w Gliwicach, Toszku i Raciborzu, trzech międzynarodowych zawodów modeli latających kategorii F1E w randze Pucharu Polski oraz Pucharu Świata Międzynarodowej Federacji Aeronautyki(FAI), którego członkiem jest Aeroklub Polski, a z nim także Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych.

Konferencja: Śląskie potencjały: ICT-technologie dla miast przyszłości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Marszałek Województwa Śląskiego zapraszają na konferencję pt. Śląskie potencjały: ICT-technologie dla miast przyszłości” połączoną z galą wręczenia nagród w konkursie „Innowator Śląska 2014”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. podczas XX Gali Loży Katowickiej BCC

W niedzielę 30 sierpnia 2015 odbyła się na terenach Zameczku Myśliwskiego Promnice Jubileuszowa XX Gala Loży Katowickiej Business Centre Club.Uroczystość zgromadziła w jednym miejscu elity intelektualne, finansowe i polityczne regionu.

Konferencja "Kapitał dla rozwoju"

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję "Kapitał dla rozwoju" organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców i samorządów zainteresowanych finansowaniem rozwoju z wykorzystaniem środków z perspektywy unijnej 2014-2020 przy wsparciu instrumentów rynku kapitałowego.

Powierzchnie do wynajęcia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach informuje o wolnych lokalach do wynajęcia na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w budynku 4 „Maszynownia”, ul. Bojkowska 37 w Gliwicach:

14 Sierpnia 2015 r. - oddziały GAPR sp. z o.o. zamknięte

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2015 roku wszystkie oddziały Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. będą zamknięte.

Za utrudnienia przepraszamy. 

GAPR współorganizatorem festiwalu

W dniach od 31 lipca do 8 sierpnia odbywał się festiwal "Jazz w ruinach", którego GAPR sp. z o.o. był współorganizatorem.

GAPR wzniósł się w powietrze

Miło nam poinformować, że w Gliwickim Aeroklubie można zobaczyć klubowego "Antka" w nowej szacie. Samolot wylądował po zakonczonej naprawie na lotnisku i czeka na skoczków ...

Serdecznie zapraszamy!

Wspieramy Strażaków z Gliwic

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o .o. wsparła wyjazd przedstawicieli KM Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach- Pana Dariusza Steuer i Jarosława Tomickiego do Waszyngtonu na Światowe Igrzyska Służb Mundurowych.

Zapytanie o cenę pamięci przenośnej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymieniony poniżej towar. W związku z realizacją projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europe Direct w latach 2013-2017” zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie ceny za pamięć przenośną USB z nadrukiem zgodnie ze specyfikacją na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie o cenę- usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu COSME, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację usługi cateringowej,  zgodnie ze specyfikacją z załącznika.

 

Spotkanie informacyjne nt. Ochrona znaku towarowego w Chinach, 26.08.2015 r

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą nt. Ochrona znaku towarowego w Chinach.

Zapytanie o cenę biuletynu

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu COSME, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wydruk i projekt graficzny Biuletynu Enterprise Europe Network, zgodnie ze specyfikacją z załącznika.

Nieruchomość na sprzedaż w centrum Katowic

Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Astrów 10, złożona z działek o numerach: 65/6, 65/8 o powierzchniach odpowiednio: 0,1022 i 0,0087, w sumie 0,1109 hektara, sprzedawana łącznie z budynkiem biurowym (o powierzchni użytkowej wynoszącej 1340,33 m2).

Misja gospodarcza z Newady, polsko-amerykańskie spotkania B2B, 30 lipca w Warszawie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w polsko-amerykańskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się w dniu 30 lipca br. w Warszawie. Spotkania adresowane są do firm zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański (w szczególności wejściem na rynek Newady), nawiązaniem kontaktów z amerykańskimi podmiotami.

Spotkanie informacyjne nt. Pieniądze na rozwój firmy – perspektywa finansowa 2014-2020 w sektorze zdrowia, ICT i logistyki

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą nt. Pieniądze na rozwój firmy – perspektywa finansowa 2014-2020 w sektorze zdrowia, ICT i logistyki.                    

Zmiana w administracji na Nowych Gliwicach

Informujemy, iż z dniem 29 czerwca 2015 roku administracja Centrum Edukacji i Biznesu przeniosła się do pokoju nr 118.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. znalazła się w gronie Laureatów XXVI edycji Medalu Europejskiego.

Wydarzenie organizowane przez Business Centre Club, pod patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest okazją do wyróżnienia przedsiębiorców i instytucji, które oprócz spełniania standardów europejskich odznaczają się dużą dynamiką działalności i wykorzystują możliwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej.

