logo unii

pl / en

BIP

Historia, misja, struktura

pobierz pdf

Naszą misją jest świadczenie nowoczesnych usług promujących innowacyjne rozwiązania oraz zaangażowanie w poważne inwestycje infrastrukturalne. To wszystko wpływa na rozwój gospodarki regionu oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, co w konsekwencji, przekłada się na pozytywną zmianę wizerunku całego regionu.

Historia GAPR sp. z o.o.

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach powstał w 1999 roku (wcześniej Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., dawniej Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.).

Od ponad 20 lat GAPR sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz nauki, biznesu i samorządu. Spółka posiada unikalny zbiór zasobów, dzięki którym usługi dla firm mogą mieć charakter kompleksowy.

Na rewitalizowanych terenach po byłej kopalni „Gliwice” powstała w 2008 roku szczególna przestrzeń miejska –  Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. W ramach tego kompleksu dostępne są powierzchnie biurowe oraz kilkanaście hektarów terenów inwestycyjnych objętych preferencjami podatkowymi dla działalności gospodarczych w branży nowoczesnych technologii.

Pod koniec 2013 roku, po wygraniu przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Agencja stała się właścicielem lub współwłaścicielem kilku atrakcyjnych nieruchomości w regionie i kilku spółek służących przedsiębiorcom.

Spółka pozyskała Bytomski i Żorski Park Przemysłowy z halami fabrycznymi i budynkami biurowymi, w których znajdują się pomieszczenia na wynajem.

Poprzez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A., będącą podmiotem zależnym wobec GAPR sp. z o.o., spółka stała się właścicielem Rybnickiego Inkubatora Technologicznego oraz współwłaścicielem dwóch Agencji Rozwoju Lokalnego – w Sosnowcu i Jaworznie, a także Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej.

Spółka była głównym udziałowcem Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – najnowocześniejszego w Europie ośrodka, zajmującego się wytwarzaniem i badaniem kompozytowych elementów konstrukcyjnych z użyciem metody autoklawowej oraz technologii kompozytów cienkowarstwowych (Thin Play Technology).

Poprzez zaangażowanie kapitałowe w Centrum, GAPR sp. z o.o. działa w innowacyjnej branży lotniczej. To duże laboratorium kompozytów i badań wytrzymałościowych, gdzie produkuje się także elementy prototypowe, w 2014 roku wzbogaciło się o najnowsze wyposażenie technologiczne w zakresie kompozytów cienkowarstwowych, które w tej chwili funkcjonuje tylko w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Na ten cel Centrum otrzymało 10 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poprzez zaangażowanie kapitałowe w Centrum, GAPR sp. z o.o. rozpoczęła działania w innowacyjnej branży lotniczej.

GAPR działa dynamicznie, systematycznie rozbudowując struktury i powiększając swój majątek. W 2016 roku, Agencja rozpoczęła realizację planu zagospodarowania przestrzeni po Fabryce Drutu w Gliwicach. Zgodnie z nim na dawnych terenach Fabryki powstanie część biurowa dla firm z branży kreatywnej (czyli tych łączących działalność gospodarczą z szeroko rozumianą kulturą  i technologią) oraz część kulturalna, gdzie mają się odbywać różnego rodzaju imprezy. Ale na tym nowych zadań nie koniec. GAPR jest właścicielem połowy lotniska w Gliwicach i przeprowadziła jego modernizację.

Aktualny potencjał GAPR pozwolił nam na zaistnienie nie tylko na rynku lokalnym czy regionalnym, ale nasze usługi dla przedsiębiorstw z powodzeniem świadczymy również na terenie całej Polski.

Obecnie w skład GAPR wchodzą:


Struktura organizacyjna GAPR sp. z o.o.

 

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Prezes Zarządu
  • Pełnomocnik ds. SZJ
  • Dyrektor
   • Dział Inkubatorów, Parków i Zarządzania Nieruchomościami
    • Parki Przemysłowe (ŻPP, BPP)
   • Dział Realizacji Projektów, Rozwoju i Zarządzania Jakością
   • Dział Doradztwa, Szkoleń i Marketingu – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  •  Dział Organizacyjno-Księgowy i Finansów
   • Sekretariat
   • Fundusz Pożyczkowy

Organy GAPR sp. z o.o.

 

Zgromadzenie Wspólników:

 • Gliwice – gmina i miasto na prawach powiatu
 • Zabrze – gmina i miasto na prawach powiatu
 • Jaworzno – gmina i miasto na prawach powiatu
 • Powiat ziemski gliwicki
 • Gmina Knurów
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
 • Gmina Żory
 • Gmina Czechowice-Dziedzice

Rada Nadzorcza:

 • Jerzy Łoik
 • Rafał Wróbel
 • Izabela Nowak
 • Wojciech Bienek

Zarząd:

 • Bogdan Traczyk – Prezes Zarządu