logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

MedSilesia Go Global

pobierz pdf

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu:

  • kompleksowe wsparcie 12 członków Klastra MedSilesia w ekspansji ich produktów i usług na rynkach zagranicznych,
  • poprawa konkurencyjności polskich wyrobów medycznych i technologii dla medycyny,
  • internacjonalizacja wspólnej oferty klastra MadeInMedSilesia oraz zrównoważonych technologicznie produktów uczestników Projektu.

Planowane efekty projektu:

– wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach;

– zawarte zagraniczne kontrakty handlowe podpisane przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji;

– przychody za sprzedaży produktów na eksport;

– innowacyjne produkty wprowadzone na nowy rynek w ramach projektu;

– innowacyjne produkty opracowane w ramach projektu;

– nowe wspólne przedsięwzięcia w ramach klastra;

– nowe kontakty /nawiązana współpraca w zakresie B+R.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.05.2021.

Całkowita wartość projektu: 3 551 510.38 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 619 848.16 PLN.

 

Uczestnicy projektu:

1. 2KMM Sp. z o.o. – www.2kmm.pl

2. ACCREA Bartłomiej Stańczyk – www.accrea.com

3. Agencja Techniki Medycznej „ATMED” Zygmunt Rafalski – www.rafalski.med.pl

4. Alta Sp. z .o.o. – www.alta.pl

5. CABIOMEDE Sp. z o.o. – www.cabiomede.com

6. Clinical Consulting sp. z o.o. – www.clinicalconsulting.pl

7. EGZOTech Sp. z o.o. – www.egzotech.com

8. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – www.frk.pl

9. Infotower Business Solutions sp. z o. o – www.infotower.pl

10. P.P.U. Medbryt Sp. z o.o. – www.medbryt.com.pl

11. Pro-PLUS S.A. – www.pro-plus.pl

12. WAMTECHNIK Sp. z o.o. – www.wamtechnik.pl

 

Więcej informacji na stronie klastra: www.medsilesia.com.

goglobal@gapr.pl