Wspieramy naukę i innowacje w regionie – karoseria kompozytowa bolidu Silesian Greenpower

Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego w Czechowicach – Dziedzicach należące do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju wspiera pracę naukową i badawczą studentów.

Dzień Internacjonalizacji - 18 czerwca 2015 r., Katowice

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest Partnerem w Dniu Internacjonalizacji który odbędzie się 18 czerwca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w Auli im. Profesora Zbigniewa Messnera w CNTI. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Spotkania Brokerskie- Horyzont 2020 Badania, Rozwój i Innowacje Ostrawa, 11 czerwca 2015

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – Enterprise Europe Network, w imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej Kraju Morawsko – Śląskiego oraz innych partnerów z Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec, serdecznie zaprasza do udziału w SPOTKANIACH BROKERSKICH, adresowanych do przedsiębiorstw, uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych. W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi pomysłami na projekty oraz znaleźć potencjalnych partnerów do aplikowania o środki w ramach programu Horyzontu 2020

Rewolucje MŚP. Nowe technologie jako źródło przewagi konkurencyjnej.

W nowej gospodarce każda chcąca przetrwać na rynku firma musi inwestować w nowoczesne technologie. Ich zastosowanie w przedsiębiorstwie daje szanse lepszego wykorzystania potencjału oraz realizacji założonych celów.

Jak sprostać wyzwaniom na konkurencyjnym rynku i nie dać się wyprzedzić firmom, które świadczą te same usługi w nowym modelu biznesowym? W jaki sposób współpracować z uczelniami wyższymi przy wdrażaniu nowych technologii?

Otwarte Spotkania Informacyjne, 24 czerwiec 2015 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w kolejnych otwartych spotkaniach dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lokale do wynajęcia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach informuje o wolnych lokalach do wynajęcia na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w budynku 4 „Maszynownia”, ul. Bojkowska 37 w Gliwicach oraz w budynku Ośrodka Biznesu przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach

Komunikat nr 2 - modernizacja stolarki okiennej

Zamawiającego tj. Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach w przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „Termomodernizacji elewacji poprzez modernizację stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  sp. z o. o.  zlokalizowanym przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach”

W dniu 2015-05-14 jeden z oferentów zadał pytania nr 1 i  2  o następującej treści:

Komunikat nr 1 - modernizacja stolarki okiennej

Komunikat nr 1 dotyczy uściślenia opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na realizację „Termomodernizacji elewacji poprzez modernizację stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach” 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - modernizacja stolarki okiennej

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.Wincentego  Pola 16.

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego - sprzedaż nieruchomości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 3393110, fax (32) 3393117 ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

Otwarte Spotkania Informacyjne, 27 maja 2015 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w cyklicznie organizowanych, bezpłatnych spotkaniach dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Giełda kooperacyjna Bio Renew Tech Match.

Giełda kooperacyjna Bio Renew Tech Match jest organizowana w ramach 11. edycji międzynarodowej konferencji dotyczącej zasobów odnawialnych i biorafinerii, która odbędzie się w dniach 3 – 4 czerwca br. w York, Wielkiej Brytanii.

http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-biorenew-tech-mach-3-4-czerwca-2015-r-york-wielka-brytania.html

 

INFO DAY „Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oferują możliwość uczestnictwa w INFO DAY „Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020”INFO DAY odbędzie się dnia 22 maja 2015 r. w Gliwicach i jest dedykowane przedsiębiorcom, których działalność opiera się na innowacyjnych technologiach oraz pracownikom instytucji zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości i wsparciem procesu transferu wiedzy.

Warsztaty "Lean Healthcare - efektywnego zarządzania w medycynie"

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne warsztaty "Lean Healthcare - efektywnego zarządzania w medycynie" podczas panelu tematycznego organizowanego przez działającą w naszym województwie Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Wydarzenie odbędzie się 21 maja 2015 r. w Hotelu Qubus Prestige w Katowicach.

Konferencja „IT w zdrowiu”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. i Klaster MEDSILESIA partnerem merytorycznym ogólnopolskiej konferencji „IT w zdrowiu” Polskie zdrowie w przeddzień elektronicznej dokumentacji medycznej.
Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w dniach 13 – 14 maja 2015 r.

Zapraszamy na kolejne warsztaty

Zapraszamy na kolejne warsztaty ,,Dla Innowacji", tym razem w temacie: „Marketing w branży medycznej - czyli o tworzeniu skutecznych kampanii promocyjnych w Internecie, wdrażaniu innowacji marketingowych dla wyrobów, urządzeń i usług medycznych”, które odbędą się 7 maja 2015 r. w Hotel Mercure w Cieszynie, przy ulicy Motelowej 21.

