logo unii

pl / en

BIP

Certyfikaty i wyróżnienia

pobierz pdf

STATUETKA „KRYSZTAŁOWE SERCE” 2022

Podczas XXX Koncertu „Serce za Serce” organizowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej został nagrodzony statuetką „Kryształowe Serce” w dowód szczególnego uhonorowania za wsparcie.


STATUETKA „PRZYJACIEL FUNDACJI” 2021

Podczas XXIX Koncertu „Serce za Serce” organizowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej został nagrodzony statuetką „Przyjaciel Fundacji” 2021.


PN – EN ISO 9001:2015 W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH, DORADCZYCH OGÓLNYCH, DORADCZYCH O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM I USŁUG FINANSOWYCH

   

Z przyjemnością informujemy o pozytywnym wyniku procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością w Górnośląskim Akceleratorze Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.


MEDAL 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Prezes GAPR- Bogdan Traczyk odebrał z rąk Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka specjalny Medal na 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Medale zostały przyznane w tym wyjątkowym dla naszej ojczyzny roku przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się mieszkańcy województwa śląskiego, zasłużeni w takich dziedzinach jak: kultura, sztuka, nauka, technologia, media, publicystyka, biznes, NGO, Kościół oraz środowiska kombatanckie.


DIAMENT DO STATUETKI CEZARA ŚLĄSKIEGO BIZNESU

Diament do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu otrzymała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. podczas XXIII Śląskiej Gali BCC. Podczas jubileuszowej, XXV Śląskiej Gali BCC Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. otrzymała kolejny Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu.

Nagroda przyznawana jest firmom oraz ich liderom za utrzymanie wiodącej pozycji na rynku. To potwierdzenie dobrych wyników finansowych osiąganych przez firmy oraz dużego zaangażowania w działalność klubową i społeczną.


ZŁOTA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Medalem został odznaczony Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – Bogdan Traczyk podczas XXIII Śląskiej Gali BCC. Odznaczenie wręczył wicemarszałek woj. śląskiego Pan Michał Gramatyka oraz Pan prof. Marek Gzik.

 


ŚLĄSKI MEDAL SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ

Laureatem został Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – Bogdan Traczyk. Wyróżnienie będące podziękowaniem dla przedsiębiorców znanych ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania społecznego wręczono podczas tegorocznej XXIII Śląskiej Gali BCC.

 


PN – EN ISO 9001:2015 W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH, DORADCZYCH  O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM I USŁUG FINANSOWYCH

Z przyjemnością informujemy o pozytywnym wyniku procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

 


KRAJOWY SYSTEM USŁUG
W 2011r. Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym. Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie KSU, GAPR posiada odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny oraz zapewnia realizację usług zgodnie ze standardem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

KSU to sieć około 200 współpracujących ze sobą organizacji, wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie www.ksu.parp.gov.pl.


LIDER POLSKIEGO BIZNESU 2017
Złota Statuetka i tytuł „Lidera Polskiego Biznesu” trafiły do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. podczas tegorocznej Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, wieńczącej XXVII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu.

Zgodnie z uzasadnieniem gliwicka spółka została doceniona przez jury za świetne wskaźniki ekonomiczne, najwyższą jakość i bogatą paletę usług oraz pomoc niesioną potrzebującym.


FIRMA 25-LECIA NA ŚLĄSKU
W tegorocznej edycji konkursu „Sukces na Śląsku. Ludzie i firmy” Górnośląska Agenca Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała tytuł Firmy 25-lecia na Śląsku.
W rekomendacji do tytułu przedstawionej przez Regionalną Izbę Przemysłowo- Handlową podkreślono działania, które przyczyniają się do podniesienia pozycji gospodarczej Gliwic:

  • udaną konsolidację potencjału instytucji otoczenia biznesu,
  • modelowe zagospodarowanie terenów i obiektów pokopalnianych – Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”,
  • pełnienie czołowej roli w regionie -instytucji wsparcia innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw.

Konkurs organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów miał na celu wyróżnić najbardziej innowacyjne firmy i menedżerów na Śląsku.


CEZARY ŚLĄSKIEGO BIZNESU
Kapituła Konkursu ” Cezary Śląskiego Biznesu” przyznała Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Statuetkę Cezara Śląskiego Biznesu.To wyjątkowe wyróżnienie jest potwierdzone bardzo dobrymi wynikami finansowymi oraz dużym zainteresowaniem w działalność społeczną pracowników Spółki.


