GAPR


FirmaINNOWACYJNA FIRMA

 
  • analiza potrzeb technologicznych;

  • analiza potencjału innowacyjności;

  • doradztwo w zakresie finansowania innowacji oraz pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych

  • technologii.


Oferta doradcza GAPR sp. z o.o.- doświadczonej instytucji realizującej wiele programów z zakresu innowacyjności obejmuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw (w szczególności sektora MŚP) w realizacji procesów innowacyjnych.

AUDYT INNOWACYJNOŚCI- stymulator rozwoju firmy to ocena potencjału i potrzeb firm w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Audyt innowacyjności daje również odpowiedź, czy działania innowacyjne są skuteczne i na tyle efektywne, że mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

AUDYT POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH- to narzędzie diagnostyczne, służące do oceny przedsiębiorstwa w obszarach szeroko pojętej techniki. Diagnozie jest poddawany zarówno obszar stosowanych technik i technologii, jak również i marketing, zarządzanie, organizacja czy też oferowane produkty.

Dopełnieniem oferty Innowacyjna Firma jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie innowacji oraz na pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.