GAPR

 

ŚLĄSKI KLASTER LOGISTYKI

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Województwo śląskie stanowi wielki węzeł komunikacji drogowej i kolejowej, obszar dużej wymiany towarowej, znacznego ruchu tranzytowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Teren województwa, w szczególności główne miasta Aglomeracji Górnośląskiej, przecinają magistralne linie kolejowe, zapewniające połączenia krajowe i międzynarodowe.
Region położony jest na skrzyżowaniu transeuropejskich szlaków komunikacyjnych, zarówno drogowych (trasy A1, A4), jak i kolejowych (droga kolejowa E30 oraz E65, na odcinku Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń, przez Katowice, stanowiąca projekt nr 23 sieci). Na obszarze tym spotykają się dwie drogi międzynarodowe: Lwów – Kraków – Katowice – Wrocław – Zgorzelec (A4) oraz Gdańsk – Bratysława (A1), która jest projektem priorytetowym nr 25 dla Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Północną cześć województwa przecina również szlak łączący Kijów (przez Lublin – Kielce – Częstochowę – Opole) z Dreznem i z Pragą (przez Kudowę).
Podstawowym elementem układu drogowego regionu na szlaku wschód-zachód jest Drogowa Trasa Średnicowa.

 

WIZJA I MISJA ŚLĄSKIEGO KLASTRA LOGISTYKI DO ROKU 2014

Dostrzegając znaczenie sektora transportu, spedycji i logistyki na terenie Metropolii Silesia dla rozwoju gospodarki województwa śląskiego, założyciele Klastra postanawiają wspólnie działać na rzecz stworzenia strategicznego intermodalnego węzła logistycznego w europejskiej przestrzeni logistycznej.

Misją Klastra jest promowanie potencjału Klastra wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie integracji uczestników Klastra w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w sektorze.

Wizją Klastra do 2015 roku jest kreowanie na bazie potencjału sektora transportu, spedycji i logistyki na terenie Metropolii Silesia węzła logistycznego jako układu podmiotów tworzących zintegrowany system intermodalny, rozpoznawalnego w całej Unii Europejskiej.

Aby umożliwić osiągnięcie tej wizji, strategia Klastra do 2015 roku skupia się na budowaniu stabilnych fundamentów powiązań między członkami klastra. W ciągu najbliższych trzech lat konieczne jest:

  • Pozycjonowanie Metropolii Silesia na międzynarodowej mapie węzłów i centrów logistycznych;

  • Wzmocnienie współpracy firm sektora TSL w procesach pozyskiwania nowych inwestorów;

  • Nawiązanie nowych form współpracy w ramach własnych projektów inwestycyjnych;

  • Rozwijanie kompetencji kadr sektora TSL w zakresie sprawnego korzystania z najnowszych rozwiązań na rynku.

 

Zasięg terytorialny - lokalizacje uczestników Klastra

Śląski Klaster Logistyki działał na terenach:

NUTS 3 - podregion gliwicki (m. Gliwic, powiat gliwicki, m. Zabrze)

NUTS 2 - woj. śląskie

NUTS 1- Polska

Działalność ŚKL prowadzona jest na terenie województwa śląskiego. Partnerzy, posiadający swoje siedziby rejestrowe poza woj. śląskim (Niemcy, Warszawa) prowadzą działalność albo poprzez swoje oddziały albo przedstawicielstwa.

 

Lista podmiotów uczestników Śląskiego Klastra Logistyki:

1. Aeroklub Gliwice, woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: Stowarzyszenie

2. Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., woj. śląskie, miasto: Gliwice, Instytucja: wsparcia biznesu

3. Air Container Logistics Poland sp. z o.o., woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: MŚP

4. Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o., woj. mazowieckie, miasto: Warszawa, status: MŚP

5. Detruck sp. z o.o., woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: MŚP

6. ESA s.r.o. Sp. z o.o. oddział w Polsce, woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: MŚP

7. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Gliwice, woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: S.A.

