logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Innowacyjna firma

pobierz pdf

Oferujemy kompleksowe i skuteczne wsparcie dla przedsiębiorstw (w szczególności sektora MŚP) w realizacji procesów innowacyjnych.

 

Oferta obejmuje:

  • analiza potrzeb technologicznych;
  • analiza potencjału innowacyjności;
  • doradztwo w zakresie finansowania innowacji oraz pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.

Audyt innowacyjności

Stymulator rozwoju firmy to ocena potencjału i potrzeb firm w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Audyt innowacyjności daje również odpowiedź, czy działania innowacyjne są skuteczne i na tyle efektywne, że mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

Audyt potrzeb technologicznych

Audyt potrzeb technologicznych to narzędzie diagnostyczne, służące do oceny przedsiębiorstwa w obszarach szeroko pojętej techniki. Diagnozie jest poddawany zarówno obszar stosowanych technik i technologii, jak również i marketing, zarządzanie, organizacja czy też oferowane produkty.

Dopełnieniem oferty Innowacyjna Firma jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie innowacji oraz na pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.

Usługa Audytu Innowacyjności

Obejmuje ocenę potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem;

Usługa doradcza we wdrożeniu innowacji

Służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem;

Usługa Audytu Innowacyjności i usługa doradcza we wdrożeniu innowacji realizowane są zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach projektu systemowego PARP ,,Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka 2007-2013.