GAPR

SPÓŁKI ZALEŻNE

Górnośląska Agencja Przedsięabiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest głównym udziałowcem/akcjonariuszem w następujących spółkach kapitałowych:

  • Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (ŚCNTPL Sp. z o.o.)

ŚCNTPL sp. z o.o. jest  jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym.

Udział GAPR sp. z o.o. w kapitale zakładowym spółki:  82,85%

  • Premium Composites sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach

Przeważający rodzaj działalności stanowi produkcja tkanin z włókien chemicznych.

Udział GAPR sp. z o.o. w kapitale zakładowym spółki: 100%

  • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Rybniku (GAPP S.A.)

Działalność GAPP S.A. opiera się o należący do niej Rybnicki Inkubator Technologiczny, mający na celu wspieranie mikro i małych przedsiębiorców poprzez świadczenie usług wynajmu, doradczych i informacyjnych.

Udział GAPR sp. z o.o. w kapitale zakładowym spółki: 75,79%

 

Ponadto, GAPR sp. z o.o. zaangażowana jest kapitałowo w następujące podmioty:

  • V4ICT sp. z o.o.

Głównym celem funkcjonowania Spółki jest inicjowanie i wspieranie współpracy społecznej i gospodarczej w Polsce oraz w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Udział GAPR sp. z o.o. w kapitale zakładowym spółki: 40%

  • Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (ARR S.A.)

Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.

Udział GAPR sp. z o.o. w kapitale zakładowym spółki: 9,94%

  • Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu (ARL S.A.)

Agencja pełni funkcję instytucji otoczenia biznesu. Przedmiotem działalności Spółki jest podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym przez wpieranie przedsiębiorczości. Współpracuje z samorządami gospodarczymi, instytucjami i agencjami o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz gminami Zagłębia Dąbrowskiego.

Udział GAPR sp. z o.o. w kapitale zakładowym spółki: 0,19%

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.