2017-08-02

Zaproszenie do składania ofert - tłumaczenie dokumentacji

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanegow ramach programu Interreg Central Europe - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia dokumentacji projektu -  umowy partnerstwa.

 

 

Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

Informację cenową prosimy składać do dnia 8 sierpnia 2017 r. pocztą lub osobiście w siedzibie Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: aszczerbak@gapr.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zleceniodawca przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny  (100%).

Zaproszenie do składaina ofert

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.