GAPR

 

MedSilesia – geneza powstania, oczekiwania uczestników, propozycja działań

 

Historia:

W latach 2005 do marca 2008 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., a obecnie Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (www.gapr.pl) realizowała projekt "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających  w województwie śląskim".

W wyniku szeregu spotkań indywidualnych z animatorem sieci oraz seminariów tematycznych z ekspertami uczestnicy projektu podjęli decyzję o podpisaniu porozumienia o utworzeniu Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych, tzw. MedSilesia. Porozumienie podpisane zostało 6 kwietnia 2007 roku przez firmy i instytucje badawczo-rozwojowe oraz instytucje związane z branżą wyrobów medycznych z województwa śląskiego (17 sygnatariuszy). Podpisane porozumienie jasno precyzowało cel jego utworzenia. Śląska Sieć Wyrobów Medycznych została stworzona w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć przez firmy z polskim kapitałem z branży medycznej (sektor aparatury i wyrobów medycznych) w regionie, których zakres wykracza poza ich indywidualne możliwości.

Sformalizowanie struktury miało na celu umożliwić członkom sieci realizację przyszłych wspólnych celów umożliwiających podnoszenie jakości usług i produktów, czy wspólnego marketingu i promocji. Czyli zbudowanie powiązania kooperacyjnego mającego na celu wzmocnienie sektora poprzez stworzenie silnych relacji wewnątrz powiązania, w efekcie wzmacniających pozycję konkurencyjną powiązania na zewnątrz. Pierwszymi wspólnymi działaniami były wspólne przedsięwzięcia w zakresie marketingu, promocji i reprezentacji sektora wobec odbiorców usług.

Efekt podjętych działań w projekcie:

Dzięki działaniom Sieci Wyrobów Medycznych udało się skupić producentów, dystrybutorów, jednostki badawczo – rozwojowe o bardzo różnym profilu działalności, począwszy od narzędzi chirurgicznych czy urządzeń takich jak kardiomonitory, lasery okulistyczne, nowoczesne urządzenia wyposażenia jednostek służby zdrowia, po nowe technologicznie rozwiązania, takie jak: roboty kardiochirurgiczne czy sztuczne implantowane serce.

W ramach projektu można było znaleźć partnera biznesowego czy producenta określonych rozwiązań. Podczas organizowanych spotkań brokerskich, na których konstruktorzy i pomysłodawcy przedstawiają firmom określone rozwiązania technologiczne gotowe do wdrożenia celem rozpoczęcia współpracy w zakresie wspólnych badań czy produkcji. Organizowane cyklicznie spotkania z konstruktorami, lekarzami, naukowcami mogły dać efekt w postaci konkretnego innowacyjnego urządzenia.

Działania realizowane w ramach Sieci dały impuls dla nowego projektu, aby utworzyć wspólna markę produktową. Wspólnie opracowano strategię marketingową, przygotowano materiały promocyjne oraz uruchomiono kampanię medialną w prasie branżowej oraz na stronach internetowych w kraju i za granicą (Niemcy - targi branżowe „Medica” w Dusseldorfie).

Dzięki możliwości sfinansowania działań w zakresie strategii marketingowej grupy w ramach środków asygnowanych przez PARP w programie "Wsparcie na rozwój klastra" Śląska Sieć Wyrobów Medycznych wypracowała spójną na zewnątrz strategię marketingową i jest rozpoznawalna na zewnątrz. Projekt zakończono z podsumowaniem działań i założeniami na przyszłość. Na podstawie badań dotyczących poziomu wzajemnego zaufania członków Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych, można wnioskować iż firmy i instytucje skupione w powiązaniu są skłonne do współpracy jeśli ma ona konkretny cel biznesowy.

W skład klastra obecnie wchodzą cztery grupy producentów:

  • Rehabilitacja: od fizjoterapii, terapii ciepłem, zimnem i prądem, przez urządzenia pomagające w poruszaniu się i wyrównywaniu barier architektonicznych, po mniej skomplikowane wyroby związane z opieką nad osobami obłożnie chorymi;
  • Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne: bardziej zaawansowane urządzenia elektryczne, w których używane są podzespoły elektroniczne;
  • Urządzenia diagnostyczne: bardziej zaawansowane urządzenia elektryczne, w których używane są podzespoły elektroniczne;
  • Oprogramowania: głównie oprogramowanie dla szpitali potrzebne do obsługi pacjenta.

 

 

Kontakt:

Izabela Czeremcha
Z-ca kierownika

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
Dział Doradztwa, Szkoleń i Marketingu
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

tel.: 032/ 339 31 20
tel. kom.: +48 668 426 494

e-mail: iczeremcha@gapr.pl 
            medsilesia@gapr.pl 

www.medsilesia.com 

 

 

 


 

 

  

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.