GAPR

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Ośrodek Biznesu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Adres:
44-100 GLIWICE, ul. Wincentego Pola 16
www.gapr.pl
gapr@gapr.pl
tel.:  +48 32 33 93 110
faks: +48 32 33 93 117

 

Nowe Gliwice Centrum Edukacji i Biznesu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Adres:
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37
tel.: +48 32 461 29 00

REGON: 276142230
NIP: 631-22-03-756
Kapitał zakładowy: 231 906 500,00 zł
Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

Nr rachunku bankowego: PL 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984


Prezes Zarządu
Bogdan Traczyk
e-mail: gapr@gapr.pl
tel.: sekretariat: +48 32 33 93 110

Dyrektor
Józef Gumienny
e-mail: jgumienny@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 113

Prokurent
Anna Mitas
e-mail: amitas@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 115

Sekretariat
e-mail: gapr@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 110
faks: +48 32 33 93 117

Dział Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Sylwia Rudek-Matuszczak
Dyrektor Działu Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
e-mail: smatuszczak@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 119

Izabela Czeremcha
Z-ca Dyrektora Działu Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
e-mail: iczeremcha@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 120

Kontakt z pracownikami na stronach realizowanych projektów.

Dział Realizacji Projektów, Rozwoju i Zarządzania Jakością

Andrzej Szymborski
Dyrektor Działu Realizacji Projektów, Rozwoju i Zarządzania Jakością
e-mail: aszymborski@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 101

Patrycja Copik-Rola
e-mail: pcopik@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 111

Dział Inkubatorów, Parków i Zarządzania Nieruchomościami

Ewa Bilewicz
Dyrektor Działu Inkubatorów i Zarządzania Nieruchomościami
e-mail: ebilewicz@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 118

Ryszard Zdybel
Z-ca Dyrektora Działu Inkubatorów i Zarządzania Nieruchomościami
e-mail: rzdybel@gapr.pl
tel.: +48 32 46 12 900

Wojciech Blaut
Dyrektor Parków Przemysłowych
Żorski Park Przemysłowy
e-mail: wblaut@gapr.pl
tel.: +48 32 756 00 02
tel. komórkowy: 608 023 063
44-240 Żory
ul. Boczna 8

Piotr Gałuszka
Zastępca Dyrektora Parków Przemysłowych
Żorski Park Przemysłowy
e-mail: pgaluszka@gapr.pl
tel.: +48 32 756 00 01
tel. komórkowy: 600 604 626
44-240 Żory
ul. Boczna 8

Roman Pustuł
Zastępca Dyrektora Parków Przemysłowych
Bytomski Park Przemyslowy
e-mail: rpustul@gapr.pl
tel.: +48 32 789 53 04
tel. komórkowy: 696 541 259
41-902 Bytom
ul. Siemianowicka 98

Jarosław Więckowski
Zastępca Dyrektora Parków Przemysłowych
Jaworznicki Park Przemysłowy
e-mail: jwieckowski@gapr.pl 
tel.komórkowy: 796 877 676
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 275

Dział Organizacyjno-Księgowy i Finansów

Anna Mitas
Główna Księgowa / Dyrektor Działu Organizacyjno-Księgowego i Finansów
e-mail: amitas@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 115

Aleksandra Mrzyk
Z-ca Głównego Księgowego
e-mail: amrzyk@gapr.pl 
tel.: +48 32 33 93 112

Elżbieta Pikul
Z-ca Głównego Księgowego
e-mail: epikul@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 112

FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Dominika Jarocka
e-mail: djarocka@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 134

Dominika Szatka
e-mail: dszatka@gapr.pl
tel.: +48 32 33 93 135

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.