8. LogTec. s.c., woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: MŚP

9. Mueller – Die Logistyk Polska Sp. z o.o., woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: MŚP

10. Politechnika Śląska w Gliwice, woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: Szkoła wyższa

11. SILS Centre Gliwice sp. z o.o. woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: MŚP

12. Śląskie Centrum Logistyki S.A., woj.śląskie, miasto: Gliwice, status: Spółka akcyjna

13. Miasto Gliwice, woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: Jednostka samorządu terytorialnego

14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, woj. śląskie, miasto: Zabrze/ Katowice, status: Szkoła wyższa

15. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach, woj. śląskie, miasto: Gliwice, status: Szkoła średnia

16. Wandalex SA Oddział Katowice, woj. śląskie, miasto: Mikołów, status: MŚP

17. Aspekt sp. z o.o., woj. śląskie, miasto: Radzionków, status: MŚP

18. GSB - Polska, woj. mazowieckie, miasto: Warszawa, status: MŚP

19. CZEKAMET  sp. z o.o. Sp.K, woj. śląskie, miasto: Czekanów

20. BEUMER Group Poland Sp z o.o., woj. śląskie, miasto: Gliwice

21. Instytut Logistyki przy WSB we Wrocławiu

22. FRACHT FWO Polska sp. z o.o., Oddział Tychy

 

KOORDYNATOR

Stosownie do ustaleń Członków Założycieli ŚKL Koordynatorem (na okres pierwszych trzech lat) jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach.

Siedzibą Koordynatora i Biuro Koordynatora jest budynek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. 32 33 93 110, fax. 32 33 93 117, gapr@gapr.pl

Spotkania grup roboczych, posiedzenia plenarne oraz seminaria i konferencje branżowe odbywać będą się w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju przy ul. Bojkowskiej 37, w  centrum konferencyjnym. Centrum konferencyjne przystosowane jest do pełnej obsługi multimedialnej jak również do pracy z tłumaczeniem symultanicznym.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. udostępniła na rzecz Biura Koordynatora dwa pomieszczenia biurowe opowierzchniach odpowiednio: 19,94 m2 oraz w miarę potrzeb będzie użyczała małą salę konferencyjną w budynku GAPR przy ul.Wincentego Pola 16 w Gliwicach oraz okresowo w miarę potrzeb (seminaria, szkolenia, konferencje projektowe) duże sale seminaryjne (20 lub 30 osób) i konferencyjne (3x 78 lub 1x268 lub 1x 230 osób) zlokalizowane w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju mieszczące się przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach (odległość pomiędzy ww. lokalizacjami ok. 5 minut - samochód). Sale seminaryjne Centrum Edukacji i Biznesu są wyposażone w meble biurowe (stoliki, krzesła), tablice sucho- ścieralne, dostęp do Internetu (Wi-Fi) a  sale konferencyjne (audytoryjne) wyposażone są w rzutniki, nagłośnienie, instalację do tłumaczenia symultanicznego oraz dostęp do Internetu (Wi - Fi). Jedna z sal konferencyjnych (78 osób) dostosowana jest do pracy z notebook’ami – dodatkowe zasilanie stanowisk pracy. Na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” znajduje się restauracja, punkt ksero. Obydwie lokalizacje są skomunikowane z centrum miasta (autobus) oraz wyposażone w parkingi (odpowiedni: przy ul. W. Pola 16 - 100 miejsc parkingowych tym 30 dla gości oraz przy ul. Bojkowskiej 37 - 660 miejsc parkingowych, w tym 200 miejsc dla gości).

Pomieszczenia biurowe Biura Koordynatora wyposażone są w meble biurowe, sprzęt) z licencyjnym oprogramowaniem biurowym przeglądarkami sieciowym sieć strukturalną wewnątrz-biurową wraz z dostępem do Internetu oraz sieć telefoniczną – numery aobsługujący Biuro Projektu - sekretariat GAPR wyposażony jest w meble biurowe, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem biurowym skaner A4 z oprogramowaniem, kserokopiarkę A4/ A3 z faxem stacjonarnym oraz drukarki sieciowe, bindownica A4, dostęp do Internetu oraz łącze telefoniczne stacjonarne,
Do pracy w Biurze Koordynatora zostali oddelegowani odpowiednio przygotowani pracownicy GAPR sp. z o.o., posiadający duże doświadczenie w koordynacji prac zespołów wieloosobowych oraz odpowiednie kompetencje zawodowe.

 

Obsada kadrowa Biura Koordynatora:

Koordynator ŚKL - Józef Gumienny
jgumienny@gapr.pl
32 33 93 113

Asystent Koordynatora ŚKL - Andrzej Szymborski
aszymborski@gapr.pl
32 33 93 101
509 272 261

Specjalista ds. organizacyjnych - Patrycja Copik-Rola
pcopik@gapr.pl
32 33 93 111

www.skl.gapr.pl

 

Do pobrania:

 

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.