logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia

pobierz pdf

 

 

Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia to skuteczny partner środowisk gospodarczych, samorządowych i nauki wpływający na kształt branży medycznej w kraju i zagranicą. MedSilesia skupia instytucje, firmy i organizacje prowadzące działalność lub oferujące usługi w sektorze technologii, urządzeń i wyrobów medycznych.

 

 Co oferuje Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia?

 • Branżowe usługi rozwojowe: POWER-MED., MED. Think, GO Global.
 • Specjalistyczną wiedzę szczególnie w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla branży medycznej.
 • Usługi brokera technologii medycznych.
 • Współpracę międzynarodową.
 • Dostęp do wszystkich kluczowych jednostek naukowych i uczelni ze Śląska.
 • Współpracę z najważniejszymi przedsiębiorstwami z branży.

 Co zyskujesz będąc w Krajowym Klastrze Kluczowym MedSilesia?

 

1. Doradztwo branżowe

 • Profesjonalne usługi doradcze  i rozwojowe stworzone i dedykowane członkom klastra w zakresie skutecznego i innowacyjnego zarządzania biznesem w branży medycznej: POWER-MED., MED. Think, GO GLOBAL.
 • Udział w tworzeniu i rozwój innowacyjnych wyrobów i urządzeń medycznych pod marką: MadeInMedSilesia.

2. Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa

 • Dostęp do branżowej bazy danych, możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych w oparciu o bogatą współpracę MedSilesia z branżowymi klastrami zagranicznymi.
 • Wsparcie w zakresie internacjonalizacji i działalności eksportowej.

3. Wspólne projekty

 • Realne możliwości wsparcia i realizacji partnerskich projektów/ przedsięwzięć innowacyjnych w obszarze wyrobów, urządzeń i technologii medycznych.
 • Możliwość udziału w tworzeniu i realizacji wspólnych projektów przez członków klastra.

4. Kompetencje

 • Rozwój zasobów ludzkich: branżowe szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania brokerskie.
 • Dostęp do bazy branżowych ekspertów.

 Cele strategiczne Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia

 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze wyrobów i urządzeń medycznych, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze wyrobów i urządzeń medycznych oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.
 • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych  z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
 • Internacjonalizacja marki MedSilesia.
 • Stworzenie i komercjalizacja wspólnych produktów klastra MadeInMedSilesia.
 • Wypracowanie i realizacja wspólnych projektów przez członków klastra.
 • Realizacja konkretnych inwestycji w formie konsorcjum.

 Specjalizacje Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia

 

Materiały o Klastrze

Pobierz deklarację przystąpienia, profil uczestnika, a także zapoznaj się z materiałami promocyjnymi.

MedSilesia Go Global 4.0

Projekt, którego celem jest opracowanie i implementacja kompleksowego zestawu narzędzi, które przyczynią się do internacjonalizacji produktów wspólnych Klastra oraz jego poszczególnych członków.

MedSilesia Go Global

Projekt, którego celem jest opracowanie i implementacja kompleksowego zestawu narzędzi, które przyczynią się do internacjonalizacji produktów wspólnych Klastra oraz jego poszczególnych członków.