GAPR

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Informacja o zmianie załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2017 r. zmianie uległa treść załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją załącznika nr 3.

Załącznik 3 - aneks PWP

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie". 

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Nabór biznesplanów w ramach projektu

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" będzie prowadzony w terminie od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie". 

Harmonogram szkoleń w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/2306/17/W

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/2306/17/W w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Listy rankingowe uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (i rezerwowymi) uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 04.09.2017r.-22.09.2017 r. 

 

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (nabór dodatkowy)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 04.09.2017r.-22.09.2017 r. 

Przedłużenie naboru w ramach projektu

Informujemy, iż przedłużamy dodatkowy nabór uczestników/uczestniczek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" do dnia 22 września 2017r.

Dodatkowy nabór do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie - przedłużenie

W związku z 3 wolnymi miejscami w projekcie ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników/uczestniczek do projektu, który będzie prowadzony w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie". 

 

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z listą biznesplanów, rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/1705/17/W

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/1705/17/W w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie":

Aneksy do regulaminów

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonymi w dniu 29.05.2017r. aneksami do regulaminów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

 

Nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"

Informujemy, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" będzie prowadzony w terminie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

Listy rankingowe uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w ramach dodatkowego naboru)

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (i rezerwowymi) uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 19.04.2017r.-24.04.2017 r. 

 

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (nabór dodatkowy)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 19.04.2017r.-24.04.2017 r. 

Dodatkowy nabór do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

W związku z wolnym miejscem w projekcie ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników/uczestniczek do projektu, który będzie prowadzony w terminie 19.04.2017 r. - 24.04.2017 r.

Harmonogramy szkoleń

Harmonogramy szkoleń w ramach projektu:

Listy rankingowe uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie":

 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”, zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w dniu 4 kwietnia 2017 r. 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty

W związku z realizacją projektu pn. „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” w ramach poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty, pełniącego funkcję Oficera dotacyjnego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/1093/17/W

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji (nabór dodatkowy)

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji w ramach dodatkowego naboru, który był prowadzony w terminie 15.03.2017-21.03.2017.

Lista rankingowa po zakończeniu procedury odwoławczej

Zapraszamy do zapoznania się listą rankingową Kandydatów do projektu po zakończeniu procedury odwoławczej (3 etap rekrutacji). 

Dodatkowy nabór uczestników i uczestniczek do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Informujemy, iż w związku z niewystarczająca liczbą złożonych formularzy rekrutacyjnych – ogłaszamy dodatkowy nabór uczestników i uczestniczek do projektu. Nabór będzie prowadzony od 15.03.2017 r. do 21.03.2017 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z Aneksem nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie".

Lista rankingowa z 3 etapu rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi kandydatów i kandydatek do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie" z 3 etapu rekrutacji.

Dodatkowy nabór do projektu

Już wkrótce dodatkowy nabór do projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"!

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – NSF/371/17/W

Przedłużenie naboru uczestników i uczestniczek do projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Informujemy, iż nabór uczestników i uczestniczek do projektu zostaje wydłużony do dnia 22 lutego 2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach projektu "(Nie)pełnosprawni w swojej firmie"

Ogłoszenie o naborze do projektu

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ogłasza nabór uczestników do projektu „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”, który będzie prowadzony w terminie od 26 stycznia 2017 r. do 8 lutego 2017 r. 

Dotacje na założenie firmy dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami, które chcą założyć własne firmy. Nabór do projektu odbędzie się w terminie grudzień 2016 / styczeń 2017.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.