logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Śląski Klaster Finansowy

pobierz pdf

Porozumienie powołujące „Śląski Klaster Finansowy” zawarte zostało 15 listopada 2013 r. GAPR sp. z o.o. przystąpiła do ŚKF dnia 11 sierpnia 2014 r.

Głównym celem powołania Klastra było dążenie do rozwoju i doskonalenia oferty podmiotów świadczących usługi finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim oraz współpraca podmiotów pozwalająca na osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Głównym celem Śląskiego Klastra Finansowego jest:

  • organizowanie współpracy, komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami Klastra,
  • organizowanie działań promocyjnych w zakresie oferowanych usług finansowych, w tym wspólna publikacja w czasopismach i broszurach informacyjnych, organizowanie wspólnych spotkań i konferencji,
  • wspólne pozyskiwanie i nawiązanie stałych relacji z klientami zainteresowanymi korzystaniem z usług oferowanych przez uczestników Klastra,
  • tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami spoza Klastra,
  • współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej).