GAPR

DotacjeDOTACJE UNIJNE

  • doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania;

  • konfiguracja najbardziej efektywnych rozwiązań;

  • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej;

  • zarządzanie projektem, rozliczanie projektu;

  • HORYZONT 2020

  • AUDYT DOTACYJNY

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
Uczestniczyliśmy w pozyskiwaniu dotacji UE jeszcze w okresie przedakcesyjnym, budując przez kolejne lata bazę doświadczeń i zespół specjalistów.
Posiadamy tradycję i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym szczególnie z Unii Europejskiej.

Dla wielu polskich firm z obszaru MŚP brak dostępu do kapitału jest jedną z głównych przyczyn niewykorzystania swojego potencjału rozwojowego. Dofinansowanie z UE, a obecnie wykorzystanie środków w ramach Programów Operacyjnych/HORYZONT 2020 – największego z dotychczasowych Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 może przyczynić się do przełamania barier rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to bowiem środki ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych technologii oraz podnoszenie konkurencyjności i efektywności funkcjonowania firm z obszaru MŚP.

AUDYT DOTACYJNY to ocena możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Efektem audytu jest raport zawierający dostosowany do potrzeb instytucji/przedsiębiorstwa wykaz programów unijnych wraz z ich charakterystyką m.in. przedstawienie warunków ubiegania się o dofinansowanie, wskazanie możliwych do poniesienia wydatków w ramach projektu, wysokości uzyskanego dofinansowania, wkładu własnego oraz zaprezentowanie aktualnych harmonogramów naborów wniosków.

Szczegółowych informacji udzielają nasi doradcy:

Magdalena Ilnicka-Majchrzak, tel. (32) 339 31 66, milnicka@gapr.pl

Marzena Winek-Deka, tel. (32) 339 31 65, mwinek@gapr.pl

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.