GAPR


DoradztwoDORADZTWO BIZNESOWE

 
  • audyty biznesowe: marketingowy, strategiczny, HR i inne;

  • przygotowanie biznes planu;

  • optymalizacja procesów biznesowych;

  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej;

  • opracowanie studium wykonalności, analiza finansowa;

  • specjalistyczne branżowe doradztwo biznesowe.

 

Nasze usługi doradztwa biznesowego pomagają w budowaniu długookresowej strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem aspektów zarządczych, finansowych, marketingowych, inwestycyjnych oraz zasobów ludzkich.

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO: kompleksowa weryfikacja systemu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Przeprowadzenie audytu strategicznego daje szansę na poprawę pozycji rynkowej.

DORADZTWO W ZAKRESIE MARKETINGU: to nie tylko zbadanie bieżącej sytuacji w firmie, ale przede wszystkim ustalenie najsłabszych punktów w organizacji oraz ich wpływu na obszar marketingu i określenie sposobu poprawy sytuacji.

DORADZTWO W ZAKRESIE HR: dzięki audytowi HR tworzymy mapę ułatwiającą poruszanie się w skomplikowanej sieci problemów zarządzania zasobami ludzkimi. Audyt HR służy jako punkt wyjścia do opracowania zmian i działań naprawczych, wdrożenia systemów motywujących i jest nieodzowną częścią opracowania biznes planu.

OPRACOWANIE BIZNES PLANU: usługa przede wszystkim skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą stworzyć wysokiej jakości plan realizacji swojego biznesu, działań rozwojowych i skutecznego wdrożenia przyjętej strategii.

ANALIZY EKONOMICZNO- FINANSOWE: to ocena działalności firmy na podstawie danych charakteryzujących obecny standing firmy, jak również analiza uzyskanych wyników finansowych w okresie kilku poprzednich lat.

WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ, w tym opracowanie studium wykonalności oraz analiza finansowa: oferowana usługa ma na celu wsparcie w przygotowaniu pełnej dokumentacji umożliwiającej przedsiębiorstwu ubieganie się o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków UE lub innych źródeł.

BRANŻOWE USŁUGI DORADCZE O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM:

  • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia: Audyt Przyjazna Przychodnia, Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna,
  • branża usług hotelarskich: Audyt Złoty Standard,
  • ocena potencjału wzrostowego przedsiębiorstwa obejmująca analizę możliwości komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, preinkubacji przedsiębiorstwa, w tym przygotowanie przedsiębiorstwa do przyjęcia kapitału właścicielskiego bądź do emisji instrumentów dłużnych, w ofercie publicznej lub prywatnej - Capital Express.

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.