Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Przebieg konkursu Innowator Śląska

pobierz pdf

PRZEBIEG KONKURSU

1. Etap I.

 1. Nabór Deklaracji Uczestnictwa trwa od 01 marca do 30 marca 2018 roku.
 2. Biuro Konkursu zweryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez uczestników pod względem formalnym,
 3. w terminie do 21 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru zgłoszeń Kapituła Konkursu dokona analizy nadesłanych materiałów pod względem merytorycznym oraz zakwalifikuje wybrane podmioty – nie mniej niż po trzy w każdej z kategorii – do II Etapu konkursu,
 4. lista zakwalifikowanych do drugiego etapu uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zostanie poinformowany również drogą elektroniczną – wiadomość wysłana na adres e-mail wskazany w Deklaracji Uczestnictwa.

2. Etap II.

 1. w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sektora B+R zakwalifikowanych do II etapu przeprowadzony zostanie audyt technologiczny, którego celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności zgłoszonego w ramach konkursu rozwiązania,
 2. audyt będzie zrealizowany przez ekspertów w danej dziedzinie wyznaczonych przez Biuro Konkursu oraz przez pracowników Biura Konkursu, po uprzednim ustaleniu terminu audytu z każdym z uczestników,
 3. Eksperci, zwani także audytorami:
   1. biorą udział w audytach technologicznych kwalifikujących zgłoszone przedsiębiorstwa i instytucje sektora badawczo-rozwojowego do kolejnego etapu Konkursu,
   2. ekspertami są niezależni specjaliści w danej dziedzinie, osoby o teoretycznej i praktycznej znajomości danego tematu,
 4. na zaplanowanym wcześniej audycie technologicznym, każdy z uczestników przedstawia krótką prezentację (multimedialną) lub/i materiały informacyjne dotyczące przedsiębiorstwa, instytucji sektora B+R oraz zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania, a następnie udostępnia je pracownikowi Biura Konkursu w formie elektronicznej,
 5. uczestnicy zobowiązani są udostępnić audytorowi kopie dokumentów świadczących o innowacyjności prowadzonej działalności gospodarczej (certyfikaty, patenty, opinie, itp.),
 6. każdy z audytorów na podstawie otrzymanych informacji zawartych w materiałach konkursowych przekazanych przez Biuro Konkursu oraz na podstawie przeprowadzonego audytu technologicznego podmiotu sporządza Arkusz Oceny Audytora i przekazuje go do Biura Konkursu,w ramach II etapu konkursu,
 7. Organizator przewiduje zrealizowanie łącznie 20 audytów technologicznych.

3. Etap III.

 1. Biuro Konkursu przekazuje Arkusze Oceny Audytorów Komisji Konkursowej,
 2. Komisja Konkursowa, na podstawie Deklaracji Uczestnictwa oraz Arkuszy Oceny Audytorów wyłania czterech Laureatów tytułu „Innowator Śląska 2017”, po jednym z każdej kategorii, dodatkowo Komisja Konkursowa może przyznać Wyróżnienia dla nie więcej niż jednego uczestnika II etapu w każdej z czterech kategorii.