Informacja o zmianie załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2017 r. zmianie uległa treść załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją załącznika nr 3.

Załącznik 3 - aneks PWP

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watch w postaci ulotki trójdzielnej i folderu A4

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR- SMART_watch/ 2792/17/W

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w zapytaniu ofertowym, prawidłowa liczba wersji językowych drukowanych FOLDERÓW i ULOTEK, zgodnie z informacją zamieszczoną w ZAŁACZNIKU nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Załącznik do zapytania ofertowego - poprawiony

 

Szanowni Państwo,

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watchSieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji;  tj. folderu A4 oraz ulotki trójdzielnej (A4 do DL) oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu SMART_watch.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowena usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watch w postaci plakatów, notatników i długopisów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR- SMART_watch/ 2791/17/W

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w zapytaniu ofertowym, prawidłowa liczba wersji językowych drukowanych PLAKATÓW, zgodnie z informacją zamieszczoną w ZAŁACZNIKU nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Załącznik do zapytania ofertowego- poprawiony 

Szanowni Państwo,

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watchSieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji;  tj. plakatów, notatników i długopisów oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu SMART_watch.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - pamięć USB z grawerem

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR- SMART_watch/ 2790/17/W

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w zapytaniu ofertowym, prawidłowa data realizacji zamówienia to 31. stycznia 2018r.

 

Szanowni Państwo,

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watchSieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji;  tj. pamięci USB z grawerem oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu SMART_watch.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II”.

Treść ogłoszenia 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w piątek 22 grudnia 2017r. oraz 2 stycznia 2018r. wszystkie oddzialy Górnoślaskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju będą nieczynne. 

Przepraszamy za utrudnienia.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

Konferencja ROBOTY MEDYCZNE 2017

Zapraszamy 8-9 grudnia 2017 do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu na konferencję ROBOTY MEDYCZNE 2017

W ramach konferencji zapraszamy również serdecznie na warsztaty regionalne dotyczące wykorzystania kluczowych technologii wspomagających w medycynie, realizowanych w ramach projektu KETGATE - ekosystem umożliwiający dostęp do infrastruktury i usług dedykowanych MŚP wykorzystujących kluczowe technologie wspomagające (KET).

Wstęp wolny – prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na adres: medsilesia@gapr.pl

Program konferencji

Zapytanie ofertowe na dostarczenie laptopów

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę dostarczenia sprzętu  - 2 laptopów na potrzeby realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna (Interreg Central Europe).

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie". 

Znamy najbardziej innowacyjne firmy w regionie - Gala rozdania nagród Innowator Śląska 2016 już za nami!

W dniu 17 listopada 2017 r. w Gliwicach, podczas II Festiwalu Innowacji i Technologii, odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Innowator Śląska 2016”, połączona z panelem dyskusyjnym „Innowacje – Startupy – Rozwój – Finansowanie”. Oba wydarzenia zostały zorganizowane i sfinansowane z projektu Enterprise Europe Network w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, jak również ze środków własnych GAPR sp. z o.o.

Nabór do projektu

Informujemy, że z dniem 20 listopada 2017 r. uruchomiliśmy nabór do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwicach. Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.psf.gapr.pl.

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjno-informacyjne projektu roll-up

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania, wydruku i dostarczenia 2 szt. roll-upów projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Szczegóły zapytania w załączniku.

Zapytanie ofertowe na usługę transportową

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę transportową. Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Ruszył nabór do projektu scale-up !

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  ogłasza nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne: szkolenia, coaching, mentoring oraz możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DORADZTWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej).

Ostateczne listy rankingowe uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi listami rankingowymi (i rezerwowymi) uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Moja firma - moja niezależność II":

Zapytanie ofertowe na WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU ‘’KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania graficznego i wykonania materiałów promocyjnych projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem tj. plakatów, rollupów, notatników i ołówków oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu KETGATE.

 Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem,  współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Zapytanie ofertowe na pamięci USB z grawerem oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu KETGATE.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem tj. pamięci USB z grawerem oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu KETGATE.

 Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem,  współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Nabór biznesplanów w ramach projektu

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" będzie prowadzony w terminie od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi z 3 etapu rekrutacji (po procedurze odwoławczej) w ramach projektu "Moja firma - moja niezależność II":

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie". 

Otwarcie Punktu Obsługi Klienta!

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na szkolenia i doradztwo w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” do naszego Punktu Obsługi Klienta w Gliwicach.