Nagroda dla ŚCNTPL Sp. z o.o. w konkursie za innowacyjność w kategorii „Technologie kosmiczne"

Miło nam poinformować, że spółka zależna GAPR Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. została laureatem nagrody głównej w dziedzinie innowacyjności, w ramach VI konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013. Ceremonia rozdania nagród odbyła się 21 kwietnia br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

GAPR aktywnym uczestnikiem VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 20-22 kwietnia 2015

Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  przyznano tytuł Partnera VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015.

Pan Bogdan Traczyk Prezes Zarządu GAPR sp. z o.o. jest panelistą sesji tematycznych:
1. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej.
2. Nie tylko klastry. Współpraca czy konkurencja? 
3. Innowacje w produkcji dla wojska – ich rola w gospodarce.
VII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy ul. Olimpijskiej.

INNOWATOR ŚLĄSKA 2014 – Zgłoszenia do konkursu do 30 kwietnia 2015 roku

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego: „Innowator Śląska 2014"

Wolne lokale do wynajęcia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach informuje o wolnych lokalach do wynajęcia na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w budynku 4 „Maszynownia”, ul. Bojkowska 37 w Gliwicach:

GAPR sp. z o.o. partnerem konkursu Śląska Rzecz

Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w jubileuszowej, 10. edycji konkursu Śląska Rzecz.
Poszukujemy dobrze zaprojektowanych produktów, projektów graficznych i usług. Poszukujemy innowacyjnych i użytecznych pomysłów, które okazały się strzałem w dziesiątkę, więc zostały wdrożone w 2014 roku. Zapraszamy firmy, projektantów, instytucje publiczne (samorządy i instytucje kultury) i organizacje pozarządowe, które zmieniają na lepsze Śląsk i… nasze codzienne życie.

Spotkania z polsko-francuską firmą Tech2Market

Enterprise Europe Network w Katowicach we współpracy z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach, zaprasza Państwa na spotkanie z polsko-francuską firmą Tech2Market (connecting technology to market) (http://www.tech2market.pl/) zainteresowaną podjęciem współpracy z polskimi instytucjami i przedsiębiorstwami z szeroko pojętej branży innowacji i transferu technologii. W załączniku znajduje się prezentacja firmy.

Komunikat nr 2

Komunikat nr 2 dot. odpowiedzi na pytania jednego z Oferentów w przetargu na realizację „Termomodernizacji elewacji poprzez modernizację stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach” 

Komunikat nr 1

Komunikat nr 1 dot. odpowiedzi na pytanie jednego z Oferentów w przetargu na realizację „Termomodernizacji elewacji poprzez modernizację stolarki okiennej w budynku Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach” 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - modernizacja stolarki okiennej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Wincentego Pola16, 44-100 Gliwice (Zamawiający) ogłasza przetarg nieograniczony wg regulaminu zakupu towarów i usług  Zamawiającego.

Zapraszamy na warsztaty ,,Dla Innowacji"

W imieniu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zapraszamy na kolejne warsztaty ,,Dla Innowacji", które odbędą się 10 kwietnia 2015 r. w Sali Wykładowej nr 92, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu przy ulicy Matejki 6.
Jest to cykliczna inicjatywa realizowana w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, adresowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców.

 

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konkursie

10 marca 2015 roku Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla Kobiet Innowatorek. Tym samym Komisja pragnie wyrazić uznanie dla wybitnych kobiet-przedsiębiorców, które wdrożyły swoje innowacyjne pomysły. Celem nagrody jest zainspirowanie innych kobiet do pójścia w ich ślady.

 

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Frankfurtu nad Mennem

Biuro Enterprise Europe Network w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., wraz z EEN Hessen Trade and Invest GmbH we Frankfurcie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej do Frankfurtu nad Mennem, która odbędzie się w dniach 17.06-19.06.2015 r. w trakcie targów przemysłowych w Niemczech: Achema (www.achema.de).

Godziny otwarcia w dniu 3 kwietnia 2015 roku

Szanowni Państwo. W dniu 3 kwietnia 2015 roku wszystkie oddziały Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. będą czynne do godziny 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy. 

"WIOSNA Z FRYDERYKIEM" - koncerty w Palmiarni Miejskiej

W dniach 8, 15, 22, 29 marca br. w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach organizowana jest 6 edycja cyklu recitali fortepianowych
p.t.: "Wiosna z Fryderykiem". Wystąpią znakomici pianiści: Paweł Wakarecy, Joanna Domańska, Takashi Yamamoto oraz Łukasz Kurpiński i Krzysztof Książek.

Koncerty będą transmitowane na Gliwicki Rynek na mobilny ekran.

