logo unii

pl / en

BIP

Ogłoszenia

pobierz pdf
Pokazuje 1 do 6 z 724
komunikat

Komunikat nr 1 dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu nr GAPR – GPTTEL / 432 / 24 / W

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. niniejszym publikuje Komunikat nr 1 z dnia 21 czerwca 2024 dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu nr GAPR – GPTTEL / 432 / 24 / W dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”. Komunikat nr 1  

ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej” – zapytanie ofertowe nr GAPR-GPTTEL/486/24/W. Termin składania ofert: 09 lipca 2024 r. godz. 10:00 Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu nr GAPR-GPTTEL/486/24/W. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa https://cloud.gapr.pl/index.php/s/5TaWtNg5QQKQ8sH […]

Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „„Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w  zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na transformację w ramach Działania: FESL.10.17 – Kształcenie osób dorosłych FST Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej  sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na materiały biurowe wg poniższej specyfikacji. Oferty prosimy składać […]

Zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż  działki nr 221/126

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej w załączniku. Lotnisko_221.126_ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Bojkowskie Pola obejmująca działki nr 221/43, 221/54, 221/70, 221/71, 221/72, 221/73, 221/74, 221/75, 221/76, 221/77, 221/78, 221/79, 221/80, 221/81, 221/82, […]

ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę transportową w dniach 26-28.06.2024 związaną z organizacją spotkania partnerów projektu „European Hub for Advanced Therapies & Biomaterials”  (akronim: EHAB), finansowanego ze środków programu Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation (2021-2027). Szczegóły zamówienia dostępne są na Załączniku nr 1 do […]