logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Cykl spotkań nt. planów działania w projekcie TRANS TRITIA

pobierz pdf

W trakcie trzech spotkań Partnerzy Projektowi odpowiedzialni za Pakiety Tematyczne 1 i 2 odwiedzili Euroterminal Sławków – gdzie zaprezentowali główne tematy Intermodalnych Centrów Logistycznych/ Planu Działań dla Terminalu. Zarząd Euroterminalu Sławków przedstawił obecną przepustowość Terminalu oraz krótko- i średnioterminowe planowanie rozwoju obiektu w oparciu o istniejącą infrastrukturę transportową (drogową, normalnotorową i szerokotorową) oraz potencjalną drogę wodną – Kanał Sławkowski (jako północne odgałęzienie Kanału Śląskiego).
Na podstawie prognozowanych potrzeb przeładunkowych przeładunku kontenerów z/do Chin Nowym Jedwabnym Szlakiem oraz planowanego zwiększenia przepustowości systemu kolei szerokotorowej – omówiono dodatkowe połączenie z systemem kolejowym Białorusi. Kierownictwo spółki musiało zaplanować podwojenie dotychczasowego przeładunku kontenerów w ciągu dwóch – trzech lat na razie, oraz potrojenie go w ciągu najbliższych pięciu – siedmiu lat.
Kanał Sławkowski, planowany jako część Kanału Śląskiego, może być wykorzystywany (po 2035 roku) jako dodatkowe połączenie między krajami azjatyckimi a Europą Zachodnią oraz jako tymczasowy magazyn dla towarów przewożonych do krajów Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Belgia.

Drugim odwiedzonym miejscem była gmina Rybnik – gdzie przedstawiciele projektu spotkali się z przedstawicielami gmin Rybnik i Żory.
W rozmowach z Gminą Rybnik, wschodni brzeg jeziora Rybnik w pobliżu tamy został uznany za najlepszą możliwą lokalizację terminalu trójmodalnego;
ze względu na aspekt formalny/własnościowy – taka lokalizacja, zanim zostanie opublikowana w Planie Działania Trans Tritia, musi zostać zaakceptowana przez właściciela gruntu, czyli PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A;
Projekt Trans Tritia zwróci się o taką zgodę za pośrednictwem Kierownictwa Elektrowni Rybnik;
ww. lokalizacja terminalu trójmodalnego jest w pełni wspierana przez Gminę Rybnik.

Ostatnim miejscem, które odwiedzili przedstawiciele projektu była Gmina Bieruń, gdzie zaprezentowano możliwą lokalizację terminali tri-modalnych na terenie Gminy Bieruń. Za najbardziej odpowiednie do zlokalizowania terminalu tri-modalnego uznano Kanał Północny Brzeg Śląska w pobliżu dzielnicy Jedlina.

Dzięki owocnym rozmowom z decydentami możliwe było opracowanie Planu Działania TRANS TRITIA Intermodalnych Centrów Logistycznych / Terminalu.

Projekt „TRANS TRITIA Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRITIA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.

Więcej informacji na stronie projektu.