GAPR

Porozumienie powołujące "Śląski Klaster Finansowy" zawarte zostało 15 listopada 2013 r. GAPR sp. z o.o. przystąpiła do ŚKL dnia 11 sierpnia 2014 r.  Głównym celem powołania Klastara było dążenie do rozwoju i doskonalenia oferty podmiotów świadczących usługi finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim oraz współpraca pozwalająca na osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Członkami Klastra są:

 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach – Lider
 • Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
 • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowc.u
 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku Białej
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 • Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Głównymi celami Śląskiego Klastra Finansowego są:

 • organizowanie współpracy, komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami Klastra
 • organizowanie działań promocyjnych w zakresie oferowanych usług finansowych, w tym wspólna publikacja w czasopismach i broszurach informacyjnych, organizowanie wspólnych spotkań i konferencji
 • wspólne pozyskiwanie i nawiązanie stałych relacji z klientami zainteresowanymi korzystaniem z usług oferowanych przez uczestników Klastra
 • tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami spoza Klastra
 • współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) 

 

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.