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowej organizacji warsztatów regionalnych

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanegow ramach programu Interreg Central Europe - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert usługę kompleksowej organizacji warsztatów regionalnych z udziałem przedstawicieli sektora nanotechnologii, które efektem jest wykonanie analizy potrzeb sektora dotyczącego współpracy w obszarze Key-enabling Technology (KET) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz przygotowanie raportu podsumowującego warsztaty wraz wypełnionymi formularzami ankietowymi, analizy SWOT rynku nanotechnologii w Województwie Śląskim (w języku polskim i angielskim).

 

Wielka Brytania atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) oraz Brytyjsko - Polska Izba Handlowa (BPCC) zapraszają przedsiębiorców z Gliwic i okolic na konferencję poświęconą tematyce ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe, które odbędzie się 8 listopada 2017 w godz. 10:00 – 14:30 do Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice" ul. Bojkowska 37, budynek 3 (Cechownia, parter).

II Festiwal Innowacji i Technologii 16-17.11.2017, Gliwice

W dniach 16-17 listopada, w Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice” odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Innowacji i Technologii. Wydarzenie odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców- Działanie 1.2 RPO WSL

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w imieniu Śląskiego Centrum Przedsiebiorczości serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom pozyskiwania wsparcia na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. 

Spotkanie, odbędzie się 06.11.2017 r. w godz. 9.00 – 14:00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, Gliwice, ul. Bojkowska 37.

 

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów

W związku z realizacją projektu CE960 TRANS TRITIA współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych oraz oprogramowania.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 31 października 2017 r. do godziny 13:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądźza pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: tszulc@gapr.pl

 

Harmonogram szkoleń w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/2306/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/2306/17/W w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Jesteśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości!

Miło nam poinformować, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju razem z Miastem Gliwice oraz Politechnika Śląska w ramach współpracy organizuje dla Państwa II Festiwal Innowacji i Technologii.

16–17 listopada na terenie Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice zajrzymy w świat innowacji, nowoczesnych technologii i nowatorskich rozwiązań.

Ruszył nabór do projektu scale-up !

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  ogłasza nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne: szkolenia, coaching, mentoring oraz możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

Spotkanie informacyjne nt możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia i doradztwo dla firm, Gliwice, 25.10.2017r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim  zaprasza 25.10.2017r. na godzinę 9:00 na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt  zasad finansowania szkoleń i doradztwa dla firm w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2252/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2252/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

 

OGŁOSZENIE O NABORZE REKRUTERÓW

W związku z realizacją projektu pn.  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na REKRUTERA.

Listy rankingowe uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (i rezerwowymi) uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 04.09.2017r.-22.09.2017 r. 

 

UWOLNIĆ BIZNES- Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. po raz kolejny została Partnerem Instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

ZAPLANUJ SWÓJ UDZIAŁ W TARGACH MEDYCZNYCH MedicaSilesia!

Możesz pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami/produktami w dziedzinie technologii medycznych? ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W TARGACH MedicaSilesia!

Targi Medyczne MedicaSilesia wraz z Konferencją Inteligentna Specjalizacja – Medycyna – jako potencjał eksportowy regionu, kluczowe technologie jutra oraz II międzynarodowymi spotkaniami brokerskimi klastrów branży medycznej - MedicaSilesia Clusters Meeting 2017 są jednym z wydarzeń towarzyszących II Festiwalowi Innowacji i Technologii, który odbędzie się w dniach 16-17.11.2017roku w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

 

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (nabór dodatkowy)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 04.09.2017r.-22.09.2017 r. 

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Przetarg na usługi projektowe - Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe dotyczące usług projektowych.

INDUSTRY SPEED BUSINESS MIXER

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na INDUSTRY SPEED BUSINESS MIXER, który odbędzie się 10 października 2017 r. o godz. 17.30 w Katowicach, w Hotelu ALTUS przy ul. Uniwersyteckiej 13 (dawny hotel Qubus).
Spotkanie dedykowane jest firmom przemysłowym: produkcyjnym i handlowym z branży przemysłowej. W ramach spotkania przewidziane są 2-3 rundy rozmów kooperacyjnych przy okrągłych stołach oraz ciekawe wystąpienia merytoryczne.

OGŁOSZENIE O NABORZE DORADCY ZAWODOWEGO

W związku z realizacją projektu pn.  „Moja firma- moja niezależność II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na DORADCĘ ZAWODOWEGO.

Wspieramy innowacje, bo liczą się pomysły….. Dowiedz się, jak możemy wspomóc Twój rozwój!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza 27.09.2017r. na godzinę 9:00 na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, rozpoczynające kolejny cykl spotkań środowych.

Przedłużenie naboru w ramach projektu

Informujemy, iż przedłużamy dodatkowy nabór uczestników/uczestniczek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" do dnia 22 września 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Moja firma-moja niezależność". 

Za nami spotkanie otwierające projekt i pierwsza wizyta studyjna

Podczas spotkania dyskutowano na temat modelu wzorcowego dla sieci usług dedykowanych MŚP w obszarze kluczowych technologii wspomagających, każdy z Partnerów projektu przedstawiał aktualne infomacje i działania prowadzone w swoim kraju w zakresie KET (Key Enabling Technologies) – Kluczowych Technologii Wspomagających.

W drugim dniu spotkania byliśmy uczestnikami wizyty studyjnej u jednego z Partnerów Stowarzyszonych Projektu: “Hahn-Schickard”

Rozpoczynamy realizację projektu SMART_watch!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako jedna z 8 instytucji w Polsce jest liderem projektu w ramach Programu Interreg Central Europe.

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Moja firma-moja niezależność", złożonych w terminie od 16.09.2017 r. do 29.09.2017 r.

Warsztaty „How to make business in Japan – cross – cultural worshop in Krakow”

5 października 2017 w Sali Spacerniak na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie odbędą się bezpłatne specjalne warsztaty poświęcone tematyce nawiązywania i prowadzenia biznesu w Japonii.

Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna, II Edycja Targów DRONETECH

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network w Toruniu serdecznie zapraszamy producentów, dystrybutorów oraz specjalistów zajmujących się tematyką dronów do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej, towarzyszącej II edycji Targów DRONETECH , która odbędzie się w dniach 5-6 października 2017 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej Arena w Toruniu.

Dodatkowy nabór do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie - przedłużenie

W związku z 3 wolnymi miejscami w projekcie ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników/uczestniczek do projektu, który będzie prowadzony w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Kongres Praktyków Nauki i Biznesu, 27-29.09.2017 r.

W imieniu Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowcu zapraszamy na Kongres Praktyków Nauki i Biznesu, który objęliśmy Patronatem. Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 27-29 września br. w siedzibie uczelni w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 43) będzie oficjalną zapowiedzią październikowego VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

 

Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczenia dokumentacji projektu (subsidy contract).

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.,Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia dokumentacji projektu (subsidy contract). 

 

Zaczynamy realizację projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych"

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 sierpnia realizujemy projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

INFOLINIA: 534 657 310

NABÓR NA STANOWISKO: -SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych

Ogłoszenie o naborze do projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. ogłasza nabór uczestników do projektu Moja firma – moja niezależność II”

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność" będzie prowadzony w terminie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Ogłoszenie o Planu Połączenia Spółek GAPR i PC

Ogłoszenie Planu Połączenia Spółek GAPR i PC

Nabór biznesplanów w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność"

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność" będzie prowadzony w terminie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

Rozpoczęcie kursu - V edycja

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia rozpoczyna się kolejna edycja kursu. Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia na kolejne edycje kursu.

Zaproszenie do składania ofert - tłumaczenie dokumentacji

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanegow ramach programu Interreg Central Europe - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia dokumentacji projektu -  umowy partnerstwa.

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1909/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1909/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność":

 

Mobilny Punkt Informacyjny na Nowych Gliwicach

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w dniu 1 sierpnia 2017r. na terenie Centrum  Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice", ul. Bojkowskiej 37 przed budynkiem nr 4 Maszynownia w godzinach 9.30 – 14:00. 

Zapytanie ofertowe na eksperckie usługi doradcze dotyczące realizacji zadań przewidzianych w projekcie Smart_watch w terminie: od 15.08.2017 do 10.01.2018 r.

„W związku z realizacją projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji współfinasowanegow  ramach programu Interreg Central Europe - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na eksperckie usługi doradcze dotyczące realizacji zadań przewidzianych w projekcie Smart_watch w terminie: od 15.08.2017 do 10.01.2018 r.

Polskie stoisko narodowe na targach "MiningWorld Central Asia” 20-22 września 2017 r., Ałmaty (Kazachstan)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Górniczych "MiningWorld Central Asia" (pełna nazwa: Central Asian International Mining Exploration & Mining Equipment Exhibition) , które odbędą się w dniach 20-22 września 2017 r. w Ałmaty w Kazachstanie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie". 

 

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Oferta Pracy- Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych (0,5 etatu)

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów międzynarodowych – 0,5 etatu.

"Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością" (John D. Rockefeller). Zapraszamy do naszego zespołu!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: specjalisty ds. projektów międzynarodowych.

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarczym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, stanowiącym element udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017. Forum Gospodarcze zorganizowane zostanie w dniu 6 września 2017 r. w Astanie (Kazachstan).  

