Aktualności

Zapytanie ofertowe ofert na usługę publikacji ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu CE1063 SMART_watch

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę publikacji ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna (Interreg Central Europe).

Zapytanie ofertowe 

Wywiady w ramach projektu ProVaHealth

Zapraszamy do udziału w wywiadach w ramach projektu ProVaHealth dotyczących komercjalizacji innowacji. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o., jako koordynator Klastra MedSilesia, realizuje ten projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego.

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Lista Biznesplanów 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 22 lutego 2018r. oddział Funduszu Pożyczkowego jest nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

RODO-Przygotuj się na zmiany! Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagrożeniom i wyzwaniom jakie niosą za sobą nowe regulacje prawne w ochronie danych osobowych.

Spotkanie, odbędzie się 28.02.2018r. w godz. 9.00 – 12:00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, Gliwice, ul. Bojkowska 37.

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Do dużych, średnich oraz małych firm, wraz z początkiem roku dołączyli mikroprzedsiębiorcy! Tym samym w lutym po raz pierwszy wszyscy czynni podatnicy podatku VAT prześlą do administracji skarbowej JPK_VAT. Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wysyłania pliku są mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także jednoosobowe działalności gospodarcze.

 2017-07-25

Ogłoszenie o naborze do projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. ogłasza nabór uczestników do projektu Moja firma – moja niezależność II”

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:

  • po 30 roku życia,
  • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
  • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

         - osoby powyżej 50 roku życia,

         - kobiety,

         - osoby niepełnosprawne,

         - osoby długotrwale bezrobotne,

         - osoby o niskich kwalifikacjach,

  • zamierzające założyć własną działalność gospodarczą, ale nie prowadziły  działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 36 osób: min. 20 kobiet i max. 16 mężczyzn.

Subregion Centralny województwa śląskiego obejmuje następujące powiaty: m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu, w siedzibie Beneficjenta w Gliwicach, w Punkcie Informacyjnym w Jaworznie oraz na stronie internetowej:  www.gapr.pl

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Bardzo prosimy o  dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Informujemy, iż nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent upubliczni na swojej stronie internetowej „Regulamin przyznawania środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości”, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest realizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (Beneficjent).

 

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 18 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w wybrany sposób: 

 

1. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Moja firma – moja niezależność II” – NIE OTWIERAĆ

 
  • osobiście[1] (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w dni robocze:

 

w Biurze Projektu w Gliwicach

(adres: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101) 

w godz. 8:00 – 15:00

lub

w Punkcie Informacyjnym w Jaworznie 

(adres: ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

w godz. 8:00 – 15:00

 

  • lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej[2] ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem[3] na adres Biura Projektu:
 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101

 

2. lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mojafirma@gapr.pl[4].

 

Kontakt

Biuro projektu w Gliwicach:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek 4 „Maszynownia” pokój 101

e-mail: mojafirma@gapr.pl,  tel. 32 461 29 24

Punkt informacyjny w Jaworznie:

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

 

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogloszenie o naborze

Dokumenty rekrutacyjne w wersji Word:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

Dokumenty rekrutacyjne w wersji pdf:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

 

 

 

 

 

 

 [1] Datą złożenia Formularza jest data odbioru osobistego/przez pełnomocnika, potwierdzona podpisem pracownika Beneficjenta

[2] Datą złożenia Formularza jest data nadania, tj. data stempla pocztowego

[3] Datą złożenia Formularza jest data otrzymania/wpływu

[4] Datą złożenia Formularza jest data wpływu na adres e-mail Biura Projektu

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.