logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nauka dla biznesu

pobierz pdf

Głównym celem projektu Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki było wypracowanie efektywnej platformy komunikacji: nauka – przemysł; przemysł – nauka. Realizując projekt udało się skutecznie połączyć Biznes z Nauką i Naukę z Biznesem, podnosić świadomość o roli nauki w rozwoju gospodarczym.

 

Cele szczegółowe projektu

  • zbudowanie partnerstwa na rzecz promocji roli nauki w rozwoju gospodarczym,
  • wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych dotyczących potrzeb przedsiębiorstw i oferty jednostek B+R,
  • stworzenie dla przedsiębiorstw katalogu oferty technologicznej i sprzętowej w jednostkach sfery B+R w województwie śląskim.

W ramach projektu przeszkolono ponad 100 pracowników jednostek sfery B+R w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany do 01.07.2008-31.01.2010.