GAPR

Zapytanie ofertowe na roll'up

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup oraz dostarczenie roll-up’u do siedziby Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe na usługę eksperckie usługi doradcze

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na eksperckie usługi doradcze dotyczące analizy potencjału regionalnych obserwatoriów specjalistycznych w województwie śląskim; w związku z realizacją projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji współfinasowanego w ramach programu Interreg Central Europe -

Szczegóły zapytanie w załączniku

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie tablic promocyjnych do projektu CE 960 TRANS TRITIA

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wykonania tablic promocyjnych dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory.

Tablice promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o projekt dostarczany przez Zamawiającego. 

Oferty prosimy składać do 09.03.2018 godz. 9.30

Zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe na produkty marki Goodram

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie do siedziby Zamawiającego poniższych produktów:

  1. Power Bank Goodram P441 (4400mAh) ) z nadrukiem logotypu (2 kolory);
  2. GOODRAM A020 z nadrukiem logotypu (2 kolory).

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia certyfikatu autentyczności Goodram do produktów.

Oferty należy składać do dnia 28.02.2018r. do godz. 10:00 w formie pisemnej pocztą lub osobiście na adres: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisana przez osobę uprawnioną  i zeskanowana oferta) na adres email: bbaron@gapr.pl  lub faksem: 32 33 93 117.

 

Zapytanie ofertowe ofert na usługę publikacji ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu CE1063 SMART_watch

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę publikacji ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna (Interreg Central Europe).

Zapytanie ofertowe 

Ogłoszenie o naborze rekruterów

Zapraszamy do składania ofert na rekruterów pozyskujących zgłoszenia przedsiębiorców do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach poddziałania 8.2.1. RPO WSL 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową w ramach ProVaHealth

W związku z realizacją projektu R039 ProVaHealth współfinansowanego ze środków programu INTERREG Baltic Sea Region, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę transportową.

Transport jest przewidziany dla grupy ok. 40 osób, wyjazd z Nowych Gliwic 8 lutego ok. godziny 10:15, wyjazd z Katowic do Nowych Gliwic ok. 12:30. 

Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym. 

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy   

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania raportu podsumowującego regionalny ekosystem w obszarze Key-enabling Technology (KET) w Województwie Śląskim w ramach projektu CE 1188 KETGATE

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanego w ramach programu Interreg Central Europe - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania raportu podsumowującego regionalny ekosystem w obszarze Key-enabling Technology (KET) w Województwie Śląskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania (w języku polskim i angielskim).

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na usługę: wykonanie i dostarczenie roll-upa oraz plakatów do projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health”

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR-ProVaHealth/91/ 18/ W                  

Zamawiający informuje o oczywistym błędzie, który pojawił się w zapytaniu ofertowym w zakresie dotyczącym specyfikacji rollupa i przekazuje nowy formularz ofertowy.

Zmiana obejmuje wykreślenie ze specyfikacji rollupa następującego sformułowania: „możliwością regulacji pion – poziom”. 

Formularz ofetowy- poprawiony 

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę wykonania i dostarczenia rollup’a oraz plakatów na potrzeby działań promocyjnych projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health.

Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health współfinansowanego ze środków programu INTERREG Baltic Sea Region.

 Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu R039 ProVaHealth „Product Validation in Health współfinansowanego ze środków programu INTERREG Baltic Sea Region.

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 25 stycznia 2017 r. do godziny 12:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: bkrawczyk@gapr.pl

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

Zaproszenie do składania ofert na materiały promocyjne projektu - CE 960 TRANS TRITIA

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania graficznego i wykonania materiałów promocyjnych dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory.

Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci PENDRIVE do projektu CE 960 TRANS TRITIA

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania graficznego i wykonania pendrivów dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory.

Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na niszczarkę

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowej niszczarki. Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 16 stycznia 2017 r. do godziny 13:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądźza pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: mkonarzewska@gapr.pl

Zleceniodawca przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny (100%).

Zapytanie ofertowe na usługę dostarczenia sprzętu - oprogramowania do 2 laptopów na potrzeby realizacji projektu CE1063 SMART_watch

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę dostarczenia sprzętu - oprogramowania do 2 laptopów na potrzeby realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna (Interreg Central Europe).

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 formularz ofertowy 

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watch w postaci ulotki trójdzielnej i folderu A4

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR- SMART_watch/ 2792/17/W

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w zapytaniu ofertowym, prawidłowa liczba wersji językowych drukowanych FOLDERÓW i ULOTEK, zgodnie z informacją zamieszczoną w ZAŁACZNIKU nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Załącznik do zapytania ofertowego - poprawiony

 

Szanowni Państwo,

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watchSieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji;  tj. folderu A4 oraz ulotki trójdzielnej (A4 do DL) oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu SMART_watch.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowena usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watch w postaci plakatów, notatników i długopisów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR- SMART_watch/ 2791/17/W

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w zapytaniu ofertowym, prawidłowa liczba wersji językowych drukowanych PLAKATÓW, zgodnie z informacją zamieszczoną w ZAŁACZNIKU nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Załącznik do zapytania ofertowego- poprawiony 

Szanowni Państwo,

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watchSieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji;  tj. plakatów, notatników i długopisów oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu SMART_watch.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - pamięć USB z grawerem

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA NR GAPR- SMART_watch/ 2790/17/W

Zamawiający informuje o oczywistej pomyłce w zapytaniu ofertowym, prawidłowa data realizacji zamówienia to 31. stycznia 2018r.

 

Szanowni Państwo,

 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1063 SMART_watchSieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji;  tj. pamięci USB z grawerem oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu SMART_watch.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie laptopów

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę dostarczenia sprzętu  - 2 laptopów na potrzeby realizacji projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Europa Centralna (Interreg Central Europe).

