GAPR

Deklarację Uczestnictwa w konkursie należy przesłać:

 a). w wersji papierowej pocztą z dopiskiem Konkurs „Innowator Śląska 2016”, na adres GAPR sp. z o.o. (44-100 Gliwice, ul. W. Pola 16) lub złożyć osobiście w sekretariacie GAPR sp. z o.o. oraz

 b). w wersji elektronicznej, przesłanej na adres: een@gapr.pl

w terminie do 14 kwietnia 2017 r. Za datę złożenia Deklaracji Uczestnictwa w konkursie uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Biura Konkursu. W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Dokumenty konkursowe:

Deklaracja uczestnictwa w konkursie Innowator Śląska 2016

Regulamin konkursu Innowator Śląska 2016

Aneks nr 1 przedłużenie terminu zgłoszeń

Aneks nr 2 przedłużenie terminu zgłoszeń

Aneks nr 3 regulaminu konkursu

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.