NOMINACJA DO TYTUŁU SYMBOL INNOWACJI 2015
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała nominację do tytułu Symbol 2015 w promocyjnym programie prowadzonym przez Redakcję „Monitora Biznesu” oraz „Monitora Rynkowego”.


BANK ŚWIATOWY
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. bierze udział w projekcie Banku Światowego realizowanego w latach 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki dotyczącego potrzeb i potencjału firm w ramach inteligentnych specjalizacji, procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz Starategii „Europa 2020”.


MEDAL EUROPEJSKI
Informujemy, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. znalazła się w gronie Laureatów XXVI edycji Medalu Europejskiego.

Wydarzenie organizowane przez Business Centre Club, pod patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest okazją do wyróżnienia przedsiębiorców i instytucji, które oprócz spełniania standardów europejskich odznaczają się dużą dynamiką działalności i wykorzystują możliwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej.

Usługą Spółki, która wyróżniona została Medalem Europejskim jest „one stop shop” – wszystko w jednym ,,okienku”/,,miejscu”. Jest to kompleksowa usługa obsługi wraz z możliwością wsparcia finansowego na działania prorozwojowe powiązana ze wsparciem doradczym audytem innowacyjności.
GAPR sp. z o.o. jako jedna z niewiele Instytucji Otoczenia Biznesu, zapewnia swoim klientom możliwość skorzystania z usługi ,,one stop shop” w skład której wchodzi:

1. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
3. Możliwość wsparcia na działania rozwojowe przedsiębiorstwa – FUNDUSZ POŻYCZKOWY.
4. Wsparcie doradcze – audyt innowacyjności.

Uługa dedykowana jest klientom zarówno z sektora przedsiębiorstw, jak i Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy liczą na profesjonalną i kompleksową obsługę inwestyji, jak również wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań powiększoną o możliwość ich finansowania.


BUSINESS CENTRE CLUB

Informujemy, że Prezes naszej Firmy Pan Bogdan Traczyk, wraz z przez Niego zarządzaną Górnośląską Agencją Przedsiębiorczosci i Rozwoju sp. z o.o., został ponownie członkiem Business Centre Club.

Obecność naszej Firmy w tak elitarnym gronie przyczyni się, mamy nadzieję, do nawiązania licznych kontaktów krajowych i zagranicznych, pozwoli na wymianę doświadczeń i integrację z innymi członkami Klubu.

Nasza Firma ma prawo posługiwać się tytułem Członka Business Centre Club.

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.


MARKA ŚLĄSKIE

Specjalne wyróżnienie V edycji konkursu „Marka – Śląskie” otrzymała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Decyzją Kapituły w bieżącym roku specjalne wyróżnienie w konkursie „Marka – Śląskie” otrzymała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Jubileuszowa XX Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach miała miejsce 6 września 2014 roku. „Marka – Śląskie” to konkurs, który ma na celu wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Kapituła konkursu honoruje również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu. Nagroda jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

We współczesnym świecie pojęcia „wizerunek” i „marka” są niezwykle istotne przy promocji kraju czy regionu. W 2006 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Polską Dziennikiem Zachodnim i Polskim Radiem Katowice zainicjowała powołanie honorowego wyróżnienia pod nazwą „Marka – Śląskie”, które w 2009 roku zostało wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego jako stały element promocji. Do grona współorganizatorów konkursu, dołączył Marszałek Województwa Śląskiego oraz czołowe media naszego regionu: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Dziennik Zachodni.

Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji tu pracujących. Pokazuje zmiany dokonujące się w województwie, podkreślić to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i świat.


MENEDŻER ROKU 2013 NA ŚLĄSKU

W tegorocznej edycji konkursu „Sukces na Śląsku. Ludzie i firmy” tytuł Menedżera Roku 2013 na Śląsku w kategorii Kierujący Instytucją Otoczenia Biznesu otrzymał Bogdan Traczyk Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach.

Konkurs organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów miał na celu nagrodzić wyróżniających się menedżerów w województwie śląskim.

Prezes Zarządu GAPR sp. z o.o. Bogdan Traczyk został nagrodzony przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów.


ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2011 ROKU

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2011 roku – Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. została nagrodzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Laury to nagroda dla ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączają proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzację oraz dostosowanie do standardów europejskich.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie przedsiębiorczości – ludzi i ich firm, które osiągają sukces gospodarczy a jednocześnie są zdolni do dzielenia się tym sukcesem poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku i wspieranie inicjatyw lokalnych. Przyznawane są od 1992 roku.