GAPR

 

 

 

 

 

 

CluStrat

Projekt CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes.

Jak w świetle pojawiających się nowych gałęzi gospodarki i zagadnień międzysektorowych  klastry mogą pozostać konkurencyjne?

Głównym celem projektu CluStrat jest stworzenie wspólnej strategii w zakresie zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności klastrów w regionie Europy Środkowej.

18 partnerów oraz 7  stowarzyszonych instytucji z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowenii, Słowacji i Ukrainy połączyło siły w celu zbadania odpowiednich i skutecznych koncepcji klastrów oraz wspierających instrumentów politycznych.

Projekt CluStrat realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CluStrat uważany jest za projekt wzorcowy w zakresie Strategii UE dla regionu Dunaju.

Okres realizacji: październik 2011 – wrzesień 2014

Źródło finansowania: Projekt CluStrat realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

CluStrat dąży do wygenerowania nowej wiedzy strategicznej dla decydentów odpowiedzialnych za innowacje i klastry z całej Europy Środkowej poprzez:

 • badanie danych aktywów i potencjału wzrostu regionów Europy Środkowej,
 • badanie współpracy międzyklastrowej i innych sposobów twórczej wymiany pomiędzy klastrami branż tradycyjnych i pojawiających się w programach pilotażowych,
 • przygotowanie narzędzi politycznych potrzebnych do wspierania:
 • wymiany doświadczeń pomiędzy klastrami sektorów tradycyjnych oraz międzysektorowymi technologiami i usługami,
 • włączania zagadnień, takich jak płeć, dywersyfikacja, umiędzynarodowienie czy technologia i transfer wiedzy.

 

Działania:

Partnerzy Projektu CluStrat zainicjowali systematyczny Dialog Polityczny na szczeblu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Dialog ten obejmuje wymianę poglądów, dyskusje oraz edukację, obejmując tym samym decydentów na wszystkich szczeblach rozwoju nowych strategii i rozwiązań politycznych – przez cały okres trwania projektu.

Jednocześnie eksperci branżowi oraz pracownicy i członkowie klastrów, tacy jak przedsiębiorstwa, uniwersytety czy inne instytucje badawczo-rozwojowe, uczestniczący w realizacji projektu CluStrat wnoszą swoją wiedzę i doświadczenie praktyczne poprzez:

 • Warsztaty eksperckie do szczegółowej oceny potencjałów dotyczących zagadnień przekrojowych i nowo powstających gałęzi gospodarki;
 • Regionalne i międzyklastrowe / międzyregionalne programy pilotażowe do testowania elementów strategii w praktyce;
 • Analiza potencjałów przedstawia ośrodki o strategicznym znaczeniu z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych oraz nowo powstających gałęzi gospodarki na szczeblu regionalnym. Na tej podstawie opiera się rozwój strategii. Poza końcową, wspólną strategią, CluStrat zaowocuje również:
 • rekomendacjami w zakresie tworzenia polityk,
 • wspólnym planem działania dla Europy Środkowej.

Partnerzy:

 • Steinbeis-Europa-Zentrum / Niemcy
 • Clusterland Górna Austria Ltd. / Austria
 • Krajowe Stowarzyszenie Klastrowe / Czechy
 • Agencja Rozwoju Biznesu Regionu Karlowe Wary / Czechy
 • Agencja Rozwoju Gospodarczego Saksonii / Niemcy
 • Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego / Węgry
 • Biuro Krajowego Planowania Gospodarczego / Węgry
 • Agencja Rozwoju Środkowego Regionu Naddunajskiego, Przedsiębiorstwo Non-profit / Węgry
 • Friuli Innovazione, Centrum Badań i Transferu Technologii / Włochy
 • Zarząd ds. Innowacji, Badań Naukowych i Uczelni Wyższych Piemontu / Włochy
 • Departament Gospodarki i Rzemiosła Wenecji Euganejskiej / Włochy
 • Krajowa Izba Gospodarcza / Polska
 • Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) /Polska
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S. A. / Polska
 • Krajowa Agencja Rozwoju Technologii Republiki Słowenii / Słowenia
 • Krajowa Agencja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw / Słowacja
 • Słowackie Stowarzyszenie Klastrów / Słowacja
 • Klaster AT + R / Słowacja

 

CluStrat jest koordynowany jest przez Steinbeis-Europa-Zentrum, w ścisłej współpracy i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Finansów i Gospodarki Badenii-Wirtembergii.

Link do strony projektuhttp://clustrat.eu/

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.