GAPR

Ośrodek Biznesu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

 

Ośrodek Biznesu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. to miejsce, w którym poprzez współistnienie instytucji otoczenia biznesu jaką jest GAPR sp. z o.o. i przedsiębiorców z różnych branż nastawionych na innowacje, realizowana jest idea rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. W budynku o powierzchni 2938 m2, znanym dotychczas jako Inkubator Przedsiębiorczości, mieści się nasza siedziba oraz prowadzony przez nas Inkubator Przedsiębiorczości i komercyjne pomieszczenia biurowe.

Inkubator Przedsiębiorczości w Ośrodku Biznesu GAPR sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16.

Działa od 1999 r. – jego główne zadania to: wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego nawiązywaniu współpracy pomiędzy firmami, a także skuteczne łączenie nauki i biznesu. Inkubator zapewnia przedsiębiorcom lokale na preferencyjnych warunkach, usługi doradcze i administracyjno-biurowe, infrastrukturę telefoniczną i internetową oraz pomoc w pozyskiwaniu środków na inwestycje i rozwój.

Wsparcie nowopowstałych przedsiębiorstw w przejściu przez początkowy, najtrudniejszy okres działania na rynku realizowane jest poprzez:

 • zapewnienie podmiotom miejsca, w którym mogą one rozpocząć działalność,

 • niższe od rynkowych opłaty czynszowe,

 • świadczenie wybranych usług doradczych,

 • kompleksowe usługi administracyjno-biurowe (sekretarskie, recepcja podczas godzin urzędowania, przyjmowanie drobnych przesyłek,

 • udostępnianie przyłączy telefonicznych, faksu, internetu, podstawowego sprzętu biurowego, np. kserokopiarki, komputera, sprzętu do oprawy dokumentów, skanera),

 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,

 • szybkie łącze internetowe.

Zgodnie z opinią inkubowanych, główne korzyści z pobytu w Inkubatorze to:

 • umiarkowana cena wynajmu powierzchni biurowych,

 • dobre warunki lokalowe, infrastruktura telekomunikacyjna (łącze internetowe i centrala telefoniczna),

 • kompleksowość usług administracyjno-biurowych świadczonych przez personel Inkubatora,

 • dostęp do sali konferencyjnej i wyposażenia,

 • możliwość wymiany doświadczeń,

 • nawiązanie współpracy pomiędzy firmami.

Firmy prowadzące działalność gospodarczą w Ośrodku Biznesu GAPR sp. z o.o., w tym w Inkubatorze Przedsiębiorczości, są nastawione na innowacyjność i zajmują się m.in.:

 • oprogramowaniem, instalacją, sprzedażą sprzętu informatycznego

 • tworzeniem serwisów reklamowych w Internecie

 • projektowaniem i produkcją systemów oświetleniowych

 • prowadzeniem seminariów i szkoleń

 • doradztwem i reklamą


Pobierz pliki:

Regulamin inkubatora

Podanie o przyjęcie 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.