Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Oferta dla średnich przedsiębiorstw

pobierz pdf

 Atrakcyjne pożyczki dla średnich przedsiębiorstw na realizację inwestycji i rozwój

 

Kwota pożyczki:
10 000,00 zł – 400 000,00 zł

Wkład własny:
min. 10% kwoty pożyczki

Okres spłaty:
do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału:
do 6 miesięcy

Oprocentowanie:

Stopa referencyjna (stopa bazowa Komisji Europejskiej + marża 1-6%)

 • wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (publikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 1-6% marży
 • wysokość marży zależy od okresu istnienia przedsiębiorstwa na rynku oraz poziomu zabezpieczeń
 • od 1.01.2019 r. stopa bazowa wynosi 1,87%

Prowizja:

 • od 0,25% do 3% kwoty pożyczki (płatna najpóźniej w dniu postawienia środków do dyspozycji Pożyczkobiorcy)

Przedmiot finansowania:

 • zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, środków transportu, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem
 • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego
 • rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno- usługowych
 • inne przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność przedsiębiorstwa

Podmioty uprawnione do skorzystania z pożyczki:

 • średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
(Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro)
 • podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową oraz odpowiednie zabezpieczenie, a także nieposiadające wymagalnego zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych.

BRAK OPŁAT ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU I WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielanych pożyczek zawarte są w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego GAPR sp. z o.o. z dnia 16 lipca 2018 r.