GAPR

 

 

 

 

 

 

e-CREATE

 

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym diagnozę, ocenę i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania technologii ICT przy prowadzeniu biznesu przez przedsiębiorców z sektora turystycznego, na szlakach kulturowych. Główne obszary tematyczne projektu to: przedsiębiorczość na szlakach kulturowych, technologie ICT, turystyka.

 

Okres realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2014.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC Innovation & Environment Regions of Europe Sharing Solutions.

Główne wyzwania w projekcie :

 1. wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami projektu z różnych regionów Europy w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii ICT w sektorze turystycznym celem zaimplementowania ich na własnym gruncie;

 2. przygotowanie planów wdrożenia dla wybranych dobrych praktyk w każdym z reprezentowanych w projekcie regionów;

 3. opracowanie i przetestowanie aplikacji open-source na smartphony, tablety, laptopy przeznaczonej dla sektora turystycznego do ogólnego i bezpłatnego wykorzystania przez zewnętrznych użytkowników.

Partnerzy:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu z niemieckiego landu Saksonia - lider projektu – jest regionalnym organem publicznym z niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Ministerstwo posiada szeroko zakrojone kompetencje przede wszystkim w zakresie rozwoju regionalnego. Saksonia-Anhalt jest zdominowana przez obszary wiejskie, gdzie usługi związane z turystyką kulturową są ważną gałęzią gospodarki i głównym katalizatorem dla dywersyfikacji działalności gospodarczej, po to by zmniejszyć uzależnienie gospodarki regionalnej od rolnictwa. Ponadto Ministerstwo jest założycielem europejskiego stowarzyszenia Transromanica.

 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  sp. z o.o (Gliwice) - prowadzi intensywne działania na rzecz nauki, biznesu i samorządu. Tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. Spółka angażuje się w projekty międzynarodowe i krajowe. Działa na terenie: Bytomia, Gliwic, Katowic i Żor, a poprzez spółki zależne również w Rybniku, Czechowicach-Dziedzicach i Jaworznie.

 • Usti Region, Czechy - jest regionalnym organem publicznym z czeskiego powiatu Usti. Jego zadania obejmują zarządzanie terytorialne, rozwój regionalny oraz promocję gospodarczą. Instytucja ma za zadanie również przekształcenie regionu, w którym główną gałęzią przemysłu jest wydobycie węgla kamiennego na obszar zdominowany przez usługi rekreacji i turystyki, przede wszystkim poprzez promocję swojego bogatego dziedzictwa kulturowego. Instytucja ma duże doświadczenie w realizacji wielu międzynarodowych projektów. Ponadto, jest podmiotem zarządzającym europejskimi funduszami strukturalnymi.

 • Niverlan (Nevers, Francja) - jest lokalnym publicznym organem utworzonym wespół przez okręg Nièvre (Region Burgundia) oraz gminę Nevers w celu rozprzestrzenienia publicznej sieci komunikacji elektronicznej na tych terytoriach. Głównym celem organizacji jest promocja nowoczesnych technologii oraz szerokopasmowych łączy na obszarach wiejskich.

 • Province of Modena (Modena, Włochy) - jest lokalnym decydentem, który dba o interesy i promuje rozwój prowincjonalnych społeczności. Departament Gospodarki, który jest zaangażowany w projekt, zajmuje się działalnością produkcyjną, żywnością i rolnictwem, kulturą i turystyką. Udziela pomocy, asysty w prowadzeniu biznesu lokalnym przedsiębiorców z wymienionych wyżej sektorów, inicjuje różnego rodzaju aktywności na wielu poziomach. Promuje konkurencyjność lokalnej gospodarki poprzez wsparcie dla internacjonalizacji sektora MŚP, badań naukowych i przedsiębiorstw innowacyjnych, ułatwia dostęp do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspiera rynek pracy, kształcenia zawodowe i system edukacji na obszarze swojego działania.

 • West-Pannon Regional Development Company (Szombathely, Węgry) - jest największą agencją rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym w Zachodnich Węgrzech (członkiem sieci 7 ogólnokrajowych agencji rozwoju) utworzoną przez 15 gmin i rząd węgierski. Odgrywa istotną rolę w przygotowywaniu i wdrażaniu wielu projektów infrastrukturalnych w regionie West-TransDanubian, które mają prowadzić do rozwoju funkcji największych miast w regionie oraz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja jest zaangażowana w dużą ilość międzynarodowych, krajowych i lokalnych projektów.

