Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Wybrane oferty:
Część 1: BMD Marcin Drej, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 44,00 zł/godz.
Część 2: AMG Anna Garbat, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 69,00 zł/godz.
Część 3: BMD Marcin Drej, data wpłynięcia oferty: 21.11.2017 r., cena: 46,00 zł/godz.

Konferencja ROBOTY MEDYCZNE 2017

Zapraszamy 8-9 grudnia 2017 do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu na konferencję ROBOTY MEDYCZNE 2017

W ramach konferencji zapraszamy również serdecznie na warsztaty regionalne dotyczące wykorzystania kluczowych technologii wspomagających w medycynie, realizowanych w ramach projektu KETGATE - ekosystem umożliwiający dostęp do infrastruktury i usług dedykowanych MŚP wykorzystujących kluczowe technologie wspomagające (KET).

Wstęp wolny – prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na adres: medsilesia@gapr.pl

Program konferencji

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

 

Znamy najbardziej innowacyjne firmy w regionie - Gala rozdania nagród Innowator Śląska 2016 już za nami!

W dniu 17 listopada 2017 r. w Gliwicach, podczas II Festiwalu Innowacji i Technologii, odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Innowator Śląska 2016”, połączona z panelem dyskusyjnym „Innowacje – Startupy – Rozwój – Finansowanie”. Oba wydarzenia zostały zorganizowane i sfinansowane z projektu Enterprise Europe Network w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, jak również ze środków własnych GAPR sp. z o.o.

Nabór do projektu

Informujemy, że z dniem 20 listopada 2017 r. uruchomiliśmy nabór do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwicach. Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.psf.gapr.pl.

Ruszył nabór do projektu scale-up !

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach  ogłasza nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne: szkolenia, coaching, mentoring oraz możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

 

 2017-07-25

Ogłoszenie o naborze do projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. ogłasza nabór uczestników do projektu Moja firma – moja niezależność II”

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:

  • po 30 roku życia,
  • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
  • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

         - osoby powyżej 50 roku życia,

         - kobiety,

         - osoby niepełnosprawne,

         - osoby długotrwale bezrobotne,

         - osoby o niskich kwalifikacjach,

  • zamierzające założyć własną działalność gospodarczą, ale nie prowadziły  działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 36 osób: min. 20 kobiet i max. 16 mężczyzn.

Subregion Centralny województwa śląskiego obejmuje następujące powiaty: m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu, w siedzibie Beneficjenta w Gliwicach, w Punkcie Informacyjnym w Jaworznie oraz na stronie internetowej:  www.gapr.pl

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Bardzo prosimy o  dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Informujemy, iż nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent upubliczni na swojej stronie internetowej „Regulamin przyznawania środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości”, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest realizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (Beneficjent).

 

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 18 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w wybrany sposób: 

 

1. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Moja firma – moja niezależność II” – NIE OTWIERAĆ

 
  • osobiście[1] (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w dni robocze:

 

w Biurze Projektu w Gliwicach

(adres: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101) 

w godz. 8:00 – 15:00

lub

w Punkcie Informacyjnym w Jaworznie 

(adres: ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

w godz. 8:00 – 15:00

 

  • lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej[2] ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem[3] na adres Biura Projektu:
 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101

 

2. lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mojafirma@gapr.pl[4].

 

Kontakt

Biuro projektu w Gliwicach:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek 4 „Maszynownia” pokój 101

e-mail: mojafirma@gapr.pl,  tel. 32 461 29 24

Punkt informacyjny w Jaworznie:

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

 

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogloszenie o naborze

Dokumenty rekrutacyjne w wersji Word:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

Dokumenty rekrutacyjne w wersji pdf:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

 

 

 

 

 

 

 [1] Datą złożenia Formularza jest data odbioru osobistego/przez pełnomocnika, potwierdzona podpisem pracownika Beneficjenta

[2] Datą złożenia Formularza jest data nadania, tj. data stempla pocztowego

[3] Datą złożenia Formularza jest data otrzymania/wpływu

[4] Datą złożenia Formularza jest data wpływu na adres e-mail Biura Projektu

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.