Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Konkurs Innowator Śląska 2019

pobierz pdf

 

 

„Innowacja jest końcowym etapem tworzenia nowej rzeczywistości materialnej. Jest to — najogólniej mówiąc — pierwsze zastosowanie nowych idei w praktyce”.

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swoje innowacje i wzięli czynny udział w konkursie.

 

Lista firm i instytucji uczestniczących w XI edycji konkursu Innowator Śląska:

 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Oceniana innowacja
M I K R O   P R Z E D S I Ę B I O R C A
1. DRON.edu.pl – Ośrodek Szkolenia
i Egzaminowania Pilotów Dronów
 

Szkolenie dla operatorów dronów do walki ze SMOGiem

 

2. EGZOTech Sp. z o.o. Luna EMG
3. Ekoinwentyka Sp. z o.o.

 

Biotechnologiczne metody oczyszczania i ochrony powietrza, przy pomocy Bioreaktorów
4. GreenGoo Usługa elektryczna współdzielonej mobilności na terenie wybranych miast woj..śląskiego wraz z gotowym ekosystemem do implementacji partnerów w usługach e-mobilności, autorską aplikacją mobilną i własną infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych
5. House of innovatoty technologies Sp. z o.o. Ścienny panel grzewczy Alura marki Soffio
6. Imersja Salon VR Justyna Garyga Monika Pluta Imersja
7. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Strona internetowa – generator umów – wzór umowy
8. KSK Developments  Sp. z o.o. Pipelog Extra – urządzenie do bezwykopowej inwentaryzacji przebiegu podziemnych instalacji rurowych
9. LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska

 

Posturometr symetryczno-biometryczny (PSB-1)
(kwadro-podoskopowo-akcelerometryczno-żyroskopowo-tensometryczny)
10. Orka Group Sp. z o.o.

 

Baza nurkowa – pogłębiarka

 

11. P.P.H.U. „A-M” s.c.

 

Automatyczna Recepcja SOHiS

 

12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tytus Zbigniew Tschuk

 

Żyroskop Medyczny

 

13. Renata Nowak-Mucha
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
“GLOBAL TECH”
Układ filtracyjny powietrza

 

14. Rollersy Sp. z o.o.

 

Rollersy – kółka z adapterami do fotelików samochodowych 0-13 kg

 

15. Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Grzegorz Krupa

 

Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna

 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Oceniana innowacja
M A Ł Y   P R Z E D S I Ę B I O R C A
1. APA Sp. z o.o. Showroom Technologiczny APA Black House
2. KOOPERACJA “POLKO” Sp. z o.o. Instalacja dozowania węgla aktywnego
do kanału spalin
3. SGT S.A. Usługa telewizyjna dla abonenta internetowego JAMBOX lajt

 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Oceniana innowacja
Ś R E D N I    P R Z E D S I Ę B I O R C A
1. I2 ANALYTICAL LIMITED
Sp. z o.o.
Pylistość azbestu w próbkach gleby – ASBESTOS

in Soil (Dustiness)

 

2. Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A.

 

Monitoring pracy komutatora oraz pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych (MKPS)

 

3. PREVAC Sp. z o.o.

 

Wielokomorowy  system depozycyjny UHV

 

4. S plastic Sp. z o.o.

 

Łódź motorowa SRB

 

5. Vimex Sp. z o.o.

 

Barracuda – Artroskopowy System Shaverowy SV-8100

 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Oceniana innowacja
INSTYTUCJA SEKTORA
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

 

Technologia wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko

 

2. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

1. Sposób transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy.
2. Układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu
3. Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Ustnik dwudrożny przeznaczony do pobierania fazy oddechowej wraz z materiałem tła

 

 

Zachęcamy do dalszego rozwoju stworzonych przez siebie innowacji i już teraz zapraszamy do kolejnej, dwunastej już edycji konkursu.

 

              

 


          

 

 

Informacje dotyczące dystrybucji zaproszeń na Galę Rozdania Nagród
konkursu Innowator Śląska 2019 oraz koncercie.