 

Zapraszamy do składania ofert na ocenę biznesplanów w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ocenę biznesplanów.

Oferta pracy- Zastępca Głównego Księgowego

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę transportową. 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na organizacje usługi gastronomicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi restauracyjnej

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę restauracyjną

Spotkanie informacyjne nt. Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.2 PO IR- 28.06.2017r., Gliwice

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem w ramach Działania 4.1 Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Data spotkania: 28.06.2017r.

Miejsce spotkania: Gliwice, Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 4  „Maszynownia” sala 013 (wejście od strony biura paszportowego).

Śląskie Forum Innowacji 2017

Zapraszamy na Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje - nowe wyzwania, które odbędzie się w ramach X. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017, które odbędzie się 22 czerwca 2017r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Program konferencji  

Harmonogram szkoleń w ramach projektu

Harmonogram szkoleń: grupy A i B

Harmonogram szkoleń w ramach projektu

Harmonogram szkoleń:grupa A i grupa B

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

Rozpoczęcie realizacji projektu „Moja firma – moja niezależność II”

W dniu 1 czerwca 2017 r. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Moja firma – moja niezależność II”. Jest to już kolejny projekt realizowany przez GAPR skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników/czek zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Planowany termin naboru do projektu: sierpień 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/1705/17/W

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/1705/17/W w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie":

INDUSTRIADA 2017

Tegoroczna odsłona Industriady odbędzie się 10 czerwca w 47 przemysłowych obiektach zlokalizowanych w 28 miastach województwa śląskiego, z których aż trzy znajdują się w samych Gliwicach.

Szczególnie chcemy Państwa zaprosić na zrewitalizowane tereny dawnej kopalni Gliwice - do Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, gdzie odnajdziemy namacalne połączenie przemysłowej przeszłości miasta z jego technologiczną teraźniejszością. To tutaj odbędzie się finał Industriady, który zakończy spektakl „Podniebna podróż” Teatru Tol z Belgii.

Spotkania biznesowe (B2B) z chińskimi firmami z prowincji Hubei, 28 czerwca 2017 r., Warszawa

W imieniu Ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami chińskimi z prowincji Hubei, które odbędą się w Warszawie w dniu 28 września 2017 r. w ramach Hubei China-Poland Investment&Trade Seminar 2017.

Konferencja „Do Sukcesu. Akademia Firm Rodzinnych”

W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zapraszamy do udziału w konferencji „Do Sukcesu. Akademia Firm Rodzinnych”, która odbędzie się dnia 7 czerwca br. w wyjątkowych wnętrzach Hotelu „Gorczowski” w Chorzowie.

Możliwość współpracy przedsiębiorstw z Wydziałem Projektowym ASP w ramach klastra MedSilesia

Szukasz nowych rozwiązań z zakresu wzornictwa dla swoich produktów?

Chcesz nawiązać współpracę z uznanymi w Polsce i na świecie profesjonalistami?

Zachęcamy do zapoznania się wielokrotnie nagradzanymi rozwiązaniami designerów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach dla branży medycznej.

Jednocześnie zapraszamy na inspirujące spotkanie, które odbędzie się 12 czerwca b.r. w siedzibie ASP ul. Raciborska 50 Katowice (sala kinowa), o godzinie 9.00.

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
tel. (+48 32) 339 31 10, fax (+48 32) 339 31 17 ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Katowicach, obręb: 0002, Dz. Bogucice-Zawodzie, złożona z działek o numerach: 65/6, 65/8 o powierzchniach odpowiednio: 0,1022 i 0,0087 ha, w sumie 0,1109 hektara, sprzedawane łącznie z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 1340,33 m2. Działki ujawnione zostały w Księdze Wieczystej o numerze KA1K/00032900/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości te stanowią własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Gliwicach. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  sp. z o. o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione. 

Szczegóły w załączniku 

Listy rankingowe uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (i listami rezerwowymi) uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Moja firma – moja niezależnośc"

Aneksy do regulaminów

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonymi w dniu 29.05.2017r. aneksami do regulaminów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

Dołącz do naszego Zespołu!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych – Enterprise Europe Network.

Warsztaty w zakresie Planów Bezpieczeństwa Wodnego Rewizja Dyrektywy Rady UE 98/83/EC

Ośrodek Regionalny Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej zapraszają do udziału w bezpłatnym „Warsztacie w zakresie Planów Bezpieczeństwa Wodnego Rewizja Dyrektywy Rady UE 98/83/EC”, który odbędzie się w Hotelu KOTARZ w Brennej w dniu 31 maja 2017 roku.

