logo unii

pl / en

BIP

Usługi doradcze i informacyjne

pobierz pdf

Punkt Informacyjny GAPR

GAPR świadczy usługi wspierające rozwój przedsiębiorców i osób, które chcą założyć własną firmę. W zakres usług doradczych wchodzą: Administracyjno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Możliwości finansowania działalności ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, Informacje na temat zasad ubiegania się o pomoc publiczną.

Innowacyjna firma

Oferta doradcza GAPR obejmuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw (w szczególności sektora MŚP) w realizacji procesów innowacyjnych:
  • analiza potrzeb technologicznych;
  • analiza potencjału innowacyjności;
  • doradztwo w zakresie finansowania innowacji;
  • pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii.

Dotacje unijne

GAPR posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Uczestniczyliśmy w pozyskiwaniu dotacji UE jeszcze w okresie przedakcesyjnym, budując przez kolejne lata bazę doświadczeń i zespół specjalistów.

Posiadamy tradycję i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym szczególnie z Unii Europejskiej.

Doradztwo biznesowe

Usługi doradztwa biznesowego oferowane przez GAPR pomagają w budowaniu długookresowej strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem aspektów zarządczych, finansowych, marketingowych, inwestycyjnych oraz zasobów ludzkich.

Kompleksowa obsługa inwestorska

GAPR jest przygotowany do pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji kubaturowych i liniowych jako jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym zamawiającego.

Współpraca międzynarodowa

GAPR posiada bogate doświadczenie w kojarzeniu partnerów biznesowych nabyte przy realizacji wielu projektów, w tym międzynarodowych.

Naszym zadaniem było wyszukanie i dobranie partnerów zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami. W czasie naszej działalności pomogliśmy w nawiązaniu wielu kontaktów, które zaowocowały długotrwałymi relacjami biznesowymi.