2015-11-19

Komunikat nr 1- dotyczy przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Działka: nr 14/59 Obręb „Nowe Gliwice”

W związku z oczywistą pomyłką ulega zmianie siódmy podpunkt punktu VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Działka: nr 14/59 Obręb „Nowe Gliwice”

Treść punktu VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, podpunkt siódmy SIWP zmienia się

z:

 „Oferty wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć Oferent należy złożyć do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 09:30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz jego terminu.”

na:

„Oferty wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć Oferent należy złożyć do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 09:30 w dwóch egzemplarzach w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona, oraz jego terminu.”

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.