GAPR

Informacja o zmianie załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 23 lutego 2018 r. zmianie uległa treść załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma- moja niezależność”.

Ogłoszenie dot. naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

W związku z ogłoszonym w dniu 06.02.2018 r. naborem wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma - moja niezależność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. informujemy, iż IP wyraziła zgodę na zwiększenie kwoty wsparcia pomostowego.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Moja firma- moja niezależność". 


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Moja firma-moja niezależność". 

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu „Moja firma-moja niezależność", złożonych w terminie od 16.09.2017 r. do 29.09.2017 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność" będzie prowadzony w terminie od dnia 16 sierpnia 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1909/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1909/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność":

 

Zapraszamy do składania ofert na ocenę biznesplanów w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ocenę biznesplanów.

Harmonogram szkoleń w ramach projektu

Harmonogram szkoleń:grupa A i grupa B

Listy rankingowe uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (i listami rezerwowymi) uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Moja firma – moja niezależnośc"

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – moja niezależność”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma- moja niezależność”, zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 23 maja 2017 r. 

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (po odwołaniach)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "Moja firma- moja niezależność" z 3 etapu rekrutacji po uwzględnieniu wszystkich złożonych odwołań.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1439/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/1439/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność":

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi kandydatów i kandydatek do projektu „Moja firma- moja niezależność"  z 3 etapu rekrutacji (ocena merytoryczna Komisji Rekrutacyjnej).

Lista kandydatów/kandydatek z 2 etapu rekrutacji (ocena formalna formularzy)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej kandydatów i kandydatek do projektu „Moja firma- moja niezależność"   z 2 etapu rekrutacji  

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma - moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) dla uczestników projektu

 

 

Nabór na stanowisko Specjalisty - Oficera dotacyjnego

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma- moja niezależność” w ramach poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty, pełniącego funkcję Oficera dotacyjnego.

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/844/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/844/17/W w ramach projektu "Moja firma – moja niezależność":

Część 1: Dariusz Łatka, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 110,00 zł/godz.
Część 2: Dariusz Łatka, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 110,00 zł/godz.
Część 3: MOTIVA Żaneta Mańka, ul. Miechowicka 23/1, 41-500 Chorzów, data wpłynięcia oferty: 07.03.2017, cena: 96,00 zł/godz.
Część 4: Robert Kulawiak, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 118,00 zł/godz.

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. "Moja firma - moja niezależność", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń.

Ogłoszenie o naborze do projektu

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.(Beneficjent) ogłasza nabór uczestników do projektu „Moja firma – moja niezależność”, który będzie prowadzony w terminie od 20 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. 

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

 

Dotacje na założenie firmy

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby po 30 roku życia z woj. śląskiego, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Nabór do projektu odbędzie się w lutym 2017. Dokładny termin naboru wkrótce.

Regulamin rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie projektu niezwłocznie po zatwierdzeniu go przez Instytucję Pośredniczącą.

Więcej informacji na podstronie projektu: Moja firma- moja niezależność”.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.