 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – moja niezależność”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma- moja niezależność”, zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 23 maja 2017 r. 

Zaproszenie do składania wniosków celem poprawy możliwości kształcenia i zatrudnienia ludzi młodych

Zaproszenie do składania wniosków

Cel: Poprawa możliwości kształcenia i zatrudnienia ludzi młodych

Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-25 lat

Wysokość dofinansowania: od 300.000 do 1.000.000 EUR.

 

Zapraszamy do składania ofert na ocenę biznesplanów w ramach projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Spotkanie informacyjne dotyczące finansowania projektów w obszarze zdrowia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., 31.05.2017 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące finansowania projektów w obszarze zdrowia  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin spotkania:  31.05.2017 r.
Miejsce spotkania: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 4, SALA 013

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (po odwołaniach)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "Moja firma- moja niezależność" z 3 etapu rekrutacji po uwzględnieniu wszystkich złożonych odwołań.

Nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" będzie prowadzony w terminie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

II Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia MedTrends 2017

Serdecznie zapraszamy w imieniu Kardio-Med Silesia na III Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia MedTrends 2017, które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017r. Również w tym roku jesteśmy Patronem Honorowym wydarzenia i posiadamy stoisko, do którego odwiedzenia zachęcamy.

Tegoroczna konferencja podzielona została na dwa dni tematyczne:
I dzień – warsztaty MedTrends – StartUP!,
II dzień – konferencja właściwa.

Listy rankingowe uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w ramach dodatkowego naboru)

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (i rezerwowymi) uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 19.04.2017r.-24.04.2017 r. 

 

Zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117, ogłasza przetarg ustny mający na celu sprzedaż  nieruchomości.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działek o numerach 35/9 - niezabudowana i powierzchni 0,0369 ha, 36/1- zabudowana o powierzchni 0,0708 ha 37/4- zabudowana o powierzchni 0,0003 ha, sprzedawanych łącznie.

Szczegóły w załaczniku

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1439/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1439/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność":

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (nabór dodatkowy)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 19.04.2017r.-24.04.2017 r. 

Nabór na stanowisko specjalisty

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko specjalisty.

Konkurs Śląska Rzecz

Po raz 12. Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w konkursie Śląska Rzecz

Jeśli wdrożyłeś w zeszłym roku w województwie śląskim i/lub województwie opolskim nowatorski, funkcjonalny, dostępny, dobrze przemyślany produkt, projekt graficzny lub usługę –  ten konkurs jest dla ciebie!  

GAPR partnerem IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Po raz kolejny Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. została partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który  odbędzie się w Katowicach w dniach 10-12 maja br..

Prezes GAPR sp. z o.o. Pan  Bogdan Traczyk będzie uczestnikiem debaty General Aviation– potencjał Europy Centralnej, z kolei Pan Bartłomiej Płonka- Prezes Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o, którego GAPR jest większościowym udziałowcem, będzie uczestnikiem sesji- Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności. 

Dodatkowy nabór do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

W związku z wolnym miejscem w projekcie ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników/uczestniczek do projektu, który będzie prowadzony w terminie 19.04.2017 r. - 24.04.2017 r.

Harmonogramy szkoleń

Harmonogramy szkoleń w ramach projektu:

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi kandydatów i kandydatek do projektu „Moja firma- moja niezależność"  z 3 etapu rekrutacji (ocena merytoryczna Komisji Rekrutacyjnej).

Lista kandydatów/kandydatek z 2 etapu rekrutacji (ocena formalna formularzy)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej kandydatów i kandydatek do projektu „Moja firma- moja niezależność"   z 2 etapu rekrutacji  

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma - moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) dla uczestników projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma - moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) dla uczestników projektu

 

 

Spotkanie informacyjne nt. Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 19.04.2017r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tematyka spotkania poświęcona będzie zasadom pozyskiwania wsparcia na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Termin spotkania:  19.04.2017r. w godz. 9.00 – 14:00
Miejsce spotkania: Gliwice, Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37

Spotkanie informacyjne nt. poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, 26.04.2017 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie oraz prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Termin spotkania:  26.04.2017r.
Miejsce spotkania: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37,

Spotkanie poprawadzą przedstawiciele organizatora konkursu: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Pani Adrianna Beredzińska oraz Pan Tomasz Czerwoniak.

Nabór na stanowisko Specjalisty - Oficera dotacyjnego

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma- moja niezależność” w ramach poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty, pełniącego funkcję Oficera dotacyjnego.

Listy rankingowe uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie":

 

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”, zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 4 kwietnia 2017 r. 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty

W związku z realizacją projektu pn. „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” w ramach poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty, pełniącego funkcję Oficera dotacyjnego.

