GAPR

‘’Enhancing SME competitiveness through improved access to Key Enabling Technologies” KATGATE

Projekt KETGATE ma na celu stworzenie w Europie Centralnej (CE) modelu wzorcowego dla sieci usług dedykowanych MŚP w obszarze kluczowych technologii wspomagających (KET- Key-enabling Technology).Powstała sieć serwisowa i wsparcia biznesowego stworzona zostanie w oparciu o współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi i oferowaną przez nich infrastrukturę.

więcej

"Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations’’ – akronim projektu: Smart_watch

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu działania regionalnych obserwatoriów, wyposażenie sieci obserwatoriów w zestaw narzędzi monitorowania i analizy porównawczej, a także wypracowanie katalogu zestandaryzowanych usług rozwojowych, które mogłyby być świadczone przez Obserwatoria w Europie Centralnej.

więcej

Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Woj. Ślaskiego

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

więcej

„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

Głównym celem projektu SO RIS w PPO jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi. 

więcej

Moja firma - moja niezależność II

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Więcej

 

 

Moja firma – moja niezależność

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. 

Więcej

Spawacz MAG - pracownik na wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Więcej

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Więcej

COMPETE IN

Wzmocnienie konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację:

konkurencyjne MŚP w zglobalizowanych regionach

Projekt COMPETE IN dotyczy internacjonalizacji MŚP; kluczową kwestią związaną z rozwojem tego sektora przedsiębiorstw w skali globalnej, występującą w krajach Unii Europejskiej jest słabość firm, szczególnie z uwagi na wymóg ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych oraz niepewność uzyskania oczekiwanego poziomu efektywności inwestycji.

 

Zobacz więcej

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network największa w Europie sieć zapewniająca pomoc doradczą oraz informacyjną dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz instytucji naukowo - badawczych. Sieć świadczy usługi wsparcia m.in. w następujących obszarach: działalność na rynku międzynarodowym, transfer technologii, organizacja spotkań brokerskich, misji gospodarczych, seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów. Enterprise Europe Network oferuje możliwość skorzystania z największej w Europie bazy ofert i zapytań technologicznych oraz biznesowych a także realizuje usługi doradcze (wyszukiwanie oraz dobór konkursów, poszukiwanie partnerów do konsorcjów) w programie finansowania badań naukowych ia innowacji - Horyzont 2020.

 

Zobacz więcej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych – wysokospecjalistyczne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla firm. Projekt systemowy PARP oferuje wsparcie na pokrycie wydatków związanych z audytem innowacyjności oraz doradztwem we wdrożeniu innowacji. Dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają wymogi dotyczące korzystania z pomocy de minimis i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zobacz więcej

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r.  Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatnego dostępu do informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych.

 

Zobacz więcej

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.