Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Wybrane oferty:
Część 1: BMD Marcin Drej, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 44,00 zł/godz.
Część 2: AMG Anna Garbat, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 69,00 zł/godz.
Część 3: BMD Marcin Drej, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 46,00 zł/godz.

Konferencja ROBOTY MEDYCZNE 2017

Zapraszamy 8-9 grudnia 2017 do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu na konferencję ROBOTY MEDYCZNE 2017

W ramach konferencji zapraszamy również serdecznie na warsztaty regionalne dotyczące wykorzystania kluczowych technologii wspomagających w medycynie, realizowanych w ramach projektu KETGATE - ekosystem umożliwiający dostęp do infrastruktury i usług dedykowanych MŚP wykorzystujących kluczowe technologie wspomagające (KET).

Wstęp wolny – prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na adres: medsilesia@gapr.pl

Program konferencji

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

 

Znamy najbardziej innowacyjne firmy w regionie - Gala rozdania nagród Innowator Śląska 2016 już za nami!

W dniu 17 listopada 2017 r. w Gliwicach, podczas II Festiwalu Innowacji i Technologii, odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Innowator Śląska 2016”, połączona z panelem dyskusyjnym „Innowacje – Startupy – Rozwój – Finansowanie”. Oba wydarzenia zostały zorganizowane i sfinansowane z projektu Enterprise Europe Network w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, jak również ze środków własnych GAPR sp. z o.o.

Nabór do projektu

Informujemy, że z dniem 20 listopada 2017 r. uruchomiliśmy nabór do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwicach. Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.psf.gapr.pl.

Ruszył nabór do projektu scale-up !

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  ogłasza nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne: szkolenia, coaching, mentoring oraz możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

 

 2016-05-05

KOMUNIKAT 1 dot. przetargu nieograniczonym na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak niżej.

Pytania zadane przez Oferenta:

1. Czy Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że wykonał dokumentację (koncepcja funkcjonalno użytkowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski i STWiORB) budowy lub przebudowy dróg startowych, dróg kołowania, płyt lotniskowych, stacji paliw łącznie infrastrukturą lotniskowa, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskał na jej podstawie prawomocną decyzję administracyjną dla wszystkich ww elementów lotniska w jednym opracowaniu (temacie)?

Czy Zamawiający uzna za spełnienie cytowanego warunku wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentację dla dróg startowych lub dróg kołowania lub płyt lotniskowych z infrastrukturą oraz, że wykonał dokumentację dla stacji paliw w ramach odrębnych zadań projektowych?

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego projektów stacji paliw, wykazanie przez wykonawcę, że wykonał dokumentacje dla nawierzchni analogicznych jak dla stacji paliw to znaczy nawierzchni szczelnych zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska paliw i innych substancji, wyposażonych w zbiornik zbierania substancji niebezpiecznych i separator dla systemów odwodnienia.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Odpowiedź 1  na pytanie nr 1. – o jednoczesność wszystkich elementów:

TAK, Zamawiający wymaga minimum jednej podobnej dokumentacji dla każdego z wymienionych elementów lotniskowych, ale nie muszą być one spełnione w jednym zadaniu.

 Odpowiedź 2  na pytanie nr 2. – powierzchnie analogiczne dla stacji paliw:

TAK, jeżeli będzie to dokumentacja dla powierzchni  analogicznych jak dla stacji paliw lotniczych  - wymagane jest wówczas oświadczenie Projektanta o zgodności z wymaganiami lotniczymi lub wyjaśnienie, które elementy nie spełniają wymagań lotniczych, ale zostaną uwzględnione w oferowanej usłudze.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.