Aktualności

ODERSKÉ FÓRUM- FORUM ODRZAŃSKIE przedstawi projekt ODRA OK

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Okręgu Morawsko-Śląskiego przy współpracy z polskim partnerem GAPP (Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości)  dnia 29 maja 2018 r. w Boguminie organizuje w ramach projektu ODRA OK platformę dyskusyjną ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, która poświęcona będzie przedłużeniu Odrzańskiej Drogi Wodnej z Polski na terytorium Okręgu Morawsko-Śląskiego.  

Komunikat 1 do przetargu "Modernizacje lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B"

Zamawiający przedstawia wzór oświadczenia o pozyskanie dokumentacji  technicznej w przetargu "Modernizacje lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B".

Wzór oświadczenia 

Spotkanie informacyjne nt. Zasad finansowania szkoleń i doradztwa dla firm w ramach podmiotowego systemu finansowania w woj. śląskim

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców pt. Zasady finansowania szkoleń i doradztwa dla firm w ramach podmiotowego systemu finansowania w woj. śląskim.

Spotkanie, odbędzie się 30.05.2018r. w godz. 9:00 – 11:30 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, Budynek 4 „Maszynownia” sala 013.

Nabór na stanowisko Specjalisty

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Przedłużony nabór na Specjalistę ds. działań promocyjno-informacyjnych w projektach międzynarodowych!!!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. działań promocyjno- informacyjnych w projektach międzynarodowych.

Zapraszamy na spotkanie „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – RAZEM DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., jako lider konsorcjum Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologie dla Medycyny, zaprasza 9 maja 2018 r. do Katowic na spotkanie pn. „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – RAZEM DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”, w którym udział wezmą eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 2016-05-05

KOMUNIKAT 1 dot. przetargu nieograniczonym na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak niżej.

Pytania zadane przez Oferenta:

1. Czy Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że wykonał dokumentację (koncepcja funkcjonalno użytkowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski i STWiORB) budowy lub przebudowy dróg startowych, dróg kołowania, płyt lotniskowych, stacji paliw łącznie infrastrukturą lotniskowa, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskał na jej podstawie prawomocną decyzję administracyjną dla wszystkich ww elementów lotniska w jednym opracowaniu (temacie)?

Czy Zamawiający uzna za spełnienie cytowanego warunku wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentację dla dróg startowych lub dróg kołowania lub płyt lotniskowych z infrastrukturą oraz, że wykonał dokumentację dla stacji paliw w ramach odrębnych zadań projektowych?

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego projektów stacji paliw, wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentacje dla nawierzchni analogicznych jak dla stacji paliw to znaczy nawierzchni szczelnych zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska paliw i innych substancji, wyposażonych w zbiornik zbierania substancji niebezpiecznych i separator dla systemów odwodnienia.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Odpowiedź 1  na pytanie nr 1. – o jednoczesność wszystkich elementów:

TAK, Zamawiający wymaga minimum jednej podobnej dokumentacji dla każdego z wymienionych elementów lotniskowych, ale nie muszą być one spełnione w jednym zadaniu.

 Odpowiedź 2  na pytanie nr 2. – powierzchnie analogiczne dla stacji paliw:

TAK, jeżeli będzie to dokumentacja dla powierzchni  analogicznych jak dla stacji paliw lotniczych  - wymagane jest wówczas oświadczenie Projektanta o zgodności z wymaganiami lotniczymi lub wyjaśnienie, które elementy nie spełniają wymagań lotniczych, ale zostaną uwzględnione w oferowanej usłudze.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.