Spotkania Biznesowe conhIT Business Meetings w dniach 15-16 kwietnia 2015 r. w Berlinie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. wraz z partnerami projektu Enterprise Europe Network
zaprasza firmy, instytuty badawczeoraz szkoły wyższe do udziału w kolejnej edycji Spotkań Biznesowych
conhIT Business Meetings w dniach 15-16 kwietnia 2015 r.

 

LOGISTYKA INWESTYCJE PRZYSZŁOŚĆ Czwarte spotkanie branży logistycznej w Gliwicach 19 marca 2015

Już 19 marca, Prezydent Zygmunt Frankiewicz zaprasza przedstawicieli sektora logistycznego do Gliwic. 4. edycja konferencji „Logistyka Inwestycje Przyszłość” będzie okazją do poruszenia najbardziej angażujących tematów, którymi żyje cała branża.

Innowator Śląska 2014

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego:„Innowator Śląska 2014" 

Wolne lokale do wynajęcia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach informuje o wolnych lokalach do wynajęcia na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w budynku 4 „Maszynownia”, ul. Bojkowska 37 w Gliwicach (aktualizacja 26 lutego 2015 r.)

„Przybij 5-tkę Ani! Bieg z Nadzieją... “

Dnia 8 marca 2015 r. o godzinie 17:00 na terenie Nowych Gliwic przy ul. Bojkowskiej 37 rozpocznie się charytatywny event
„Przybij 5-tkę Ani! Bieg z Nadzieją...“.
Wydarzenie nie ma charakteru zawodów: brak pomiaru czasu, rywalizacji, miejsc medalowych. To charytatywne i informacyjne spotkanie biegowe.

Bieg na dystansie 5 km: 2 pętle po 2,5 km.

Więcej:
https://www.facebook.com/events/1567334633512547/?fref=ts

 

EXPO 2015 – Katalogi firm z branży rolno-spożywczej

Od 1 maja do 31 października trwać będzie we Włoszech Wystawa Światowa EXPO 2015, w której udział weźmie 147 krajów, w tym Polska. Tegorocznym hasłem przewodnim Wystawy jest „Wyżywienie planety, energia dla życia”. To pierwsze EXPO z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach,ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice (Zamawiający) ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg regulaminu zakupu towarów i usług Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest - Modernizacja istniejącego systemu izolacji przeciwwilgotnościowej Budynku 3 – „Cechownia” Centrum Edukacji i Biznesu GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37.

Spotkania Brokerskie Future Match na targach IT/ICT CeBIT 2015, 16-20 marca 2015 r., Hanower, Niemcy

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. wraz z partnerami projektu Enterprise Europe Network zaprasza firmy, instytuty badawcze oraz szkoły wyższe do udziału w kolejnej edycji Spotkań Brokerskich Future Match na targach IT/ICT CeBIT 2015
w dniach 16-20 marca 2015 r. w Hanowerze.

zaproszenie do składania ofert na opracowanie graficzne oraz wydruk broszur informacyjnych

Szanowni Państwo, w zwiazku z realizacja projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej "Sieć Punktów Informacji Europe Direct w latach 2013-2017", Górnoslaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne oraz wydruk broszur informacyjnych według poniższej specyfikacji.

Wolne lokale do wynajęcia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach informuje o wolnych lokalach do wynajęcia na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w budynku 4 „Maszynownia”, ul. Bojkowska 37 w Gliwicach:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie baneru internetowego oraz widźetu

Szanowni Państwo, w zwiazku z realizacja projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej "Sieć Punktów Informacji Europe Direct w latach 2013-2017", Górnoslaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie widźetu Facebooka oraz baneru internetowego według poniższej specyfikacji.

Wolne lokale do wynajęcia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach informuje o wolnych lokalach do wynajęcia na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w budynku 4 „Maszynownia”, ul. Bojkowska 37  w Gliwicach:

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego

Górnośląska  Agencja  Przedsiębiorczości  i  Rozwoju  spółka z  ograniczoną  odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel.(32)339110, fax (32) 3393117, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego  na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

Otwarte Spotkania Informacyjne, 27 maja 2015 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w cyklicznie organizowanych, bezpłatnych spotkaniach dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy na kolejne warsztaty

Zapraszamy na kolejne warsztaty ,,Dla Innowacji", tym razem w temacie: „Marketing w branży medycznej - czyli o tworzeniu skutecznych kampanii promocyjnych w Internecie, wdrażaniu innowacji marketingowych dla wyrobów, urządzeń i usług medycznych”, które odbędą się 7 maja 2015 r. w Hotel Mercure w Cieszynie, przy ulicy Motelowej 21.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.