2017-09-30

Przetarg na usługi projektowe - Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe dotyczące usług projektowych.

Zamówienie polega na wykonaniu dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: UTWORZENIE GLIWICKIEGO CENTRUM EDUKACJI LOTNICZEJ.

Specyfikacje Istotnych Warunków Postępowania można odebrać w siedzibie Spółki w godzinach 8.00 – 16.00. Termin składania ofert upływa z 04.10.2017 o godz. 16.00.

Zamawiający określa następujące terminy wykonania dokumentacji:

  • do 25.10.2017 godz. 16.00 – projekt budowlany wraz z kosztorysem,
  • do 60 dni kalendarzowych od decyzji o uzyskaniu dotacji z RPO WSL 2014-2020 – projekt wykonawczy.

Postępowanie prowadzone jest według procedury przetargu nieograniczonego w oparciu o wewnętrzy regulamin Zamawiającego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 509 272 264 oraz 32 339 31 10.

Projekt wynika z Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023.

Data publikacji ogłoszenia: 30.09.2017

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.