Konkursu Innowator Śląska 2016 nabór przedłużony do 14 kwietnia!

Myślisz i działasz niestandardowo?

Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu Innowator Śląska 2016 !

Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 14 kwietnia 2017 r. 

Konkursu Innowator Śląska 2016 nabór przedłużony do 14 kwietnia!

Myślisz i działasz niestandardowo?

Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu Innowator Śląska 2016!

Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 14 kwietnia 2017 r. 

Oferta Pracy- SEKRETARKA / ARCHIWISTKA

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic zaprasza do składania ofert na stanowisko: SEKRETARKA / ARCHIWISTKA.

IV edycja POLSKO – NIEMIECKIEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców do udziału w IV edycji POLSKO – NIEMIECKIEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ.

Giełda odbędzie się 9 czerwca 2017 roku w ramach międzynarodowych spotkań biznesowych XII Forum Nowej Gospodarki w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

Wiodącą tematyką XII Forum będzie gospodarka niskoemisyjna jako szansa dla województw śląskiego i małopolskiego.

 

IV edycja POLSKO – NIEMIECKIEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców, firmy oraz jednostki sektora B+R do udziału w IV edycji Polsko–Niemieckiej giełdy kooperacyjnej.

Spotkania  Polish – German B2B Meetings  zostaną  zorganizowane w  ramach XII Forum Nowej Gospodarki.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/1093/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/844/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/844/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność":

Część 1: Dariusz Łatka, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 110,00 zł/godz.
Część 2: Dariusz Łatka, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 110,00 zł/godz.
Część 3: MOTIVA Żaneta Mańka, ul. Miechowicka 23/1, 41-500 Chorzów, data wpłynięcia oferty: 07.03.2017, cena: 96,00 zł/godz.
Część 4: Robert Kulawiak, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 118,00 zł/godz.

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (nabór dodatkowy)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 15.03.2017-21.03.2017.

Oferta Inwestycyjna Miasta Jaworzno

Urząd Miejski w Jaworznie informuje o planowanych przetargach ustnych na sprzedaż 12 działek inwestycyjnych zlokalizowanych w Strefie Przemysłowa II (rejon ulica Wojska Polskiego, Bema i Orzeszkowej).

Wszelkich informacji udziela Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie tel. 32 61 81 636 oraz Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej tel. 32 61 81 712-713.

Sczegółowe informacje i przetrgach dostępne są na stronie internetowej: www.jaworzno.pl

Zapraszamy na Spotkania Brokerskie na targach przemysłowych Hannover Messe 2017

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w spotkaniach brokerskich podczas targów Hannover Messe 2017 w Hanowerze w dniach 25 - 27 kwiecień 2017 r.

 

 

Spotkanie informacyjne nt. działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Klaster MedSilesia zapraszają na spotkanie informacyjne związane z konkursem RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Termin spotkania:  29 marca 2017r., godz. 9:00
Miejsce spotkania : Centrum Edukacji i BiznesuNowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 4 „Maszynownia” sala 013 (wejście od strony biura paszportowego)

Szkolenie okresowe BHP

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniu okresowym BHP dedykowanym:
- pracownikom administracyjno-biurowym
- osobom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych

Termin szkolenia:           30 marca 2017 r. (czwartek)
Rozpoczęcie szkolenia: godzina 10:00
Miejsce szkolenia:       JAWORZNO, Ośrodek Szkoleń Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275

KOSZT SZKOLENIA DLA JEDNEJ OSOBY: 30,00 zł

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

WIEM - ROZUMIEM - STOSUJĘ

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Na konferencji szczegółowo omówione zostaną zasady zawarte w normie ISO 26000:2010, sposób ich wdrażania i korzyści dla organizacji, które je wdrożą. Zaprezentowane zostaną także dobre przykłady realizacji zasad CSR przez przedsiębiorstwa.

Data:     23 marca 2017 r. g. 9.30 
Miejsce: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345 a, Zabrze

Szczegółowych informacji udziela: Sylwia Pietrzyk tel. 604 751 709 lub csr@gapr.pl

Nabór do konkursu Innowator Śląska 2016 przedłużony do 31 marca !

Myślisz i działasz niestandardowo?

Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu Innowator Śląska 2016 !

Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 31 marca 2017 r. 

Lista rankingowa po zakończeniu procedury odwoławczej

Zapraszamy do zapoznania się listą rankingową Kandydatów do projektu po zakończeniu procedury odwoławczej (3 etap rekrutacji). 