 • TRANSROMANICA Association (Magdeburg, Niemcy) - powstała po okresie finansowania w ramach programu INTERREG III B. Łączy romańskie dziedzictwo dziewięciu europejskich regionów w formie kulturalnej trasy. Jej zadania obejmują działania w kierunku podnoszenia dochodowości turystyki, wspólne komunikowanie się z zainteresowanymi stronami i mediami, badanie i promowanie tradycyjnych produktów, inicjowanie wydarzeń kulturalnych i projektów artystycznych, jak również kształcenie techniczne związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Kolejnym obszarem prac stowarzyszenia jest promowanie wspólnej tożsamości kulturowej obywateli Europy poprzez sztukę romańską. Rada Europy nagrodziła te wysiłki przyznaniem tytułu "Szlaku Kulturowego Rady Europy" w 2007 roku. Dlatego reprezentowanie w tym obszarze Rady Europy jest jednym z ważniejszych działań Stowarzyszenia Transromanica.

 • Lombardy Region - General Directorate for Culture (Mediolan, Włochy) - wspiera realizację kulturalnych i turystycznych systemów. System turystyczny pracuje w taki sposób, aby osiągnąć następujące cele: rozwój nowego rodzaju turystyki, wzrost jakości produktów turystycznych oraz integracja pomiędzy różnymi typologiami turystyki. Jednocześnie w odniesieniu do kultury i dziedzictwa kulturowego zostały osiągnięte lub są realizowane przez Region Lombardii następujące działania: konserwacja i restauracja najważniejszych zabytków, integracja wspólnego obszaru różnych projektów; tworzenie bazy danych dziedzictwa kulturowego. Ponadto, odgrywa kluczową rolę w promowaniu architektury romańskiej w regionie.

 • VALSOUSA - Association of Municipalities of Sousa Valley (Lousada, Portugalia) - jest wspólnym przedsięwzięciem lokalnych władz 6 gmin, które zamieszkiwane są przez prawie pół miliona ludzi. Stowarzyszenie w marcu 2010 roku przystąpiło do Szlaku Kultury Romańskiej. Współpracuje z wieloma instytucjami rozwoju regionalnego z północnej Portugalii. Celem stowarzyszenia jest promocja obszaru jako miejsca romańskiej turystyki kulturowej oraz jako źródła rozwoju lokalnego i regionalnego. W tym celu promowane są okoliczne zabytki i lokalne produkty.

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (Kraków) - jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego, jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. MARR S.A. specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, zapewniając im kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.

 • Sor-Trondelag County Authority (Trondheim, Norwegia) - jest odpowiedzialne za rozwój regionalny, rozwój lokalnego biznesu, transportu, kształcenia ponadgimnazjalnego oraz wsparcie działalności kulturalnej. Władze powiatu współpracują z gminami ze swojego obszaru i partnerami prywatnymi. Posiadają osobny dział odpowiedzialny za rozwój technologii ICT w regionie. Siedziba władz znajduje się w Trondheim, które jest uważane za technologiczną stolicę Norwegii. W mieście tym ulokowany jest Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii oraz SINTEF – największy w Skandynawii niezależny instytut badawczy.

 • Donegal County Enterprise Board (Letterkenny, Irlandia) - jest agencją ustanowioną w celu promocji przedsiębiorczości I wspierania zakładania I rozwoju mikroprzedsiębiorstw na wyznaczonym dla niej obszarze działania. Agencja wygrała nagrodę krajową w dziedzinie promocji przedsiębiorczości, dzięki czemu reprezentowała Irlandię w ubieganiu się o podobną nagrodę już na szczeblu europejskim. Na pierwszym miejscu stawia sobie pilotowanie w hrabstwie nowych inicjatyw, podejść i programów związanych zarówno z promocją przedsiębiorczości jak i ze wspieraniem rozwoju biznesu.

 • Castilla and Leon Regional Authority (Valladolid, Hiszpania) - poprzez swoją Radę / Ministerstwo Kultury i Turystyki, jest organem rządowym z pełną władzą w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się następującymi obszarami: tworzenie projektów strategii i planów konserwacyjnych, rejestruje i porządkuje obiekty dziedzictwa kulturowego i gwarantuje ich ochronę, prowadzi projekty rekultywacji obiektów dziedzictwa kulturowego i wreszcie pozwala zachować je i przywrócić poprzez Centrum Dziedzictwa Kulturowego, gdzie nieruchomości lub przedmioty są restaurowane. Ponadto, jest zaangażowany w regionie w zarządzanie europejskimi funduszami strukturalnymi.

Link do oficjalnej strony projektu http://www.e-create-project.eu/

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.