logo unii

pl / en

BIP

Instytucje współpracujące

pobierz pdf

Fundusze Poręczeniowe współpracujące z Funduszem Pożyczkowym GAPR:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (www.rfp.pl)

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy specjalizuje się w udzielaniu poręczeń kredytów i pożyczek dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. ŚRFP jest największym tego typu podmiotem w województwie, jedynym o zasięgu regionalnym.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie (www.arms-szczecin.eu)

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. powstała z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin. Jako fundusz poręczeniowy zabezpiecza kredyty/pożyczki zaciągane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane lub/i prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi (https://lfpk.lodz.pl)

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. powstał w 2005 roku, aby pomagać firmom, które z uwagi brak innej formy zabezpieczenia pożyczki lub kredytu, nie mogły skorzystać z zewnętrznego finansowania inwestycji. Jedynym udziałowcem Spółki było Miasto Łódź. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 038 000 PLN. Mimo ograniczonych środków Fundusz rozwinął działalność i udzielił kilkuset poręczeń przedsiębiorcom. W latach 2006-2019 z jego pomocy skorzystało 277 firm, a suma udzielonych poręczeń przekroczyła 10 milionów złotych.

 

Dzięki poręczeniom możliwe jest uzyskanie pożyczki  w sytuacji, gdy posiadane i proponowane przez przedsiębiorcę formy zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki są dla instytucji finansowej niewystarczające. Poręczenie jest szybką i nieskomplikowaną formą dodatkowego zabezpieczenia kredytu.