Dodatkowy nabór uczestników i uczestniczek do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Informujemy, iż w związku z niewystarczająca liczbą złożonych formularzy rekrutacyjnych – ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników i uczestniczek do projektu. Nabór będzie prowadzony od 15.03.2017 r. do 21.03.2017 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

Śląski Konkurs 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

GAPR wraz z Klastrem Dolina Czystej Energii i Stowarzyszeniem Klaster 3x20, zapraszają do udziału w Śląskim konkursie 3x20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Celem Konkursu jest wskazanie najciekawszych i najważniejszych innowacyjnych projektów wdrożonych w latach 2005-2015, które najpełniej ilustrują cele Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 3x20 do 2020 r. w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i redukcji emisji CO2.

Przedłużono termin składania wniosków do 15 marca 2017 r.

Firma 25-lecia na Śląsku

24 lutego już po raz piętnasty podczas Uroczystej Gali Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne firmy i menedżerowie na Śląsku.

W zaszczytnym gronie osób wyróżnionych znalazła się Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., której przyznano tytuł firma 25- lecia na Śląsku.

W rekomendacji do tytułu przedstawionej przez Regionalną Izbę Przemysłowo- Handlową podkreślono działania, które przyczyniają się do podniesienia pozycji gospodarczej Gliwic- udaną konsolidację potencjału instytucji otoczenia biznesu, modelowe zagospodarowanie terenów i obiektów pokopalnianych - Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice" oraz pełnienie czołowej roli w regionie -instytucji wsparcia innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw .

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. "Moja firma - moja niezależność", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń.

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji.

Dodatkowy nabór do projektu

Już wkrótce dodatkowy nabór do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"!

HEALTH CHALLENGES CONGRESS, 9-11 marca 2017 r., Katowice

Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia – Śląski Klaster Wyrobów Medycznych ponownie stał się Partnerem Wspierającym Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017), który odbywa się w tym roku w dniach 9-11 marca.

Ogłoszenie o naborze do projektu

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.(Beneficjent) ogłasza nabór uczestników do projektu „Moja firma – moja niezależność”, który będzie prowadzony w terminie od 20 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. 

Polski Robot Medyczny, 2 marca 2017 r., Zabrze

Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia wychodzi z inicjatywą aktywnego włączenia się w wypełnienie projektów flagowych Ministerstwa Rozwoju „Polskie wyroby medyczne” - „Polski Robot Medyczny”.

Wszystkich chętnych, którzy pasjonują się tematyką robotów medycznych i są zainteresowani włączeniem się w dyskusję merytoryczną oraz w opracowanie programu ramowego polskich inicjatyw z tego zakresu serdecznie zapraszamy na spotkanie robocze, już 2 marca 2017 do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Szczegóły spotkania w załączeniu.

Informacja o otwarciu biura projektu "Spawacz MAG - pracownik na wagę złota"

W dniu 1 marca biuro projektu będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy się kontaktować z panią Renatą Ratajczak pod numerem 509272263. Za utrudnienia przepraszamy.

9. edycja konkursu Innowator Śląska - zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network zaprasza firmy i instytucje sektora b+r do dziewiątej edycji konkursu Innowator Śląska. Nabór dokumentacji konkursowej trwa do 14 kwietnia 2017 r.

 

RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI

Miło nam poinformować, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju wraz z Politechniką Śląską oraz miastem Gliwice będą tworzyć „Projekty dla przyszłości”. To program, który zapewni Gliwicom dalszy dynamiczny rozwój.

List intencyjny w tej sprawie został podpisany 15 lutego na Politechnice Śląskiej.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/371/17/W

OGŁOSZENIE O NABORZE NA TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W związku z realizacją projektu „Spawacz MAG - pracownik na wagę złota” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na tłumacza języka migowego.

GO TO INNOVATION - Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój i wdrażanie innowacji

Wiele wskazuje na to, że w 2017 r. łatwiej będzie sięgnąć po dotacje unijne. Atrakcyjne dotacje czekają na firmy produkcyjne i te, które chcą wprowadzać innowacje. O nowym rozdaniu funduszy, o tym jak pokonać przeszkody w drodze po dotacje opowiedzą wybitni eksperci unijni na konferencji ,,GO TO INNOVATION. Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój i wdrażanie innowacji’’.

Konferencja organizowana jest:

  • 23 lutego 2017r. (czwartek) w Zabrzu- Kopalnia Guido (Muzeum Górnictwa Węglowego), Komora Kompresorów,ul. 3 Maja 93, 
  • 10 marca 2017, (piątek) w Toruniu- Hotel Spichrz, ul. Mostowa 1

Możliwość indywidualnych, bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców.

