logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

„Nowe Gliwice” Centrum Edukacji i Biznesu

pobierz pdf

Adres: Bojkowska 37, 44-100 Gliwice.

 

Tereny „Nowych Gliwic” są dogodnie skomunikowane i wyposażone w nowoczesną infrastrukturę. Inwestujące tu firmy mają dostęp do lokalnego rynku pracy, wykwalifikowanych kadr kształconych na Politechnice Gliwickiej oraz bliskość potencjalnych partnerów biznesowych rozlokowanych w aglomeracji śląskiej.

 

 

Dostępnych jest ponad 9 hektarów terenów inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*.

Nieruchomości znajdują się w strefie przedsiębiorczości Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach.

Korzyści dla inwestorów:

  • dostępność kompleksowo uzbrojonych terenów przeznaczonych pod inwestycje;
  • na terenie strefy przedsiębiorczości obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych stosownymi uchwałami Rady Miasta Gliwice;
  • w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji”, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji, na podstawie decyzji o wsparciu wydawanej przez KSSE S.A.;
  • możliwość lokalizacji inwestycji na działkach doskonale skomunikowanych (bezpośrednie skomunikowanie z drogą powiatową, sąsiedztwo skrzyżowania autostrad A1/A4, bliskość wyposażonego w utwardzoną drogę startową Lotniska Gliwice);
  • możliwość ulokowania również obiektów magazynowych na udostępnianym terenie;
  • atrakcyjne sąsiedztwo biznesowe prezentowanych terenów inwestycyjnych – Nowe Gliwice – określane są  „gliwicką doliną krzemową”;
  • pozyskanie atrakcyjnego cenowo terenu inwestycyjnego w przejrzystej procedurze przetargu ustnego, tj. licytacji;
  • pomoc i doradztwo w całym procesie inwestycyjnym.

*zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201