logo unii

pl / en

BIP

O nas

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu, która świadczy usługi wspierające rozwój i przedsiębiorczość.

 

GAPR, jako prężnie działająca Instytucja Otoczenia Biznesu, stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej.

To również idealne miejsce dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce. GAPR sp. z o.o. stawia na usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami oraz dostępnymi terenami pod zabudowę stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej firmy.

Ponadto Spółka efektywnie wykorzystuje fundusze unijne poprzez realizację innowacyjnych projektów, które mają szansę autentycznie wpływać na poprawę konkurencyjności regionu i znacząco wspierają przedsiębiorcze postawy, otwierając drogę ku tworzeniu i wdrażaniu innowacji. GAPR jest koordynatorem Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, któremu w 2016 roku Ministerstwo Gospodarki nadało status Krajowego Klastra Kluczowego. W klastrze obecnie zrzeszonych jest 110 podmiotów, z czego 85% to przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub oferujące usługi w sektorze technologii, urządzeń i wyrobów medycznych, pozostali Partnerzy to jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie z naszego regionu.
GAPR sp. z o.o. swoje priorytety realizuje wykorzystując szereg wysokiej jakości usług, pośród których znajdują się m.in.:

  • usługi szkoleniowe,
  • doradztwo biznesowe, audyt potrzeb marketingowych, audyt marketingowy młodej firmy, audyt strategiczny przedsiębiorstwa, audyt innowacyjności,
  • kompleksowa obsługa inwestorska w tym Nadzór Inwestorski,
  • kompleksowe usługi wsparcia merytorycznego w zakresie finansowania zewnętrznego, w tym ze środków krajowych oraz Horyzont Europa,
  • wsparcie finansowe poprzez Fundusz Pożyczkowy stanowiące atrakcyjną alternatywę zewnętrznego finansowania dla MŚP,
  • pomoc w znalezieniu zagranicznych partnerów biznesowych i naukowych,
  • organizacja konferencji, wizyt studyjnych, wyjazdów promocyjnych, misji handlowych i innych spotkań,
    wynajem komfortowych pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych w nowoczesnych obiektach zlokalizowanych w Gliwicach, Żorach i Bytomiu,
  • tereny inwestycyjne w Gliwicach, Żorach, Bytomiu i Rybniku stanowiące atrakcyjną lokalizację dla biznesu.

Wysoka jakość usług realizowanych przez GAPR sp. z o.o. została potwierdzona certyfikatem zarządzania jakości ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług finansowych – udzielanie pożyczek oraz przyznana przez Ministerstwo Rozwoju akredytacja w zakresie usług proinnowacyjnych dla sektora MSP.

Historia, misja, struktura

Naszą misją jest świadczenie nowoczesnych usług promujących innowacyjne rozwiązania oraz zaangażowanie w poważne inwestycje infrastrukturalne. To wszystko wpływa na rozwój gospodarki regionu oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, co w konsekwencji, przekłada się na pozytywną zmianę wizerunku całego regionu.

Partnerzy

Prezentujemy szereg innowacyjnych spółek będących partnerami biznesowymi Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Certyfikaty i wyróżnienia

Z przyjemnością informujemy o szeregu zakończonych pozytywnie procesach certyfikacji w Górnoślaskiej Agencji Przedsiebiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Nasi klienci

Zapraszamy do sprawdzenia rekomendacji, które otrzymaliśmy od naszych zadowolonych klientów.

Grupa kapitałowa GAPR sp. z o.o.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. jest głównym udziałowcem/akcjonariuszem w szeregu spółek kapitałowych.