2016-04-11

Komunikat dot. projektów realizowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Jaworznie

Informujemy, że w związku z faktem, że Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie została w całości inkorporowana do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. na zasadach sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 §1 realizacja usług proinnowacyjnych stworzonych w ramach projektów zrealizowanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w ramach działania 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym - współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospoarka na lata 2007-2013 – powiększyła katalog usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez GAPR sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o usługach dostępne są w zakładce: http://gapr.pl/pl/top/doradztwo_biznesowe%20?

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.