GAPR

Centrum Biznesu

Działki inwestycyjne

Strefa przedsiębiorczości obejmuje 10 działek o powierzchni od ok. 4900 do ok. 7900 m2, uzbrojonych w sieci wodociągową i kanalizacyjną, z dostępem do energii elektrycznej oraz sieci teleinformatycznej. Działki rozdzielone są wewnętrznymi drogami dojazdowymi. Wjazd na teren Nowych Gliwic możliwy jest od strony północnej przez ul. Kopalnianą, a od strony południowej – przez ul. Bojkowską.

Powierzchnie biurowe

W biurach o powierzchni od 30 do 100 m2 wyposażone m.in. w sieć teleinformatyczną i dedykowaną sieć zasilającą znalazło swoją siedzibę kilkadziesiąt firm. Kompleks objęty jest całodobową ochroną a budynki posiadają wydzielone strefamy dostępu. Wszystkie budynki wyposażone są w łącze dostępowe do Internetu, którego prędkość dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klientów. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. dysponuje własnym dedykowanym łączem światłowodowym zestawionym przez firmę GTS Energis, toteż usługi transmisji danych realizowane są z gwarancją dostępności SLA 99,9%. Oferujemy również łącza zapasowe realizowane w technologii ISDN 2B+D. Naszym najemcom zapewniamy łączność telefoniczną za pośrednictwem cyfrowych central telefonicznych oraz traktów 30B+D dostarczonych przez Telefonię Dialog, zrealizowanych na łączu światłowodowym. Na naszych łączach zrealizować możemy wiele usług dodatkowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta. Jako operator telekomunikacyjny posiadamy w dyspozycji 1000 numerów ze strefy numeracyjnej 32.

 Kompleks posiada również własne zamykane zaplecze parkingowe dla 600 pojazdów.

 

 Centrum Edukacji

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Od września 2013 roku rolę założyciela GWSP pełni Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University w Nowym Sączu, lider Konsorcjum Uczelni FUTURUS.


W ten sposób Uczelnia rozpoczęła nową erę w swojej działalności, rozwijać się będzie pod patronatem WSB-NLU, a także jako członek Konsorcjum Uczelni FUTURUS. Dla GWSP oznacza to stały rozwój na rynku uczelni regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości mieści się na terenie dawnej Kopalni Gliwice.


GWSP powstała w ramach projektu „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”.


Projekt ten – współfinansowany ze środków europejskiego funduszu PHARE 2003 SSG oraz budżetu miasta Gliwice – dotyczył rewitalizacji terenów pokopalnianych tj. obszaru po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” poprzez utworzenie w zabytkowych obiektach poprzemysłowych – wyremontowanych i zmodernizowanych – i na kilkunastu hektarach przyległego terenu: wyższej uczelni, Inkubatora Przedsiębiorczości oraz strefy przemysłu wysokich technologii (Parku Przemysłowego).

Po rewitalizacji budynek przekształcono w nowoczesny i funkcjonalny obiekt, w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne aule (w tym aula do tłumaczeń symultanicznych), duży parking oraz lokalizacja w pobliżu centrum Gliwic, w sąsiedztwie autostrady A4 (węzeł „Sośnica”) to zdecydowanie mocne atuty Uczelni.


W ofercie edukacyjnej Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości znajdują się studia licencjackie – stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, a także kursy i szkolenia. Studenci kształcą się na kierunkach: Architektura i Urbanistyka, Ekonomia, Filologia, Finanse i Rachunkowość, Pedagogika oraz Wzornictwo.


Niskie czesne, stypendia naukowe i socjalne, prężnie działający Samorząd Studencki oraz przyjemna atmosfera to elementy składające się na tutejsze życie studenckie. Studenci zainteresowani założeniem własnej firmy, mogą to uczynić w Inkubatorze Przedsiębiorczości GAPR sp. z o.o. znajdującym się w sąsiedztwie Uczelni.

Rozwijające się w strefie Nowe Gliwice instytucje, przedsiębiorstwa oraz szkoła wyższa są przyczynkiem do dalszego rozwoju sfery edukacyjnej oraz ekonomicznej Gliwic i regionu, przy wydatnej współpracy środowisk: naukowego i biznesu.

Od września 2013 roku rolę założyciela Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości pełni Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, lider Konsorcjum Uczelni FUTURUS.


Rozwijające się w strefie Nowe Gliwice instytucje, przedsiębiorstwa oraz szkoła wyższa są przyczynkiem do dalszego rozwoju sfery edukacyjnej oraz ekonomicznej Gliwic i regionu, przy wydatnej współpracy środowisk: naukowego i biznespatronatem WSB-NLU, a także jako członek Konsorcjum Uczelni FUTURUS. Dla GWSP oznacza to stały rozwój na rynku uczelni regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.