GAPR

Moja firma - moja niezależność II

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Więcej

 

 

Moja firma – moja niezależność

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. 

Więcej

Spawacz MAG - pracownik na wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Więcej

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Więcej

COMPETE IN

Wzmocnienie konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację:

konkurencyjne MŚP w zglobalizowanych regionach

Projekt COMPETE IN dotyczy internacjonalizacji MŚP; kluczową kwestią związaną z rozwojem tego sektora przedsiębiorstw w skali globalnej, występującą w krajach Unii Europejskiej jest słabość firm, szczególnie z uwagi na wymóg ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych oraz niepewność uzyskania oczekiwanego poziomu efektywności inwestycji.

 

Zobacz więcej

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network największa w Europie sieć zapewniająca pomoc doradczą oraz informacyjną dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz instytucji naukowo - badawczych. Sieć świadczy usługi wsparcia m.in. w następujących obszarach: działalność na rynku międzynarodowym, transfer technologii, organizacja spotkań brokerskich, misji gospodarczych, seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów. Enterprise Europe Network oferuje możliwość skorzystania z największej w Europie bazy ofert i zapytań technologicznych oraz biznesowych a także realizuje usługi doradcze (wyszukiwanie oraz dobór konkursów, poszukiwanie partnerów do konsorcjów) w programie finansowania badań naukowych ia innowacji - Horyzont 2020.

 

Zobacz więcej

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych - Obserwatorium Medyczne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych ; Obserwatorium Medyczne - umożliwia szybki i łatwy dostęp do specjalistycznej wiedzy w wybranych, strategicznych dla regionu obszarach technologicznych, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów analizę potencjału innowacyjno-technologicznego. GAPR, wraz z partnerami, odpowiedzialny jest za obszar medycyny.

Projekt skierowany jestdo jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców.

 

Zobacz więcej

 

 

 

 

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych – wysokospecjalistyczne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla firm. Projekt systemowy PARP oferuje wsparcie na pokrycie wydatków związanych z audytem innowacyjności oraz doradztwem we wdrożeniu innowacji. Dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają wymogi dotyczące korzystania z pomocy de minimis i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zobacz więcej

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r.  Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatnego dostępu do informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych.

 

Zobacz więcej

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.