 

 1. Organizatorem Gali Rozdania Nagród konkursu Innowator Śląska 2019 jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16 realizująca projekt „Enterprise Europe Network”.
 2. Gala Rozdania Nagród konkursu Innowator Śląska 2019 odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 19.00 przed koncertem Krzysztofa Kobylińskiego & Friends w ramach Palm Jazz
  w Arenie Gliwice.
 3. Rezerwacja zaproszeń jest możliwa w terminie od 04 listopada 2019 do 8 listopada 2019 r.
 4. Wstęp na Galę jest nieodpłatny, ale wymaga posiadania ważnego biletu wstępu, do odbioru
  w dniu wydarzenia na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia. Biuro Konkursu Innowator Śląska zastrzega, że ilość biletów jest ograniczona.
 5. Jedna firma/instytucja może otrzymać maksymalnie 4 zaproszenia. W celu rezerwacji zaproszenia osoba wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w celu przeprowadzenia dystrybucji zaproszeń. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
  ich poprawiania
  .
 6. Podczas imprezy Organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wchodząc na obiekt imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności Organizatora.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (dalej: Rozporządzenie), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w punkcie 2 poniżej jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16
 2. W związku rezerwacją zaproszeń i uczestnictwem w imprezie przetwarzane będą następujące dane osobowe:
 • dane osób, które dokonały rezerwacji (imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail).
 • wizerunki osób, które zostaną utrwalone w trakcie imprezy, zgodnie z pkt. 6 Informacji dotyczących dystrybucji zaproszeń na Galę Rozdania Nagród konkursu Innowator Śląska 2019 oraz koncercie – w celu promocji imprezy i działalności Organizatora.
 1. Zakres przetwarzania danych jest niezbędny do umożliwienia prawidłowej organizacji Gali. Nieudzielenie zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Gali, niezależnie od charakteru w jakim dana osoba przebywa na Gali.
 2. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu Gali.
 3. Osoba, której dane będą przetwarzane przez organizatora ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (jeśli są niepoprawne
  lub niepełne), w pewnych okolicznościach, określonych Rozporządzeniem – usunięcia
  i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do otrzymania swoich danych osobowych,
  które dostarczyła Organizatorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (prawo przeniesienia danych).
 4. Osoba, której dane będą przetwarzane przez organizatora ma prawo w dowolnym momencie
  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora.
 5. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być pozostali organizatorzy wydarzenia, tj., koncertu
  w ramach festiwalu Palm Jazz.
 7. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Bartłomiej Czauderna +48512263577

 

ORGANIZATOR

Gali Rozdania Nagród konkursu Innowator Śląska 2019

                                      

PATRONI HONOROWI I SPONSORZY

Honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Honorowy patronat Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Honorowy patronat Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

PATRONI HONOROWI

Patronat Prezydenta Miasta Gliwice.


 

Myślisz i działasz niestandardowo ?

Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu !

Powalcz o główne nagrody i zostań Innowatorem Śląska 2019 !

Już po raz jedenasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu „Enterprise Europe Network” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska!

Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.  To  inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm.

Dla kogo ?

Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

 • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
 • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:

 • mikro przedsiębiorca;
 • mały przedsiębiorca;
 • średni przedsiębiorca;
 • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jak to działa ?

Komisja Konkursowa wyłoni czterech Zwycięzców w konkursie „Innowator Śląska 2019”, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości w drugiej połowie 2019 r. Podczas Gali zostaną zaprezentowani wszyscy Zwycięzcy i Wyróżnieni w Konkursie oraz zostaną wręczone liczne nagrody.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

 • nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR będąca nagrodą pieniężną w kwocie 15 000,00 PLN dla jednego rozwiązania wybranego spośród czterech najbardziej innowacyjnych w konkursie;
 • nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10 000,00 PLN dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R mających swoją siedzibę na terenie Metropolii;
 • nagrody pieniężne w postaci czeku na 3 000,00 PLN każdy, dla czterech najbardziej innowacyjnych rozwiązań wybranych spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R ufundowane przez Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • pakiet nagród rzeczowych;
 • pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

Rejestracja i koszty uczestnictwa

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 13 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulaminu oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: www.gapr.pl/konkurs.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas: een@gapr.pl

Nie zwlekaj i jak najszybciej powalcz o nagrodę i prestiż.

Złóż aplikację konkursową, możesz naprawdę wiele zyskać! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie!