GAPR

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Lista biznesplanów

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowo – doradcze

Informujemy, iż zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowo – doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II” będzie można zgłaszać w marcu 2018 r.

Termin ten jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie.

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

Lista biznesplanów

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II". 

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze (wersja PDF)
  2. Ogłoszenie o naborze (wersja WORD)
  3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  4. Zestawienie wydatkow w ramach wsparcia pomostowego
  5. Formularz informacji

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II”.

Treść ogłoszenia 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2600/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DORADZTWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej).

Ostateczne listy rankingowe uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi listami rankingowymi (i rezerwowymi) uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Moja firma - moja niezależność II":

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi z 3 etapu rekrutacji (po procedurze odwoławczej) w ramach projektu "Moja firma - moja niezależność II":

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2252/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFII/2252/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność II".

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DORADCY ZAWODOWEGO

W związku z realizacją projektu pn.  „Moja firma- moja niezależność II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na DORADCĘ ZAWODOWEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń.

Ogłoszenie o naborze do projektu „Moja firma – moja niezależność II”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. ogłasza nabór uczestników do projektu Moja firma – moja niezależność II”

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.