GAPR

Klastry w nowej perspektywie programowania – relacja ze spotkania (23.10.2014)

W dniu 23 października 2014 w Gliwicach w Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE” odbyło się już trzecie i ostatnie w projekcie spotkanie Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej –  Dialog Krajowy - Klastry w nowej perspektywie programowania - kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym na lata 2014-2020. Wydarzenie zostało organizowane przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.  z o.o. w ramach projektu CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in suport of emerging issues and cross-sectoral themes.

Partnerzy Projektu CluStrat już na samym początku realizacji projektu zainicjowali systematyczny dialog polityczny tzw.: Okrągły Stół ds. polityki klastrowej na szczeblu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Dialog ten obejmował: wymianę poglądów, dyskusje z decydentami biorącymi udział w tworzeniu i budowie strategii, rozwiązań politycznych związanych z działalnością klastrową.

W związku z rozpoczynającą się nową perspektywą finansowania oraz jej nowymi uwarunkowaniami celem ostatniego spotkania było zapoznanie uczestników z kierunkami wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym w nowej perspektywie programowania 2014 - 2020 z naciskiem na wyjaśnienie wszelkich zagadnień dotyczących Klastrów Kluczowych oraz współpracy międzynarodowej.

Uczestników spotkania przywitała Pani Sylwia Rudek-Matuszczak – Prokurent w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (GAPR), zapewniając, że działania GAPR na rzecz klastrów nie tylko nie kończą się wraz z zakończeniem projektu, ale będą wręcz zintensyfikowane i nakierowane na stałe wsparcie klastrów i innowacji w regionie i kraju poprzez szereg zaplanowanych przez Agencję działań.

Zgodnie z harmonogramem spotkania  wręczono nagrodę i wyróżnienia w ramach konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Roku” organizowanego w ramach realizacji umowy nr UDA-KSI-POIG.05.02.00-00-001/12-14/14 przez GAPR sp. z o.o. Nagrodę Główną otrzymała firma Tomasz Wójcik MIDEX (więcej o laureatach i konkursie na stronie www.ksi.gapr.pl)

Po krótkiej ceremonii wyróżnienia przedsiębiorców, eksperci projektu CluStrat: Dr Sławomir Olko oraz Pan Marcin Jabłoński zapoczątkowali dyskusję dotyczącą systemu wybory Krajowych Klastrów Kluczowych, w celu przesłania uwag klastrów i innych interesariuszy w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki, których termin upływał o północy 23 października. W wyniku dyskusji uwagi, podniesione przez uczestników spotkania dotyczyły, m.in.: uwzględnienia w analizach dokumentów źródłowych ekspertyzy Klastry województwa śląskiego – rekomendacje dla dalszego rozwoju, której zapisy były brane pod uwagę w trakcie opracowywania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego; wymaganego wykształcenia ekspertów zewnętrznych; uwzględnienia innych form działania klastrów – stowarzyszeń, spółek; masy krytycznej, o której istnieniu nie decyduje liczba członków formalnie zapisanych, ale liczba aktywnych członków realizujących projekty oraz innych wskaźników.

Popołudniową część spotkania rozpoczęła Pani Barbara Bujnowska-Sęda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, prezentując ogólne założenia kierunków wsparcia klastrów na poziomie regionalnym, które nadal stanowią przedmiot konsultacji z Komisją Europejską. Przedstawicielki Krajowych Punktów Kontaktowych programów EWT przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Panie Monika Strojecka-Gevorgyan i Anna Stol zaprezentowały programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach których możliwe jest wsparcie klastrów, wszystkich uczestników powiązań klastrowych, koordynatorów klastrów  zaproszono do kontaktu z Punktami w celu dalszych, bardziej szczegółowych konsultacji. Program Horyzont2020 oraz usługi świadczone przez Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej został przedstawiony przez Panią Dominikę Raróg-Ośliźlok. Na zakończenie spotkania przedstawiciel Banku Światowego zapoznał uczestników z projektem dotyczącym badania potrzeb firm w ramach systemu inteligentnych specjalizacji, który Bank Światowy będzie realizował na m.in. na Śląsku.

W razie pytań dotyczących spotkania zapraszamy do kontaktu z Menadżerem Projektu – Panią Karoliną Piwowarską (kpiwowarska@gapr.pl).

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania:

Nowe wyzwania dla klastrów - Dr S. Olko i P. M. Jabłoński.pdf

Europejska Współpraca Terytorialna - P. M. Strojecka-Gevorgyan i P. A. Stol.pdf

Horyzont 2020 - P. D. Raróg-Ośliźlok.pdf

Bank Światowy - P. J. Toborowicz.pdf

Doradztwo KSI KSU - P. S. Rudek-Matuszczak.pdf

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.