 

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjno-informacyjne projektu roll-up

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania, wydruku i dostarczenia 2 szt. roll-upów projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Szczegóły zapytania w załączniku.

Zapytanie ofertowe na usługę transportową

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę transportową. Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

 

Zapytanie ofertowe na WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU ‘’KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania graficznego i wykonania materiałów promocyjnych projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem tj. plakatów, rollupów, notatników i ołówków oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu KETGATE.

 Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem,  współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Zapytanie ofertowe na pamięci USB z grawerem oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu KETGATE.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów promocyjnych projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem tj. pamięci USB z grawerem oraz dostarczenia gotowych materiałów pod wskazane adresy Partnerów projektu KETGATE.

 Materiały promocyjne są wykonywane na potrzeby realizacji projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem,  współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowej organizacji warsztatów regionalnych

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanegow ramach programu Interreg Central Europe - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert usługę kompleksowej organizacji warsztatów regionalnych z udziałem przedstawicieli sektora nanotechnologii, które efektem jest wykonanie analizy potrzeb sektora dotyczącego współpracy w obszarze Key-enabling Technology (KET) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz przygotowanie raportu podsumowującego warsztaty wraz wypełnionymi formularzami ankietowymi, analizy SWOT rynku nanotechnologii w Województwie Śląskim (w języku polskim i angielskim).

 

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów

W związku z realizacją projektu CE960 TRANS TRITIA współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych oraz oprogramowania.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 31 października 2017 r. do godziny 13:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądźza pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: tszulc@gapr.pl

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczenia dokumentacji projektu (subsidy contract).

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe.,Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia dokumentacji projektu (subsidy contract). 

 

Zapytanie ofertowe na eksperckie usługi doradcze dotyczące realizacji zadań przewidzianych w projekcie Smart_watch w terminie: od 15.08.2017 do 10.01.2018 r.

„W związku z realizacją projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji współfinasowanegow  ramach programu Interreg Central Europe - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na eksperckie usługi doradcze dotyczące realizacji zadań przewidzianych w projekcie Smart_watch w terminie: od 15.08.2017 do 10.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę transportową. 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na organizacje usługi gastronomicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi restauracyjnej

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę restauracyjną

Zapraszamy do składania ofert na ocenę biznesplanów w ramach projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma - moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) dla uczestników projektu

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu (Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowe

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie strony internetowej z serwisem CMS umożliwiającym zarządzanie stroną według poniższej specyfikacji. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i kompletu tonerów

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drukarki wraz z kompletem tonerów według poniższej specyfikacji. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe- dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem. 

zaproszenie do składania ofert na opracowanie graficzne oraz wydruk broszur informacyjnych

Szanowni Państwo, w zwiazku z realizacja projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej "Sieć Punktów Informacji Europe Direct w latach 2013-2017", Górnoslaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne oraz wydruk broszur informacyjnych według poniższej specyfikacji.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie baneru internetowego oraz widźetu

Szanowni Państwo, w zwiazku z realizacja projektu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej "Sieć Punktów Informacji Europe Direct w latach 2013-2017", Górnoslaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie widźetu Facebooka oraz baneru internetowego według poniższej specyfikacji.

Ogłoszenie prasowe

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu CIP, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zamieszczenie ogłoszenia prasowego.

Zakup tonerów

W związku z realizacja projektu "Enterprise Europe Network" finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu CIP, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach zaprasza do składania ofert na dostarczenie tonerów. 

Zakup licencji, wsparcia technicznego i szkolenia systemu CATIA V5 PLM Expres

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach zaprasza uprawnionych dostawców do złożenia oferty na zakup licencji, wsparcia technicznego i szkolenia systemu CATIA V5 PLM Expres firmy DASSAULT SYSTEMS w trybie zapytania o cenę.

Zapytanie o cenę materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013 – 2017” – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zapytanie o cenę: wykonanie strony internetowej

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie strony internetowej
wraz z serwisem CMS w trybie zapytania o cenę.

 

Korekta do zapytania ofertowego nr GAPR-POKL6.2/5071/14

Korekta do zapytania ofertowego nr GAPR-POKL6.2 /5071/ 14 / W z dnia 25 listopada 2014 na opracowanie i wydruk publikacji promocyjnej w ramach projektu „Spełnij marzenie – załóż firmę!”

 

 

Zapytanie o cenę opracowania i wydruku folderu

W związku z realizacją projektu „Spełnij marzenie – załóż firmę!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie i wydruk folderu promocyjnego w trybie zapytania o cenę.

 

Zakup materiałów biurowych

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymieniony w załączniku towar.

W związku z realizacją projektu „Spełnij marzenie – załóż firmę!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie ceny za materiały biurowe zgodnie z poniższą specyfikacją na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zakup niszczarki

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu CIP, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie niszczarki zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zakup materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe w trybie zapytania o cenę.

Zakup materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu pt. „W pracy ważny (nie)pełnosprawny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe w trybie zapytania o cenę.

Zakup materiałów biurowych

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymienioną poniżej usługę.

W związku z realizacją projektu "COGITA - Społeczna i ekologiczna odpowiedzialnosć przedsiębiorstwa w ramach polityki regionalnej" w ramach Priorytetu 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, programu INTERREG IVC zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie ceny za materiały biurowe z poniższej specyfikacji.

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia/reklamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, realizowanego w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę .

Organizacja usługi konferencyjnej

W związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu CIP, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na organizację usługi konferencyjnej, w trybie zapytania o cenę.

Zakup materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu pt. „W pracy ważny (nie)pełnosprawny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe w trybie zapytania o cenę.

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.