Aktualności

ODERSKÉ FÓRUM- FORUM ODRZAŃSKIE przedstawi projekt ODRA OK

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Okręgu Morawsko-Śląskiego przy współpracy z polskim partnerem GAPP (Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości)  dnia 29 maja 2018 r. w Boguminie organizuje w ramach projektu ODRA OK platformę dyskusyjną ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, która poświęcona będzie przedłużeniu Odrzańskiej Drogi Wodnej z Polski na terytorium Okręgu Morawsko-Śląskiego.  

Komunikat 1 do przetargu "Modernizacje lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B"

Zamawiający przedstawia wzór oświadczenia o pozyskanie dokumentacji  technicznej w przetargu "Modernizacje lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B".

Wzór oświadczenia 

Spotkanie informacyjne nt. Zasad finansowania szkoleń i doradztwa dla firm w ramach podmiotowego systemu finansowania w woj. śląskim

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców pt. Zasady finansowania szkoleń i doradztwa dla firm w ramach podmiotowego systemu finansowania w woj. śląskim.

Spotkanie, odbędzie się 30.05.2018r. w godz. 9:00 – 11:30 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, Budynek 4 „Maszynownia” sala 013.

Nabór na stanowisko Specjalisty

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Przedłużony nabór na Specjalistę ds. działań promocyjno-informacyjnych w projektach międzynarodowych!!!

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. działań promocyjno- informacyjnych w projektach międzynarodowych.

Zapraszamy na spotkanie „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – RAZEM DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., jako lider konsorcjum Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologie dla Medycyny, zaprasza 9 maja 2018 r. do Katowic na spotkanie pn. „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – RAZEM DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”, w którym udział wezmą eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 2014-11-18

Organizacja usługi konferencyjnej

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu CIP, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację usługi konferencyjnej, w trybie zapytania o cenę.

Dane techniczne:
Termin realizacji:  19-20.11.2014 r.
Ilość osób:   ok. 40

Szczegóły zamówienia:

Dzień I - 19.11.2014 r.

•Organizacja uroczystej kolacji dla 40 osób (prosimy o dostarczenie 3 propozycji menu)

•Nocleg dla organizatorów 4 pokoje jednoosobowe (19/20.11.2014 r.)

Dzień II - 20.11.2014 r.
Zapewnienie 3 pomieszczeń w godzinach 7:00 – 11:00, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

•Sala konferencyjna dla 40 osób, ułożenie teatralne (rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, mazaki, papier) +  przerwa kawowa jednorazowa dla 35 osób (kawa, herbata, słodkie ciasteczka, woda)

•Sala spotkań (stół krzesła dla max 8-10 osób)

•Sala na potrzeby spotkań brokerskich (ustawienie 6-8 stolików przy każdym po 4 krzesła oraz woda gazowana i nie gazowana na czas spotkań)

Wykonawca dostarczy ofertę cenową brutto wraz drogą elektroniczną na adres lszojda@gapr.pl lub osobiście do siedziby GAPR sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice do dnia 13 października 2014 r. do godziny 10:00.

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny  (100%).

Faktura za realizację zamówienia zostanie wystawiona i wysłana na adres Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym.

W zakresie realizacji w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164, poz.1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz Dz. U. 2007 Nr. 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie_o_cenę_een.pdf

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.