logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Dotacje unijne

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Oferta obejmuje:

  • doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania;
  • konfiguracja najbardziej efektywnych rozwiązań;
  • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej;
  • zarządzanie projektem, rozliczanie projektu;
  • Fundusze Europejskie, Horyzont Europa;
  • Audyt dotacyjny;

Pozyskiwanie środków unijnych

Uczestniczyliśmy w pozyskiwaniu dotacji UE jeszcze w okresie przedakcesyjnym, budując przez kolejne lata bazę doświadczeń i zespół specjalistów. Posiadamy tradycję i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym szczególnie z Unii Europejskiej. Dla wielu polskich firm z obszaru MŚP brak dostępu do kapitału jest jedną z głównych przyczyn niewykorzystania swojego potencjału rozwojowego. Dofinansowanie z UE, a obecnie wykorzystanie środków w ramach HORYZONT Europa– największego z dotychczasowych Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 może przyczynić się do przełamania barier rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to bowiem środki ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych technologii oraz podnoszenie konkurencyjności i efektywności funkcjonowania firm z obszaru MŚP.

 Audyt dotacyjny

To ocena możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Efektem audytu jest raport zawierający dostosowany do potrzeb instytucji/przedsiębiorstwa wykaz programów unijnych wraz z ich charakterystyką m.in. przedstawienie warunków ubiegania się o dofinansowanie, wskazanie możliwych do poniesienia wydatków w ramach projektu, wysokości uzyskanego dofinansowania, wkładu własnego oraz zaprezentowanie aktualnych harmonogramów naborów wniosków.