GAPR

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DEDYKOWANYM:
- PRACOWNIKOM ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM
- OSOBOM ZATRUDNIONYM NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Dane organizacyjne

Termin szkolenia:           30 marca 2017 r. (czwartek)
Rozpoczęcie szkolenia:  godzina 10:00
Miejsce szkolenia:         JAWORZNO
ADRES:                         Ośrodek Szkoleń Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275

KOSZT SZKOLENIA DLA JEDNEJ OSOBY: 30,00

UWAGA: cena szkolenia nie obejmuje wyżywienia.
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia u organizatora szkolenia.
Opłata za catering: kawa/herbata/napoje/ciasteczka wynosi dodatkowo 10 zł.

INFORMACJE:

Szkolenia prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykładowcy posiadają wymagane kwalifikacje. Szkolenia odbywać się będą w formie wykładów oraz w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na zakończenie szkolenia wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie §16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z póź. zm.).

Szczegółowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu: 32 614 21 10,11

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkoleniajaworzno@gapr.pl

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!


Należność za wykonaną usługę płatna będzie przelewem na konto podane w fakturze w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania od Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

 


 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.