Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Oferta dla mikro i małych przedsiębiorstw

pobierz pdf

Atrakcyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw na realizację inwestycji i rozwój

 

Kwota pożyczki:
10 000,00 zł – 250 000,00 zł

Wkład własny:
min. 15% kwoty pożyczki

Okres spłaty:
do 8 lat

Karencja w spłacie kapitału:
do 6 miesięcy

Oprocentowanie:

Stopa referencyjna (stopa bazowa Komisji Europejskiej + marża 1-6%)

 • wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (publikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o 1-6% marży,
 • wysokość marży zależy od okresu istnienia przedsiębiorstwa na rynku oraz poziomu zabezpieczeń,
Poziom zabezpieczeń (%)
= (wartość zabezpieczeń/wysokość pożyczki wraz z odsetkami)*100
Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

110%-120% 121%-150% Powyżej 151%
<1 rok 600 pb 500 pb 400 pb
1 – 3 lat 400 pb  

300 pb

 

200 pb
> 3 lata 300 pb 200 pb 100 pb
 • od 1.07.2022 r. stopa bazowa KE wynosi 5,81%

Prowizja:

 • od 2% do 3% kwoty pożyczki.

Przedmiot finansowania:

 • zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • zakup środków transportu,
 • zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem,
 • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,
 • rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno–usługowo-handlowych,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Podmioty uprawnione do skorzystania z pożyczki:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa* niezależnie od okresu istnienia przedsiębiorstwa na rynku,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność pożyczkową oraz odpowiednie zabezpieczenie, a także nieposiadające wymagalnego zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych.

 

* Małe przedsiębiorstwo, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., jest to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

* Mikroprzedsiębiorstwo, zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., jest to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

 

BRAK OPŁAT ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU I WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.