GAPR

W pracy ważny (nie)pełnosprawny 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG i TIG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu technik poszukiwania pracy oraz szkolenia zawodowe w zawodzie spawacz MAG i TIG. Wybrani uczestnicy mają możliwość odbycia staży zawodowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 30.01.2015.

 

CEL PROJEKTU:

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu woj. śląskiego ze wskazanych powiatów, w tym 60% osób niepełnosprawnych do stycznia 2015r.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie zawodu spawacza MAG i TIG.

Uczestnikiem projektu może być:

- osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
- osoba zameldowana w jednym z powiatów : m. Bytom, m. Świętochłowice, m. Piekary Śląskie, m. Sosnowiec, m. Siemianowice Śląskie, m. Zabrze, m. Chorzów lub powiat będziński,
- osoba posiadająca wykształcenie minimum podstawowe.

Preferowane osoby to:

- osoby niepełnosprawne,
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby w wieku 18-24 r.ż.,
- osoby w wieku 50-64 r.ż.


CO DAJE PROJEKT?:

Etap 1:

•    Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne).
Pozwoli na właściwe dopasowanie ścieżek rozwoju kariery uczestników szkolenia w oparciu o ich indywidualne zdolności i umiejętności. W ramach szkolenia istnieje możliwość skorzystania ze „skrojonego na miarę” - indywidualnego doradztwa zawodowego.

•    Szkolenie z technik poszukiwania pracy.
Ma na celu wyposażenie osób mających trudności ze znalezieniem pracy w wiedzę dotyczącą możliwości, kanałów i sposobów aktywnego poszukiwania pracy.

•    Doradztwo psychologiczne.
Wpłynie na wzrost samooceny i motywacji oraz na przełamanie barier i uprzedzeń natury psychicznej  utrudniających poszukiwanie pracy.

Etap 2:

• Szkolenie zawodowe spawanie metodą MAG – Moduł I – spawanie blach spoinami pachwinowymi

Zajęcia teoretyczne – 26 godzin
Zajęcia praktyczne – 104 godziny

• Szkolenie zawodowe spawanie metodą MAG – Moduł II – spawanie blach spoinami czołowymi

Zajęcia teoretyczne – 7 godzin
Zajęcia praktyczne – 90 godzin

• Szkolenie zawodowe spawanie metodą TIG – Moduł I – spawanie blach spoinami pachwinowymi

Zajęcia teoretyczne – 20 godzin
Zajęcia praktyczne – 80 godzin

Szkolenie przygotuje uczestnika do wykonywania zawodu spawacza zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Kursanci poznają najnowocześniejsze techniki spawania, zasady BHP i inne.

Etap 3:

• Staże.

Dla najlepszych uczestników projektu bezpośrednio po ukończeniu szkolenia przewidziane są 6-miesięczne staże w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie aglomeracji śląskiej, gdzie uczestnicy będą mogli wykorzystać i pogłębić nowo nabyte umiejętności. Po pozytywnym ukończeniu stażu istnieje możliwość późniejszego zatrudnienia.

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi m.in.:

- badania lekarskie,

- materiały szkoleniowe,

- wyżywienie,

- ubezpieczenie NNW,

- wypłatę dodatków szkoleniowych/stypendiów stażowych,

- ustalanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.


Harmonogram szkoleń i staży:

Etap 1 - szkolenia podstawowe.

Szkolenia odbywać się będą w Katowicach przez blisko miesiąc (118h, tj. 15 dni) – od poniedziałku do czwartku w grupach 10 osobowych.

Terminy:

- sierpień 2013 r. (2 grupy)
- grudzień 2013 r. (2 grupy)
- kwiecień 2014 r. (2 grupy)


Etap 2  – szkolenia zawodowe  (w zawodzie spawacza MAG i TIG).

Szkolenia odbywać się będą w Gliwicach przez około 2 miesiące (327h, tj. 41 dni) – od poniedziałku do piątku w grupach 10 osobowych. W ramach szkolenia przewidziano zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Terminy:

- wrzesień / październik 2013 r. (2 grupy)
- styczeń/ luty 2013 r. (2 grupy)
- kwiecień/maj/ czerwiec 2014 r. (2 grupy)

Etap 3  – staże

Staże odbywać się będą w zakładach produkcyjnych na terenie aglomeracji śląskiej przez okres 6 miesięcy – od poniedziałku do piątku.

Terminy:

- listopad 2013 r. – styczeń 2015 r.

ILE TO KOSZTUJE?:

Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego cyklu szkoleniowego.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.