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

 

Poszukujemy tłumacza języka migowego lub surdopedagoga

W związku z realizacją projektu unijnego „Spawacz MAG – pracownik na wagę złota” poszukujemy tłumacza języka migowego lub surdopedagoga dla osoby głuchoniemej biorącej udział w projekcie.

Termin realizacji usługi: kwiecień-maj 2017.
Miejsce: Gliwice

Szczegółowych informacji udziela p. Magdalena Ilnicka-Majchrzak, tel. 32 339 31 66, 785 935 718, e-mail: milnicka@gapr.pl

Przedłużenie naboru uczestników i uczestniczek do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Informujemy, iż nabór uczestników i uczestniczek do projektu zostaje wydłużony do dnia 22 lutego 2017 r.

Nabór na stanowisko Specjalisty w GAPR

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty w GAPR w ramach projektu Enterprise Europe Network, realizowanego ze środków unijnych.

Bezpłatne spotkanie pt. "Cyberbezpieczeństwo i związane z nim zagrożenia"

Zapraszamy w ostatnią środę miesiąca tj. 22 lutego 2017 r. do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym cyberbezpieczeństwu, które stało się jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęły współczesne państwa, gospodarki oraz społeczeństwa.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37 w sali 013 w Budynku 4 „Maszynownia”

Prezentację podczas spotkania przeprowadzi Pan dr Tomasz Jach - adiunkt na Uniwersytecie Śląskim, który swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół programowania, weryfikacji jakości oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Nabór na stanowisko specjalisty w GAPR - rekrutacja zakończona

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko specjalisty w GAPR.

Dotacje na założenie firmy

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby po 30 roku życia z woj. śląskiego, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Nabór do projektu odbędzie się w lutym 2017. Dokładny termin naboru wkrótce.

Regulamin rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie projektu niezwłocznie po zatwierdzeniu go przez Instytucję Pośredniczącą.

Więcej informacji na podstronie projektu: Moja firma- moja niezależność”.

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej budynku

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach (44-100), z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie „Modernizacji istniejącego systemu izolacji przeciwwilgociowej Budynku 3 „Cechownia” – etap III” 

Ogłoszenie o naborze do projektu

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ogłasza nabór uczestników do projektu „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”, który będzie prowadzony w terminie od 26 stycznia 2017 r. do 8 lutego 2017 r. 

Spotkania Brokerskie Future Match 2017 na targach Cebit 2017

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. wraz z partnerami projektu Enterprise Europe Network zaprasza firmy oraz instytuty badawcze do udziału w kolejnej edycji Spotkań Brokerskich FUTURE MATCH na targach IT/ICT CeBIT 2017 w dniach 20 – 24 marca 2017 r. w Hanowerze. 

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  Sp. z o.o. w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 zaprasza do udziału w przetargu ustny ograniczony mający na celu sprzedaż nieruchomości.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb "Nowe Gliwice" złożona z następujących działek:

  • działka o numerze 14/66,
  • działka o numerze 14/67
  • działka o numerze 14/68

- sprzedawanych łącznie.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące działania 3.2 RPO WSL

Szanowni Państwo, 

W dniu 19 stycznia 2017 o godzinie 10:00 roku zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego tematyka poświęcona będzie działaniu 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla wo. śląskiego: Innowacje w MŚP.

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne na temat poddziałania 2.3.1 POIR

Zapraszamy w ostatnią środę miesiąca, 25 stycznia 2017 r. do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37 w sali 013 w Budynku 4 „Maszynownia”

 

Prezes Bogdan Tarczyk członkiem Społecznej Rady Gospodarczej

Pan Prezes Bogdan Traczyk z rąk Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka otrzymał nominację do Społecznej Rady Gospodarczej. Uroczyste wręczenie powołań odbyło się w poniedziałek 19 grudnia 2016 roku.

Dziesięcioosobowa Społeczna Rada Gospodarcza tworzona m.in. przez przedstawicieli nauki i biznesu rada ma pełnić funkcję doradczą, opiniując kierunki rozwojowe regionu – przede wszystkim wobec rządu.

Otwarte Spotkania Informacyjne, 27 maja 2015 r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w cyklicznie organizowanych, bezpłatnych spotkaniach dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy na kolejne warsztaty

Zapraszamy na kolejne warsztaty ,,Dla Innowacji", tym razem w temacie: „Marketing w branży medycznej - czyli o tworzeniu skutecznych kampanii promocyjnych w Internecie, wdrażaniu innowacji marketingowych dla wyrobów, urządzeń i usług medycznych”, które odbędą się 7 maja 2015 r. w Hotel Mercure w Cieszynie, przy ulicy Motelowej 21.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.