Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl

BIP

LITERY

KONTRAST

Regulaminy

pobierz pdf

 

  Regulamin rekrutacji

  Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

  Załącznik 2 Karta oceny formalnej

  Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

  Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

  Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

  Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

  Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

  Załącznik 2 Karta oceny formalnej

  Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

  Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

  Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

  Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

  Regulamin przyznawania środkow finansowych na rozwój przedsiębiorczości

  Zał. 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

  Zał. 2 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Zał. 3 Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

  Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych

  Zał. 5 Biznesplan

  Zał. 6 Szczegółowe zestawienie towarow i uslug przewidywanych do zakupienia

  Zał. 7 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Zał. 8 Oświadczenia

  Zał. 9 Karta oceny biznesplanu

  Zał. 10 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

  Zał. 11 Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Inne dokumenty:

  Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

  Fundusze Europejskie bez barier