logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Oferta dla średnich przedsiębiorstw

pobierz pdf

Atrakcyjne pożyczki dla średnich przedsiębiorstw na realizację inwestycji i rozwój

Kwota pożyczki:
10 000,00 zł – 400 000,00 zł

Wkład własny:
min. 10% kwoty pożyczki

Okres spłaty:
do 96 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału:
do 6 miesięcy

Oprocentowanie:

Stopa referencyjna (stopa bazowa Komisji Europejskiej + stała marża 1-4%)

 • Oprocentowanie pożyczki ustalane jest według zmiennej stawki oprocentowania na poziomie stopy referencyjnej. Stopa ta stanowi sumę stałej marży oraz zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (publikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki.
 • Oprocentowanie będzie ulegać zmianie w kolejnych latach spłaty dwa razy do roku.
 • Wysokość marży zależy od okresu istnienia przedsiębiorstwa na rynku oraz poziomu zabezpieczeń.
Poziom zabezpieczeń (%)
= (wartość zabezpieczeń/wysokość pożyczki wraz z odsetkami)*100
Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

110%-120% 121%-150% Powyżej 151%
<1 rok 400 pb 350 pb 300 pb
1 – 3 lat 300 pb  

250 pb

 

200 pb
> 3 lata 200 pb 150 pb 100 pb
 • od 1.01.2024 r. stopa bazowa KE wynosi 5,68%

Prowizja:

 • od 2% do 3% kwoty pożyczki.

Przedmiot finansowania:

 • zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • zakup środków transportu,
 • zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem,
 • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,
 • rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno–usługowo-handlowych,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Podmioty uprawnione do skorzystania z pożyczki:

 • średnie przedsiębiorstwa* niezależnie od okresu istnienia przedsiębiorstwa na rynku,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność pożyczkową oraz odpowiednie zabezpieczenie, a także nieposiadające wymagalnego zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych.
BRAK OPŁAT ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU I WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ POŻYCZKI

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.