Aktualności

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 22 lutego 2018r. oddział Funduszu Pożyczkowego jest nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

RODO-Przygotuj się na zmiany! Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagrożeniom i wyzwaniom jakie niosą za sobą nowe regulacje prawne w ochronie danych osobowych.

Spotkanie, odbędzie się 28.02.2018r. w godz. 9.00 – 12:00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, Gliwice, ul. Bojkowska 37.

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Do dużych, średnich oraz małych firm, wraz z początkiem roku dołączyli mikroprzedsiębiorcy! Tym samym w lutym po raz pierwszy wszyscy czynni podatnicy podatku VAT prześlą do administracji skarbowej JPK_VAT. Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wysyłania pliku są mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także jednoosobowe działalności gospodarcze.

Hannover Messe 2018 w Hanowerze

Międzynarodowa giełda kooperacyjna dla branży przemysłowej - „Technology & Business Cooperation Days”, odbędzie się w terminie 24 – 26 kwietnia 2018 r. podczas targów Hannover Messe 2018 w Hanowerze.

Szukamy Innowatora Śląska 2017!!

Już po raz dziesiąty Górnośląska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Enterprise Europe Network” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska! Niezależna Komisja Konkursowa wyłoni Innowacyjnych województwa śląskiego.

Wykorzystaj  szansę!

Oferta pracy- Specjalista w Dziale Organizacyjno - Księgowym i Finansów

W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista w Dziale Organizacyjno - Księgowym i Finansów.

 2016-05-05

KOMUNIKAT 1 dot. przetargu nieograniczonym na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak niżej.

Pytania zadane przez Oferenta:

1. Czy Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że wykonał dokumentację (koncepcja funkcjonalno użytkowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski i STWiORB) budowy lub przebudowy dróg startowych, dróg kołowania, płyt lotniskowych, stacji paliw łącznie infrastrukturą lotniskowa, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskał na jej podstawie prawomocną decyzję administracyjną dla wszystkich ww elementów lotniska w jednym opracowaniu (temacie)?

Czy Zamawiający uzna za spełnienie cytowanego warunku wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentację dla dróg startowych lub dróg kołowania lub płyt lotniskowych z infrastrukturą oraz, że wykonał dokumentację dla stacji paliw w ramach odrębnych zadań projektowych?

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego projektów stacji paliw, wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentacje dla nawierzchni analogicznych jak dla stacji paliw to znaczy nawierzchni szczelnych zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska paliw i innych substancji, wyposażonych w zbiornik zbierania substancji niebezpiecznych i separator dla systemów odwodnienia.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Odpowiedź 1  na pytanie nr 1. – o jednoczesność wszystkich elementów:

TAK, Zamawiający wymaga minimum jednej podobnej dokumentacji dla każdego z wymienionych elementów lotniskowych, ale nie muszą być one spełnione w jednym zadaniu.

 Odpowiedź 2  na pytanie nr 2. – powierzchnie analogiczne dla stacji paliw:

TAK, jeżeli będzie to dokumentacja dla powierzchni  analogicznych jak dla stacji paliw lotniczych  - wymagane jest wówczas oświadczenie Projektanta o zgodności z wymaganiami lotniczymi lub wyjaśnienie, które elementy nie spełniają wymagań lotniczych, ale zostaną uwzględnione w oferowanej usłudze.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.